170502-emile

Publicerat den 2 maj 2017

När man som jag stått och bilat i ett badrum under helgen är det lätt att låta tankarna flöda. Jag funderade bland annat på hur vi i allmänhet söker de riktigt stora innovationerna, vilket naturligtvis i grunden är rätt. Risken är dock att det kan ske på bekostnad av de små, ständiga förbättringarna.

Underskatta inte kraften i dessa! Visst är det spännande och intressant att jaga de stora innovationsförändringarna som drastiskt ger helt nya förutsättningar och – återigen – det är inte fel i grunden, men glöm inte Kaizen. Vi får inte missa det ständigt pågående förbättringsarbetet som går ut på att identifiera och etablera en standard som sedan ständigt utmanas.

Det är viktigt att förstå att det inte bara gäller företagets ledning utan alla medarbetare på alla positioner. De ska ständigt utmana utifrån sin roll och de standarder de har i ett kontinuerligt förbättringsarbete. När vi gemensamt driver det arbetet framåt utnyttjar vi kraften i den kollektiva intelligensen – vilket i sig är ett övergripande innovationstänk.

170316-emile

Digitalisering – detta ibland lite uttjatade ord – är ständigt aktuellt och har bäring på det mesta som händer, men som vid all typ av utveckling så är engagemanget avgörande. Det gäller för övrigt inte bara vid  digital utveckling utan vid all typ av förbättringsarbete. Saknas engagemanget så händer ingenting, vilket vi insett inom både Veidekke och Lean Forum Bygg, samt att engagemang skapas bäst genom involvering. Med ett stort engagemang så sker ofta något stort; ibland rent av innovationer tack vare den kollektiva intelligensen.

Att inte utnyttja medarbetarnas kreativitet är enligt mig det största slöseriet och som gör att många missar såväl innovationer som lönsamhetslyft. Speciellt farligt är detta i vår bransch där vi verkligen behöver innovationer och nytänkande och ett fokus kring att ta bort slöserier. Nyckeln är, som sagt, att dra nytta av allas kompetens och den kollektiva intelligensen.

Plattformen hos oss för detta arbete är våra strukturerade möten, från ICE- (Integrated Concurrent Engineering) till involveringsmöten. Ett resultat av det ständigt pågående arbetet – här finns naturligtvis många fler effekter – är att vi minskat vår icke värdeskapande tid med mellan 10 och 15 procent, det vill säga rena slöserier. Inte genom att den enskilde arbetar hårdare utan genom att kollektivet arbetar smartare.

170202-emile

Digitaliseringen, som alla pratar om idag, har blivit lite av mitt spår här i loggen – något jag tänkte fortsätta med ett tag till! Rent konkret så skapar ny teknik helt nya möjligheter för branschen. Ta bara ”nyheter” som scanners, drönare och 3D-skrivare som alla kommer att ge oss en mängd intressanta och spännande lösningar framöver.

Ett annat exempel är HoloLens, en mix av verklighet och virtuella modeller – eller Augmented Reality som det kallas. Med hjälp av HoloLens ser du 3D-ritningen ute på arbetsplatsen tillsammans med verkligheten. Det är otroligt intuitivt och min övertygelse är att inom en ganska snar framtid kommer varje snickare att bära sådana. Då behövs inga ritningar, vi kommer att minimera missförstånd och fel vilket också leder till mindre slöserier och effektivare byggande.

I digitaliseringens spår vill jag avsluta med att gratulera Emballatorgruppen till digitaliseringspriset ”Smart industri” – de är inte vår bransch men på många sätt ett föredöme som dessutom baserar sin utveckling på Lean. Läs mer här!

Involverande krafter ger kollektiv intelligens

På Veidekke tror vi att involverande krafter ger kollektiv intelligens. Genom det involverande arbetssättet kan vi dra nytta av allas kunskap, vilket leder till en stark och ständigt utvecklande värdekedja. Arbetssättet omfattar bland annat ett antal möten – startmöten, ICE-möten, involveringsmöten i produktion och planering samt uppföljningsmöten – som möjliggör för alla att bidra till den gemensamma kunskapsbanken.

Det i sin tur leder till ett ökat engagemang som i ett nästa steg leder till ökad kreativitet – vilket är ytterligare ett sätt att dra nytta av potentialen hos den enskilda individen. Hela kedjan leder till en kollektiv intelligens; att inte dra nytta av allas kunskap leder däremot till ett enormt slöseri.

161020-emile

I min roll som strategi- och verksamhetsutvecklingschef på Veidekke skriver jag även i en blogg för tidningen Byggindustrin, där jag funderar en del kring kopplingen mellan digitalisering och Lean. För mig är digitalisering en katalysator för Lean, även om jag kan känna att det ibland problematiseras lite för mycket kring detta.

Jag ser verkligen digitaliseringen som en pådrivare för ett mer Lean arbetssätt, eftersom du måste ha kontroll över dina processer. Det är som med automation; automatisera en dålig process så har du en automatisk dålig process … Det räcker med att titta på vår VDC-process (Virtual Design and Construction) där vi eliminerar hundratals kollisioner, problem som annars hade uppstått på arbetsplatsen. Varje kollision är ett rent slöseri som nu tas bort tack vare VDC. Studier visar att varje kollision kostar 15.000 kronor (eller mer, detta var ett tag sedan), sådant som nu digitalt eliminerats. På så vis blir en digital byggprocess även en mer Lean byggprocess.

160913-emile

Veidekke utsågs till Årets Lean-byggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. För att bli ännu bättre beslutade vi i januari 2016 att sex involverande nyckelaktiviteter är obligatoriska för alla projekt. Nyckelaktiviteterna är involveringsstartmöte, ICE-möte, involveringsmöte, involverande planering, involverande planering och erfarenhetsåterföring.

