170328-henrik

Publicerat den 28 mars 2017

På Skanska har vi inlett utrullningen av det vi kallar ”Operationell Effektivitet”, inte Lean rakt av men en variant av Lean-tänket kring ökad produktivitet parallellt med utveckling av våra medarbetare. Vi har många nya chefer på plats och det ska under året bli intressant att se utfallet; vi har laddat upp under flera år och nu ska det sjösättas.

Precis som alla andra arbetar vi också med digitalisering. Vi kämpar – också som alla andra – med att försöka definiera vad det innebär för oss. Det är lätt att säga ”digitalisering” men svårt att få en tydlig bild av vad det representerar, samtidigt som vi inser att vi måste satsa även om vi inte riktigt vet vad det leder till. Jag tycker att detta är det mest spännande som händer i branschen just nu, att se vad som händer med digitaliseringen.

Med tanke på vad som hänt inom andra branscher, exempelvis musik- och taxibranschen, så inser vi att vi kan stå inför en kraftig omvälvning. Byggsektorn är en konservativ bransch och jag tror att det finns en risk för att nytänkande uppstickare kan ta över om vi inte själva lär oss att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen innebär.

Sedan måste jag avsluta med att skicka gratulationshälsningar till Moelven Byggmodul som igår utsågs till Årets Lean-byggare. De har utvecklat sitt Lean-tänkande enormt och det känns bra att deras satsning verkligen uppmärksammas. Det är en mycket välförtjänt utmärkelse!

170223-henrik

Det är inspirerande när kopplingen mellan Lean och arbetsmiljö lyfts upp ordentligt. Det har funnits – och finns säkert fortfarande – de som kopplat Lean till rationalisering/”jobba hårdare” och därmed ställt det i motsats till säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Inom Lean Forum Bygg har vi sedan förra styrelsemötet haft arbetsmiljöaspekten högst upp på agendan, vilket även gäller för min egen organisation Skanska. ”Jobba säkert eller inte alls” är en devis som genomsyrar detta tänk.

Till seminariet den 9 mars på KTH i Stockholm finns det dessvärre inga platser kvar, men det är ganska talande att ett seminarium kring ”Lean, arbetsmiljö och säkerhet” blir fullbokat på ”nolltid” (som min styrelsekollega Nicklas skrev). Ni som fått plats ska känna er lyckligt lottade samtidigt som det visade intresset är ett bra sätt att peka ut inriktningen för kommande arrangemang.

En annan aspekt är deltagarbredden med både leverantörs- och entreprenadföretag och med de största aktörerna på marknaden närvarande. Det visar hur viktigt detta är och att arbetsmiljöfrågor ligger högst upp på dagordningen hos alla seriösa företag. Det är också viktigt att slå fast att vi inte ”bara” talar om att undvika fysiska skador i arbetet, utan att den psykosociala biten är minst lika viktig – vilket återigen är en avgörande koppling till Lean.

Som sagt, glädjande med det stora intresset vilket gör att vi förhoppningsvis får tillfälle att återkomma i ämnet inom en snar framtid med nya arrangemang.

170112-henrik

Det är ingen överdrift att säga att det hände mycket under fjolåret. För egen del kom jag att bli engagerad i Lean Forum Byggs styrelse, där mycket arbete i föreningen har lagts på den bok vi lanserar den 25 januari. Här vill jag passa på att också göra lite smygreklam för ett annat kommande arrangemang som jag och mina kollegor arbetat med, ett eftermiddagsseminarium på KTH Biblioteket. Som föreläsare har vi lyckats engagera både professor Jörgen Eklund på KTH och KTH Leancentrums föreståndare Johanna Strömgren, också aktiv inom Produktionslyftet. Boka redan nu den 9 mars mellan 15:00 och 17:00!

På Skanska satsar vi på OE-chefer – Operationell Effektivitet – på alla nivåer, en del av vårt Lean-arbete som ska bli både spännande och häftigt att följa. Med ett lite större perspektiv kan vi samtidigt konstatera att världen håller på att förändras, där vi inte riktigt vet vad som ska hända med tanke på exempelvis Trump och Brexit. Går utvecklingen åt det håll vi önskar eller ska vi försöka ändra riktning? I tider som dessa är det extra skönt att stå stadigt i sina värderingar, både privat och i arbetet. Jag uppskattar den grund som Skanska har, det är mycket fina värden, och Lean Forum Bygg tror jag kommer att få en ännu större betydelse i arbetet med att sprida och etablera värderingar baserade på Lean-principer.

