180320-erik

Publicerat den 20 mars 2018

Äras den som äras bör, brukar det heta, och idag vill jag ära Årets Lean-byggare 2018 Flexator AB. Stort grattis till er, bra jobbat! Den externa juryns motivering löd:

”Vinnaren har med företagsledningen i spetsen bestämt sig för att utveckla företaget med ständiga förbättringar genom att involvera personalen, satsa på utbildning i Lean och genom att vara modiga nog att ta extern hjälp. De har på kort tid ökat både produktiviteten, sparat pengar och dessutom identifierat besparingspotential av stor omfattning som de tidigare inte känt till. Det vinnande företaget är ännu ett exempel på hur engagemanget från ledningen gjort ett bra företag ännu bättre och startat resan till att bli ytterligare ett föredöme inom samhällsbyggnadssektorn.”

Detta är precis vad det handlar om! Involvera alla, våga ifrågasätta det befintliga, identifiera vad som kan bli bättre och gör förbättringar. (I reportagen i Byggindustrin kan du läsa mer om vad Flexator och de andra finalisterna – Sven Johansson Bygg och Arcona – åstadkommit). Jag noterar även att detta är ytterligare ett av de företag som jobbar med industriellt träbyggande i Sverige som står som vinnare. Det är även ännu ett tecken på att denna del av vår industri kommit en bra bit på resan med att få tankarna inom Lean att bli en del av vardagen, vilket är precis det vi inom Lean Forum Bygg vill ska ske.

Ett föreläsningsknep som jag ibland tar till inom Lean-utbildningar är att jag frågar: ”Om vi tar företagets alla kostnader, adderar en liten vinst så får vi priset. Håller ni med?” Vanligtvis så nickar de flesta i rummet, eftersom detta förefaller fullt rimligt. ”Vad synd att ni håller med, för så är det väl egentligen inte? Priset bestäms av kunden och marknaden, så vinsten får vi nog se som potentiell. Detta betyder också att det enda vi faktiskt kan påverka är de egna kostnaderna.”

Det betyder också att vi faktiskt har nyckeln till vår egen framgång i våra egna händer!

180227-erik

Att anpassa och förändra sig i takt med omgivningen är viktigt för alla företag och organisationer. Jag reflekterar ofta över att det tycks finnas två inställningar till förändring. Ena inställningen är där det förefaller rimligt att det finns bättre och effektivare sätt att utföra alla uppgifter på, utmaningen är bara att finna detta nya. Den andra inställningen är att vi redan har utvecklats massor, varför söka nya alternativ till något som bevisligen redan fungerar? Nytt och oprövat ställs mot tryggt och beprövat.

Både genom anställningar och diverse konsultuppdrag jag haft de senaste 8-10 åren inom byggsfären har jag haft förmånen att få arbeta med en vid flora av frågeställningar och utmaningar. Olika företag och olika tidpunkter har haft olika områden där lite extra kraft har riktats; produktkvalitet, produktionsförbättringar, utveckling av personal, projektprocessfrågor och byggsystemtekniska frågor för att nämna några.

Gemensamt för dessa har varit företagens ambition att egenhändigt förbättra sig, ofta med ökad lönsamhet som det huvudsakliga målet. Vad som också har varit gemensamt för samtliga dessa har varit att det uttalat eller outtalat funnits olika inställningar till hur viktigt och nödvändigt detta verkligen är. Förändring är som sagt ofta nödvändigt, men förändring i företag är sällan lätt och i slutänden ska denna förändring bedrivas av individer.

Några som lyckats bra med att skapa positiv förändring och fått resultat av detta är våra tre finalister till Årets Lean-byggare 2018. Reportage om dessa tre och de resultat de åstadkommit kommer vi att få läsa om i Byggindustrin, utgåva nummer 9, som utkommer den 14 mars. Priset delas sedan ut i samband med galan Årets Bygge, på Circus, i Stockholm den 19 mars. Hoppas att vi ses där!

180130-erik

Rutiner och ordning skapar trygghet för oss, både i vardag och arbetsliv, varför vi utan större eftertanke eller analys kan fortsätta med vårt invanda och överenskomna beteende. Det som vi inte upplever tillfredsställande skaver lite i vårt medvetande och vi letar medvetet eller undermedvetet efter alternativ. För att upprätthålla regler och ordning krävs även samordning med andra, då vi måste fastställa hur vi faktiskt ska ha det. Företag (och hushåll) med få antal personer lägger sannolikt ner mindre tid på denna samordning än vad större enheter tvingas göra.