Med detta nästa steg drar vi nytta av vad vi kallar ”den kollektiva intelligensen” genom att jobba med alla leverantörer, underleverantörer, kunder och andra aktörer i samhället i stort. Vi lever i en komplex verklighet där det är omöjligt för en individ att ha kontroll på allt – ensam är inte stark! Vi måste hjälpas åt för att se och förstå hur vi bäst agerar utifrån den information vi har omkring oss.

Ett involverande arbetssätt skapar förutsättningar för en kollektivt intelligent organisation där hela kunskapspotentialen utnyttjas. Tillsammans kan vi förflytta berg!

160621-emile

Jag skrev senast i loggen om Veidekkes verksamhetssystem som beskriver hela processen från marknad, anbud, projektering och produktion till garanti. Då berättade jag att vi tagit ett större omtag kring en av processerna – anbud – vilket gav ordentligt gensvar här på sociala medier; såväl tidigare kollegor som chefer hörde av sig och uttryckte sitt intresse kring inlägget.

Vi har fortsatt resan med de administrativa processerna, senast med fokus på projektering där vi kunnat skala bort 25 procent runt rutiner och dokument. Detta har vi åstadkommit genom att ta bort, slå samman eller omarbeta rutiner som inte tillfört värde, vilket har lett till såväl ökat fokus på ekonomistyrning som ett bättre flöde för medarbetarna. Vi fortsätter med ständiga förbättringar och närmast på tur står produktion, ett område bra mycket större än både anbud och projektering. Vi har redan påbörjat arbetet men räknar med att det kommer att ta hela hösten fram till årsskiftet, en ordentlig utmaning.

Å andra sidan, hade det varit lätt hade det redan varit gjort!

160218-emile

På Veidekke har vi ett verksamhetssystem som beskriver hela processen från marknad, anbud, projektering och produktion till garanti, ett processorienterat arbetssätt med olika gateways. Till detta har vi möjlighet att koppla förbättringsförslag, en ”knapp” där vi för varje rutin kan skicka in ett förbättringsförslag.

Sedan vi startade med detta 2012 har vi fått in säkert 1000 förslag, vilka vi löpande varje år går igenom och genomför förbättringar och effektiviseringar. Vid årskiftet gjorde vi ett större omtag på en av de ingående processerna – anbud – då vi lyckades få bort 40 procent av våra rutiner bara genom att slå samman vissa delprocesser! Lean fungerar även på administrativa processer för effektivisering …

Det senaste året har Veidekke varit Årets Lean-byggare, men det börjar närma sig det datum då det är dags att lämna utmärkelsen vidare. Vi har tre mycket spännande kandidater – Moelven, Värmdö kommun och Peab – och de är alla mycket värdiga vinnare. Jag ser fram emot att få veta vem som blir Årets Lean-byggare 2016; den 9 mars avslöjas vinnaren!

151217-emile

På Veidekke vann vi titeln Årets Lean-byggare 2015 för vårt involverande arbetssätt, vilket var otroligt roligt och väckte stor uppmärksamhet. Under hösten har vi tagit arbetet vidare med ett stort utvecklingsprojekt, något som vi efter årsskiftet lanserar. Nu vill vi på ett tydligare sätt inkludera kunder, leverantörer och omgivande samhälle i stort, då vi sett ett stort intresse från dem och andra intressenter för vårt arbetssätt. Dessa tankar konkretiseras genom att vi förtydligar hur vi i samverkan med dem kan gå vidare.

Inför 2016 har vi redan nominerats till Årets Bygge för hela tre olika projekt och den som läser nomineringstexterna ser att mycket är just tack vare vårt involveringsarbete – det går en röd från Årets Lean-byggare till dessa nomineringar. Till er som sökt och blivit nominerade till Årets Lean-byggare vill jag både som tidigare vinnare och som styrelsemedlem i Lean Forum Bygg dels gratulera er, men främst be er att se det som ett kvitto på ert arbete. Bara nomineringen i sig visar att ni arbetar rätt. Veidekke var tidigare nominerade utan att vinna, men vi förstod att vi var på rätt väg och såg det som en sporre – och lite senare var vi tillbaka som Årets Lean-byggare!

Uthållighet ger resultat, oavsett om ni vinner eller inte. Det viktiga är att inte se ”målet” som att vinna, utan att inse att ”vinsten” är ert påbörjade arbete!

151016-emile

Att arbeta aktivt med Lean innebär även skapandet av en kultur eller filosofi. I veckan genomförde vi en introduktion för 160 nyanställda, där deras svar på frågan varför de sökt sig till Veidekke var mycket intressanta: Tack vare vårt involverande arbetssätt, att vi ligger i framkant genom VDC och vårt system med involverande planläggning.

Det känns allt viktigare – speciellt med tanke på vår tillväxt – att vi kan hålla fast vid den kultur vi etablerat under de senaste tio åren, det är något som också bygger vårt varumärke. Det märker vi som sagt när blivande medarbetare hänvisar till det vid ansökningar, samtidigt som det är en utmaning för oss att lära ut och hjälpa dem att både vara ambassadörer för vår filosofi och att arbeta enligt vårt etablerade arbetssätt.

En annan sak som fastnat på näthinnan är naturligtvis releasepartyt på Handels för Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” för en vecka sedan. Det har redan gett både eko och effekt internt såväl som externt; det är många branschkollegor runtom i landet som tycker att det är ett kul och viktigt inspel i debatten. Att vi genom en enkel anpassning kan rikta Modigs och Åhlströms bok mot byggsektorn är ytterligare ett tecken på att de grundläggande idéerna inom Lean kan appliceras på de flesta verksamheter.