161110-henrik

Apropå digitalisering … Jag besökte Abba-museumet och såg deras utställning om utvecklingen inom musikbranschen. De har haft en form av teknikskifte i stort sett vart tionde år, där vi sett utvecklingen gå från bergsprängare och Walkman till CD-skivor och dagens mobiler, från hårda kassetter till digitala musiktjänster. Det fick mig att reflektera lite över byggbranschen och vår inte fullt så revolutionerande utveckling, även om vi på våra håll är på gång.

Faktum är att vi har mycket av både hård- och mjukvara på plats, men vi använder dem inte fullt ut. Vi är helt enkelt för konservativa. Men, som sagt, vi är på gång vilket är ett krav för att locka till oss den nya generationen. Vi ser exempelvis användningen av iPad på flera byggen, något som även många i den äldre generationen gått igång på. Jämför vi med bilbranschen så har de redan tagit fram hårdvaran till självkörande bilar, medan mjukvaran inte riktigt är på plats än. De är dock på väg mot helt nya affärsidéer.

Här har byggsektorn en fördel med sina hård- och mjukvaror, men vi måste lära oss att använda dem på rätt sätt – för att attrahera nästa generation till branschen och för att ta klivet in i digitaliseringen.

161004-henrik

Det är mycket som sker nu, inte minst inom Skanska. Vi har ett stort fokus på säkerhetsfrågor där vi framförallt betonar din egen roll, hur du själv arbetar med detta – på sätt och vis en form av ”rätt från mig”. Visst ska alla regler och processer vara på plats, men det viktigaste är ändå att du själv agerar på rätt sätt.

Vad vi gör är att vi lyfter frågan till en annan nivå, ovanför regelverket – det gäller att ta hand om oss själva och varandra, privat som på jobbet, det handlar om inställning. Det känns mycket bra med denna satsning som jag stödjer helhjärtat och den går också hand-i-hand med Lean Forum Byggs uttalade inriktning mot säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Tillsammans försöker vi ändra vårt ”mindset” beträffande att stödja och hjälpa varandra.

Inom Lean Forum Bygg planerar vi också för en regional träff i Stockholmsområdet någon gång under Q4 eller Q1, ett frukostmöte som vi förhoppningsvis kan hålla på något intressant företag. Vi har redan haft en del möten för att identifiera intressanta teman och talare, men har du något inspel så är du alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

160614-henrik

På Skanska arbetar vi efter en ny affärsplan där vi utgår både efter VAD vi gör och HUR vi gör det. Vi frångår traditionellt tankesätt där det ska bli mycket spännande med ett ökat fokus på just ”hur”, allt som en del i vårt arbete att bli en ännu bättre samhällsbyggare. Det innebär också att vi har väldigt många processer som ska följas, något vi måste ”sälja in” internt till 100 procent; styrkort, standardiserade arbetssätt, visuell styrning, BIM … Steg ett är att implementera och följa alla processer, för att i ett nästa steg förbättra dem.

Precis som övriga samhälle står branschen dessutom inför digitaliseringen, vilket också kommer att bli spännande att följa hur den påverkar byggsektorn. Se bara på musikbranschen, där de gått från att sälja CD-skivor till helt nya affärsmodeller via exempelvis Spotify. Även media- och filmbranschen har utvecklats enormt. Var hamnar byggbranschen, vad kommer att bli vår nya affärsidé? Hur kommer/kan vi tjäna pengar på ett nytt sätt? Vi är inte alls där än – faktum är att vi ligger ganska långt efter många andra branscher – men vi är på väg och vi kommer inte undan.

Som ny styrelsemedlem i Lean Forum Bygg ser jag naturligtvis lite extra fram emot årets fokus på säkerhet och Lean. Säkerhet har varit ett prioriterat fokusområde inom Skanska sedan länge och något vi brinner för, varför det ska bli intressant att se hur vi inom föreningen kan kombinera våra kunskaper och erfarenheter inom såväl Lean som säkerhet.