150513-jan-olof

Publicerat den 13 maj 2015

Just nu går mycket av min tid åt till en stor utredning där vi arbetar med Stockholms stad kring hur de kan använda BIM i förvaltning, det vill säga fastighets- och byggnadsinformation inom förvaltningen. Enkelt uttryckt så beskrivs byggnaderna mer på komponentnivå, där varje komponent kan hållas under kontroll med tanke på drift och underhåll eller annat. All information finns samlad i en databas vilket gör att det går att följa upp felanmälningar eller koppla ritningar och annan dokumentation till respektive komponent. Vi skapar en informationsstruktur som de kan organisera sin byggnadsinformationsmodell efter.

BIM har ju länge använts inom byggandet, men är relativt nytt inom fastighetsförvaltning och lite av dessa tankar tar jag med mig till ”mitt” kapitel i Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean”. För att tala Lean-språk så strävar vi efter att skapa ett dragande system här; som vi ser det är förvaltaren slutkunden, men de är sällan med och ställer krav i själva byggprojekten. Detta är något vi vill lyfta, att förvaltaren även ska ställa krav på informationsleveranser och inte bara ta vad de får – de måste bli tydligare i sin beställarroll.

Annars ser jag fram emot det kommande årsmötet på onsdag den 20 maj i Stockholm, där jag hoppas få träffa många medlemmar och kollegor!

150226-jan-olof

Jag har den senaste tiden funderat en hel del kring vikten av att undvika suboptimering. Vår firma Soleed utvecklar och konstruerar en ny produkt, en bostadsmodul, där ändringar/justeringar får långtgående effekter. Det är oerhört viktigt att beakta alla aspekter även av en tydlig förbättring, aspekter med avseende på kostnad, produktionsprocess, tidsåtgång etcetera – lika lätt som det är att ”köpa” en bra teoretisk lösning, lika svårt kan det vara att förstå konsekvenserna av hur förbättringen påverkar helheten.

Tar vi ytterligare ett kliv upp till ett helikopterperspektiv så blir det ännu tydligare; i vår fragmenterade industri saknar vi tydliga processägare där varje delaktör försöker ”skjuta över” kostnader till angränsande led, vilket gör risken med suboptimering ännu större. Detta är en av anledningarna till att jag är en stor anhängare av partnering och långsiktiga affärsrelationer, där vi tillsammans arbetar för att optimera hela kedjan och inte bara den egna insatsen.

Apropå samarbeten så träffade jag nyligen Katarina Malaga, vd för CBI Betonginstitutet, som leder ett intressant EU-projekt som vi är med i. Det fokuserar på högpresterande betong med målet att ta fram lätta väggkonstruktioner, löper på bra och avslutas 2017.

Avslutningsvis hoppas jag att jag får tillfälle att träffa så många som möjligt av er på Svenska Byggproduktionsdagen, som bjuder på ett riktigt intressant program. Boka ditt deltagande via hemsidan!