160225-jerker

Publicerat den 25 februari 2016

Jag är sedan en månad tillbaka på Stanford University som gästforskare. Det är fantastiskt att vara tillbaka, jag var här under 2013 och det här stället har en enorm dragningskraft på mig.

Jag är här för att forska och undervisa om industriellt byggande. Generellt har vi kommit längre på detta område i Sverige och det finns ett stort intresse här att ta till sig av våra erfarenheter. Det finns också ett antal spännande företag och initiativ här som jag gärna vill studera närmare, som baseras på plattformar, processinnovationer och Lean – förstås!

På Stanford finns centret CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) som är världsledande på effektiva byggprocesser med särskilt fokus på hur informationsteknik kan stödja denna utveckling. Det är en essens av Lean-tänkande i kombination med att frigöra potential från modern teknologi som ger väldigt intressanta möjligheter.

Under de veckor jag har varit här har jag hunnit delta i flera spännande seminarier, bland annat ett som handlade om bygg- och fastighetsmarknadens dynamik där Nobelpristagaren i ekonomi (2012) Alvin Roth var huvudtalare. Ett annat handlade om hur industriellt byggande kan bidra till att lösa bostadskrisen som råder i San Francisco-området (känns det igen?). Miljön på Stanford är spännande med en ständigt pågående interaktion mellan akademin och industrin. Det anordnas konstant seminarier, workshops, föreläsningar och möten där forskare, studenter, företagare och riskkapitalister deltar. Detta ger alla parter viktiga injektioner av kunskap och insikter som sedan kan användas för vidare landvinningar. Denna interaktion är unik och ytterst framgångsrik och den har starkt bidragit till universitetets framgångar, men även till industrin framgång med mängder av startup-företag som startats som spin-off från Stanfords utbildningar, forskning och utveckling. Här har vi i samhällsbyggandet något att inspireras av!

När akademisk forskning och utbildning får komma nära industrins förutsättningar och utvecklingsbehov så sker det ofta intressanta innovationer – när kraften i detta frigörs så kan utvecklingen ta rejäla steg framåt. I de ambitiösa forsknings-, utvecklings-, och innovationsprogram som nu startas i Sverige, med fokus på samhällsbyggandet, har vi perfekta förutsättningar för att ta vår industri till nya utvecklingshöjder! Då vill det till att vi samverkar på riktigt … Sköter vi detta på rätt sätt så är jag övertygad om att vi kan göra svenskt samhällsbyggande till världsledande, vilket i sin tur ger spännande möjligheter för internationell expansion.

För Sverige kan byggindustrin innehålla möjligheterna för nästa stora exportsuccé. Tänk om vi i byggindustrin kan skapa nya exportföretag baserat på process- och systeminnovationer? Tanken svindlar!

151119-jerker

Det är bråda dagar med mycket förberedelser. Som mina styrelsekollegor Tina och Kajsa i Lean Forum Bygg berättat här i loggen så står både min disputation och gästforskning i Amerika för dörren. Förbereder som bäst den förstnämnda, ”Industrialised house-building – conceptual orientation and strategic perspectives”. Essensen är att industriellt byggande är komplext och påverkar hela företagsstrategier och affärsmodeller. Därför måste detta hanteras på ett strategiskt plan i företagen och påverkar såväl val av produktionsmetod och affärsmodell, organisation och företagsstruktur.

Vidare finns det två huvudsakliga angreppssätt för industriellt byggande; ett ”utifrån-in”-perspektiv och ett ”inifrån-ut”-perspektiv, vilket påverkar hur företaget utvecklar och driver sitt industriella byggande framåt. Dessutom förbereder jag mig för mitt nya jobb som FoU-chef på BoKlok, där mycket handlar om industriellt byggande med Lean i fokus, men också om hållbarhetsfrågor.

Slutligen, som nämnts, så förbereder jag mig för att vara gästforskare på Stanford University under ett halvår – allt med samma frågeställningar i fokus!