Jag tror att vi alla upplever att det är tillfredställande att veta exakt var det vi söker är lokaliserat, så att vi finner det när vi behöver det, snarare än att tvingas gissa hur någon annan person tidigare tänkt. Komplexiteten i att upprätthålla ordning och reda ökar föga förvånande med antalet saker som ska omfattas; kan antalet reduceras så blir uppgiften snabbt lättare. Detta är inga nyheter för oss som är intresserad av Lean, för vi har redan kört 5S på vår omgivning rensat ut och strukturerat allt som är möjligt, eller hur?

Intressant nog så är dessa tankar just nu aktualiserade även utför vår skara av invigda, men nu i termerna ”prylbantning” och ”dödsstädning”. Andemeningen är fortsatt densamma, bort med det onödiga och få bättre koll på det nödvändiga. Denna effektivitetsförbättring är såklart även möjlig att applicera på hur vi nyttjar vår tid. Därför är det med glädje och stolthet vi på Lean Forum Bygg kan erbjuda dig en inspirerande föreläsning med Petra Barsk den 9 februari. Ta chansen att få lära dig allt om hur du kan få mer gjort utan att jobba hårdare. Sista dagen för anmälan är den 5 februari, föreläsningen är kostnadsfri och anmäler dig gör du här!

180109-erik

God fortsättning kära läsarskara, hoppas att ni haft en härlig julledighet och att ni fått en bra start på det nya året. Nytt år och nya möjligheter tycks många resonera och ser årsskiftet som startskottet för bot och bättring på allehanda områden. Fascinerande att nyårskonceptet med vällagad mat, bubbel och fyrverkerier tycks framkalla mål och ambitioner om uppgraderade varianter av oss själva, liksom det faktum att viljan och ambitionen infaller vid tolvslaget.

Ur ett Lean-perspektiv är det en mer eller mindre omfattande nulägesanalys och målformulering som ägt rum. Är det uppsatta målet SMART (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt) så är önskat utfall åtminstone definierat och då återstår att finna vägen till målet. Talesättet ”Ett mål utan en plan är bara en dröm” poängterar vikten av ett strategiskt angreppssätt.

Utvecklingsdrivna som ni kära läsare med stor sannolikhet är, så förmodar jag att era mål för förbättring ständigt uttrycks i plural och att ni för merparten av dem har uppgjorda planer. Med inställningen att allting alltid går att förbättra så växer utmaningen när du tar dig an något som redan är bra – men så gör även tillfredsställelsen när du lyckas.

Personligen avger jag inga nyårslöften utöver att jag utlovar att inte utlova något detta år heller, ett standardiserat icke-löfte som jag planerar att återanvända även nästa år eftersom det bättre passar mitt synsätt om att förbättring måste ske konstant. Idag, i morgon och alla andra dagar ges vi möjligheten att slå nya förbättringsrekord, så varför begränsa det till en specifik kalenderdag?

När vi konstant håller ögon och sinne öppna för förbättringar så sker problemlösningen ibland spontant. Alternativa lösningar – nya användningsområden eller nya angreppssätt – kan plötsligt uppenbara sig utan att du planerat för det. Ett exempel på detta ur min vardag var när julprydnaderna skulle returneras till sin förvaring på vinden och jag plötsligt insåg att jag där uppe i halvmörkret funnit en potentiell lösning på mysteriet med omaka/försvunna strumpor i samband med tvättning. Utvärdering pågår men de preliminära testresultateten pekar på succé …

Ha en fortsatt trevlig dag och lycka till med dagens förbättringsjakt!

171129-erik

”Att vinna är inte det viktigaste” – med varierande bisatser (”det viktigaste är att delta”/”ha roligt”/”vara en bra lagspelare” etcetera) – är ofta utgångspunkten i tävlan ur ett svenskt snusförnuftigt angreppssätt. Själv föredrar jag tesen att även om du inte vinner kan du ändå ha ett utbyte av att ha ställt upp i tävlan. Jag gillar den inställningen bättre, då den i min tolkning istället andas revanschlusta och utveckling samt ser ett nederlag som ett utmärkt tillfälle att bli bättre på sikt.

I priset ”Årets Lean-byggare” finns det ett flertal vinster att plocka hem även för den som just detta år inte skulle vara den som slutligen får kliva upp på scenen och mottaga priset. I ansökningsprocessen, där företaget eller organisationen får beskriva sin Lean-resa från utgångsläge till nuläge ges en bra möjlighet till reflektion och eftertanke. Varför valde ni att påbörja arbetet med Lean och vad har det gett? Vad har ni lärt sig och vad kan ni lära andra?

En annan stor vinst är att gentemot sina kollegor visa att ni faktiskt är så stolta över det ni åstadkommit att ni vill visa upp det för andra. Det bidrar garanterat till fortsatt – och förmodligen ökad – motivation att arbeta vidare med frågorna.

Flertalet av de tidigare vinnarna vann inte första gången de var nominerade, men allteftersom de utvecklats har även deras resultat gjort det och trägen vinner som det heter. Kanske är det erfarenheten från att varit finalist, men inte vunnit, som ger den extra energin att arbeta vidare med frågorna?

Vad är det värsta som kan hända? Att ni lär er något? Sista nomineringsdagen närmar sig med stormsteg (1/12) så tveka inte, följ denna länk!

171124-erik

Mina bästa arbetsdagar tycks alltid innehålla samma ingredienser: Nya MÖJLIGHETER, nya KONTAKTER mellan öppna och intresserade människor och en ambition att SAMVERKA. Har man identifierat något intressant som man kan samlas kring och får ihop ett bra gäng, så är det i det närmaste garanti på att man får kul på jobbet!

En sådan dag hade jag när jag fick förmånen att få sammankalla och moderera en workshop gällande produktionsutveckling inom industriell träproduktion, vilket skedde som ett spår inom temadagen ”Automationsdagen – lösningar för flexibel och innovativ produktion” vid Innovatum i Trollhättan. Oerhört inspirerande att få samla kunniga och utvecklingsdrivna personer från ett flertal företag för att diskutera gemensamma frågeställningar och i samlad trupp ställa oss frågan ”vad kan/vill vi lära oss från en annan bransch?” (i detta fall verkstadsindustrin).

Inte oväntat kom vi fram till många av de utmaningar som företagen står inför inte är företagsspecifika, vilket ger möjlighet till samverkan. Tyvärr har vi ibland en tendens att falla in i att vi själva behöver lösa våra egna problemställningar, men lyfter man blicken lite så ser man inte sällan att det är fler som söker samma svar och inte heller är det ovanligt att det finns någon annan som redan har en möjlig väg framåt tillgänglig.

Denna gång blickade vi in i vilken kunskap som redan finns inom verkstadsindustrin och som vi skulle vilja göra oss till godo i utvecklingen inom industriell träproduktion. Jag är övertygad om att kommer leda vidare till något bra, så jag ser fler bra arbetsdagar enligt ovan givet recept i kristallkulan. En av höjdpunkterna på dagen var när en av deltagarna, som kommit in i branschen från fordonsindustrin, sa ”att ge mig in i denna bransch var nog det bästa beslut jag tagit i hela mitt yrkesliv, det är så fantastiskt kul att jobba med den utvecklingspotential som ligger mitt framför oss”. Både erfarenheten och inställningen delar jag till 100 procent. Istället för att fokusera på den uttjatade föreställningen att inte mycket händer inom byggindustrin, borde vi enbart prata om den förbättringspotential som finns tillgänglig och sen bara älska utmaningen!

Avslutningsvis passar jag på att uppmana/utmana er till att nominera er själva eller andra till priset ”Årets Lean-byggare 2018” med sista nomineringsdag 1/12 – nominera här!

171031-erik

Mycket utveckling sker av nyfikenhet och viljan att experimentera, men även ett visst tävlingsmoment kan ingå. Ibland är det tävlan mot en själv, kanske ett utsatt mål som man vill nå medan andra gånger så ställs ens bedrift i relation till någon annans prestation. Att förbättras är en naturlig drivkraft, liksom att emellanåt mäta sina krafter i tävlingsform. Senaste tiden har jag haft förmånen att få arbeta med hela tre olika former av tävlingsmoment inom vårt intresseområde och även om de är väsensskilda så har de det gemensamt att de alla är väldigt intressanta för mig som är genuint intresserad av förbättringsarbete.