150910-jerker

”Det är mycke’ nu”, som de brukar säga. Samtidigt är det lika intressant som det är intensivt. Jag skriver som bäst på min doktorsavhandling om industriellt byggande. Den ska vara klar om fyra veckor …

Idag har jag haft ett intressant möte med professor Martin Fischer vid Stanford University om ett fortsatt samarbete, där vi även diskuterade hur industriellt byggande, hållbart byggande och avancerade IT-system kan stödja varandra. Här finns det tydliga paralleller till de diskussioner som förs inom digitaliseringen och hur utvecklingen påverkar hela verksamheter. Även aktörerna inom byggsektorn står inför nya affärsmodeller och nya roller i byggprocessen – ”framtiden” finns redan runt hörnet!

I morgon har jag ett möte med forskare från Australien om industriellt byggande, vilket också är intressant: Ryktet om vår svenska excellens sprider sig!

150430-jerker

Det finns mycket att glädja sig åt en vårdag som denna. På det personliga planet är jag mycket glad över att en av mina vetenskapliga artiklar nu har blivit ”accepted for publication”, vilket känns riktigt kul. Den kommer att bli publicerad i den internationella tidskriften Construction Innovation, förmodligen framåt senvåren eller sommaren. Det är en artikel jag arbetat med länge och som beskriver utvecklingen inom industriellt byggande i Sverige under de senaste tio åren, både ur ett vetenskapligt och företagsmässigt perspektiv. Vi kommer även att se över möjligheten att göra en populärvetenskaplig version för spridning inom Lean Forum Bygg.

En annan sak som jag är fortsatt glad över sedan jag hörde nyheten är den stora tilldelning av medel som kommit samhällsbyggnadssektorn tillgodo i och med det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är fantastiskt och historiskt mycket pengar som kommer att kunna göra en stor skillnad; om vi använder denna möjlighet på rätt sätt kan vi bli en av de ledande nationerna i världen. I Sverige är vi duktiga både inom Lean och industriellt byggande, men vi ska inte ”bara” vara nöjda med vår inhemska utveckling utan även titta på den internationella aspekten. Hur kan vi bli en global spelare på ett helt annat sätt än vi är idag? Med ett så pass stort program tycker jag att det är dags att börja glänta på dörrar som dessa …

Sist men inte minst hoppas jag att ni alla kan glädjas över en skön Valborg – eller en trevlig sista april som vi säger här i Lund!

150219-jerker

Ser tillbaka på en intressant vecka i Spanien där jag deltagit i en workshop om hur vi skriver vetenskapliga artiklar. Alla som var med hade fokus på effektivisering, utveckling och förbättring av bygg- och infrastrukturbranschen, det vill säga tydliga kopplingar mot Lean (även om just begreppet Lean inte användes). Att träna på att formulera sig för publicering är en nyttig och viktig del i vårt arbete – både gällande ”mitt” företag Tyréns och Lean Forum Bygg – när det gäller att sprida budskapet kring utveckling av byggindustrin.

Denna vecka fortsätter jag att finslipa mina artiklar på temat industriellt byggande med just Lean Construktion som grund. Det är även inspirerande att den bok som jag är medförfattare till – Industriellt husbyggande – nu har publicerats, skriven tillsammans med Helena Lidelöw (Lindbäcks Bygg), professor Lars Stehn (Luleå tekniska universitet) och Dan Engström (Swerea IVF). Boken togs även upp i Tyréns eget nyhetsbrev, vilket har lett till en hel del glada tillrop (sök ”Industriellt husbyggande” på www.studentlitteratur.se)! Dessutom förbereder jag mig inför kommande veckas styrelsemöte där vi ska ta beslut kring en nypublicering av ”Vad är Lean?”-boken med byggrelaterade kapitel tillagda, något jag tror kan bli ett väldigt lyckat koncept.