Vid första tillfället fick jag förmånen att sitta med i juryn för tävlingen ”Draknästet”. Denna genomförs inom kursen Industriellt byggande på Luleå tekniska universitet där studenter från civilingenjörsprogrammen inom arkitektur och väg- och vattenbyggnad under kursen gång fått arbeta fram affärsidé och affärsplan för något nytt och spännande inom byggindustrin. Detta presenterades för en granskande och ifrågasättande jury som dessutom hade till uppgift att kora en vinnare; en väldigt kul och givande dag med unga drivna människor och många häftiga tävlingsbidrag.

Andra tillfället har varit att arbeta för Lean Forum Bygg med det nyinstiftade priset ”Årets Lean-byggarstudent” som belönar årets bästa examensarbete inom tillämpningen av Lean i samhällsbyggandet. Prisutdelning kommer att genomföras i samband med mässan Nordic Architecture Fair på Svenska Mässan i Göteborg den 7 november 2017 – har du möjlighet så anmäl dig här och ta del av en intressant dag!

Det tredje tillfället är det pågående arbetet med att finna vem som ska vinna priset ”Årets Lean-byggare” 2018 som delas ut på galan ”Årets Bygge” i Stockholm den 19 mars 2018. Fram till den 1 december är nomineringen öppen och vi hoppas på många spännande förslag. Några av våra tidigare vinnare var nominerade flera gånger inna de vann, så även om du varit med tidigare kanske det är din tur nu? Här har du din länk till nomineringen!

Utöver dessa tävlingar gläds jag även åt att det nu börjar röra på sig gällande automation inom industriellt byggande, vilket jag efterfrågat ett tag. Skulle det vara någon av er läsare som sätter er upp lite i extra i stolen när ni läser ”industriellt byggande + produktion + automation + träbyggnad = väldigt intressant” får ni gärna maila era kontaktuppgifter till mig – Erik Söderholm – så får vi se om vi har gemensamma intressen. Ibland kan ju samverkan vara minst lika sporrande som tävlan, eller hur?

171003-erik

Som förespråkare av Lean är man väldigt förtjust i de små, enkla och smarta lösningarna som blir till en omedelbar förbättring. Hela tiden jagar man små förbättrade angreppssätt på allehanda aktiviteter och processer. Visar det sig att det enbart var en förändring och inte en förbättring återgår man snart till föregående standard, men är det alltid rätt och riktigt att göra så?

När man funderar över vad det som är verkligen driver utvecklingen framåt så är det sällan de små kontinuerliga förbättringarna som gör den markanta skillnaden, utan de större tekniksprången som röner stort intresse och får merparten av uppmärksamheten. Just nu upplever jag att det finns mycket spännande inom räckhåll. Ny teknik och nya material utvecklas hela tiden och till min stora glädje så ser jag att en personlig favorit, industriroboten, är på stark frammarsch igen.

Äntligen börjar det finnas ett utbud av flexibla och mer lätthanterliga robotar som är gjorda för att samverka med sina mänskliga kollegor, utan att behöva frihetsberövas bakom lås och (ljus)bom. Låter onekligen intressant, eller hur? Än mer intressant är att det numera inte heller kostar miljonbelopp att investera i en robotanläggning.

Frågan vi bör ställa oss är kanske inte ”Hur kan vi göra det här lite bättre?”, utan snarare ”Borde vi utföra detta på något helt annat sätt?” Albert Einstein var briljant även gällande ordval och hans ord är verkligen mitt i prick: ”Världen vi har skapat är en produkt av vårt tänkande och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.”

Hur borde ett industriellt byggande se ut 2017? Vilka förbättringar – arbetsmiljö, säkerhet, effektivitet – är nu möjliga att åstadkomma med ny teknik? Spännande möjligheter finns framför oss och jag känner mig lyckligt lottad över att jag får arbeta aktivt med dessa frågor.

Spänning, fast i annan form, är att få se vem som vinner det nyinstiftade priset för bästa examensarbete, Årets Lean-byggarstudent 2017. Läs mer här och nominera gärna ett bidrag!

170829-erik

En vanlig fråga jag får inom Lean-kontexten är vad du som företagsledare kan göra för att förbättra det egna företaget. Många upplever att de redan har försökt. ”Vi har verkligen satsat på det här projektet. Vi stängde produktionen i två dagar, tog in en konsult som utbildade all personal under en förmiddag. Du vet, grabbarna och tjejerna i produktionen gillar inte att sitta still och lyssna på en föreläsning direkt. De dagliga ledarna skickade vi iväg på en Lean-utbildning, så de kan de här grejerna nu. Sen städade vi bort alla saker vi inte behövde och nu håller vi på att märka upp var varje pinal ska vara för att hålla den fina ordningen. När vi får lite för mycket att göra kan det tillfälligt bli lite stökigt, men när det blir lugnare igen så är den fina ordningen snart tillbaka”.

Just denna uppfattning om att Lean är synonymt med verktyget 5S är något som jag anser vara alltför utbrett bland de ”oinvigda” tyvärr. Ordning och reda i all ära, men visst finns det så mycket mer att hämta? (Många företag har såklart kommit långt bortom detta stadie). Ett i mitt tycke viktigt ställningstagande för att etablera ett effektivt förbättringsarbete är att samtliga medarbetarna inom företaget måste bidra. Kontinuerlig förbättring av alla processer inom företaget måste vara målet.

En bra start är att säkerställa att alla kan bidra. Genom att involvera samtliga inom företaget och ge dem förståelse för till exempel slöseri, resurseffektivitet, flöde och standardiserat arbetssätt har du skapat en bra bas för dem att själva identifiera förbättringspotentialer. Viktigt är också att skapa en systematik för att enkelt samla in förbättringsförslag. Detta gör det möjligt att utvärdera, prioritera och sprida bra idéer från alla.

Detta låter enkelt i teorin, men är ibland svårt att komma igång med. Viljan att dela med sig av bra idéer förefaller ibland begränsad. Ett talande exempel på det var min lilla tävlan här i loggen (13/6) där pris till bästa förbättringsförslag utlovades. Trots att inlägget visades 1800+ gånger på LinkedIn och X antal gånger på hemsida och Facebook så fick vi enbart in ett (!) förslag. Detta gjorde visserligen arbetet med att utse vinnaren väldigt enkelt, men jag hade hoppats på att få ta del av många smarta idéer samt kunna använda det som ett gott exempel på hur vi kan sprida kunskap. Men jag säger som Robert Gustavsson i rollen som Tony Rickardsson: ”Jag är inte bitter …”

170613-erik

Sommar och semestertider närmar sig med stormsteg och de aktiviteter som inte hunnit slutföras på årets första halva är nu redan överförda till höstens planering. Det blir något för oss att ta hand om när vi återvänder utvilade och uppladdade efter semesterns lediga dagar. Det är planen, eller hur? Men, i ärlighetens namn, går våra tankar och förberedelser i huvudsak verkligen ut på att vi de facto ska vara lediga och mestadels overksamma? Är det inte snarare så att vi siktar på att få ut maximalt av denna period?

Av den anledningen görs vanligtvis storslagna planer med aktiviteter och uppgifter hemmavid som inte hunnits med under de delar av året som vi arbetar och som nu ska adresseras när semestern lediga dagar äntligen är här. När önskelistan på vad vi vill hinna med är klar omfattar den sannolikt även en del personer och platser vi vill besöka, nu när vi plötsligt fått så mycket tillgänglig tid att fördela. Som säkert också några av dina vänner och kollegor kommenterat lite skämtsamt: “Det ska bli skönt att komma tillbaka till jobbet så man får tillfälle att vila upp sig lite!”

På grund av – eller tack vare – detta vill jag framhålla att vi borde applicera våra kunskaper från förändringsarbete och prioritera våra åtgärder så att vi väljer projekt som ger omedelbar effekt, gärna något som förenklar eller förbättrar våra liv under hela året. För mig personligen handlar dessa projekt ofta om att förbättra någon form av förvaring i hemmet, vilket är ett ständigt pågående projekt.

För att sprida inspiration och goda idéer så utlyser jag härmed en tävling för er kära läsare gällande tips på vardagsförbättringar. Beskriv kortfattat era förbättringstips i kommentatorsfältet (på LinkedIn eller Facebook) så utser jag en vinnare som får ett (såklart!) förbättringsorienterat pris på posten. Dessutom blir vi, följare av Lean Forum Bygg på sociala medier, alla vinnare med förhoppningsvis många bra och givande gratistips.

Ha nu en riktigt härlig och lagomt aktiv sommarledighet när det blir dags för det!