210430-jimmy

Publicerat den 30 april 2021

Vi går mot ljusare tider, både vad gäller väderlek och rådande pandemi. Vaccineringen börjar ta fart till glädje för alla och på många olika sätt runtom i landet; nära och kära kan återses, verksamheter kan rädda livhanken. Det är långt kvar men någonstans i horisonten skymtar det ”nya normala” …

Hur kommer företagandet att se ut efter corona? Jag tror att vi kommer att se fler affärsmodeller efter de nya aspekter och tankebanor som väckts av corona. På många sätt har nog utvecklingen av våra kärnfrågor accelererats av pandemin. Fler företag kommer exempelvis att lägga större vikt vid hållbart resande.

En annan stor fråga kommer sannolikt att handla om resurseffektivitet i produktionen. Vi såg under en period 2020 en sättning på marknaden med sjunkande bostadspriser och en ökad försiktighet hos slutkunden/köparen. Om inte kostnadsmassan följer samma utveckling blir sådana sättningar problematiska. Allt detta har förmodligen aktualiserats av pandemin. Om jag får sia så kommer fler företag att förbereda sig för en minimerad kostnadsmassa över tid, detta genom ett långsiktigt utvecklingsarbete.

I Lean Forum Byggs styrelse har vi i skrivande stund utvärderat Årets Lean-byggare. Vi har sett flera mycket spännande initiativ, vissa med en tydlig adressering till Lean, andra med mer subtil koppling. Alldeles oavsett tydlighetsgrad så fokuseras satsningarna mot samma målbild: Att skapa mer samhällsbyggande för pengarna – och det är verkligen att gå mot ljusare tider!

210212-jimmy

Det börjar sakta men säkert närma sig vår med ljusare dagar där solen tittar fram under allt längre sessioner och där fåglarnas sång lovar både varmare och gladare tider. Att jag konstaterar dessa fakta kan bero på att miljön jag befinner mig i gör mig på gott humör eller på det ansvar jag till en viss del känner för att sprida positiv och god energi under – och efter – dessa märkliga och mörka tider.

En av grundpelarna inom Lean handlar om att arbeta systematiskt med syfte att över tid skapa skalfördelar genom ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. Jag anser att just detta är en av de svagaste länkarna inom samhällsbyggnadssektorn, men precis som inledningen tänkte jag att istället för att likt en domedagsprofet påpeka allt dåligt som vi gör sprida lite god energi genom att ägna några rader till att hylla ett gott exempel.

Jag tänker på JM och Johan Skoglund som suttit på företagets VD-post i 18 år. Jag läste någonstans att snittet för en börs-VD ligger runt fyra-fem år, vilket gör både Johan Skoglund unik som individ liksom JM som organisation. JM är ett av få bolag inom samhällsbyggnad som satsat fullt ut på standardisering, minimering av slöserier, kategoriinköp och numera även på ett eget logistikföretag. Antalet redovisningar med dåliga siffror är lätträknade under dessa 18 år. Tror ni att det kan finnas en koppling mellan dessa faktorer? Det tror jag. Långsiktigt arbete kommer alltid att vinna i längden.

200602-jimmy

Det är synnerligen märkliga tider vi lever i där varje individ måste göra både stora och små uppoffringar för att dra sitt strå till stacken för att skydda de sjuka och svaga. I många stunder känns det motigt och tungt och det är svårt, stundtals till och med banalt, att försöka se ljusglimtar. Det mesta känns trivialt jämfört med folkhälsan.

Något som dock glatt mig den senaste tiden är den årsstämma vi genomförde den 19 maj inom Lean Forum Bygg. Med tanke på att det var vårt första digitala årsmöte så var det extra roligt att se ett både högt deltagarantal – 24 personer – liksom ett högt engagemang. Mycket glädjande, vilklet jag inte säger bara för att jag fått äran att axla ordföranderollen.

Nej, det primära och allra roligaste är att styrelsen fyllts på med en hel del nya ledamöter. Redan under det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsmötet visade de prov på både hunger och framtidstro, något som vi alla kan behöva mer av i dessa tider. Jag ser verkligen fram emot det kommande årets styrelsearbete!

190905-jimmy

Att vara nyskapande och tidigt ute på marknaden är ofta svårt men samtidigt förbannat roligt. Ska vi tro på Lean-filosofin är ständig utveckling en grundpelare för att lyckas på sikt. Däri ligger vikten av att vara nyskapande.

Alla vet att lönsamheten i projekt och organisation är svajjig och ibland tyvärr låg. En stabilare och träffsäkrare kalkyl behövs för att skapa både trygghet och en vilja att investera för att inte samhällsbyggnadssektorn helt ska stanna av. Därför är jag extra stolt över att jag i mitt arbete på Ramirent dagligen kan göra skillnad för just projektverksamheter.

Slöserierna i byggprojekten är omfattande, säkerhetsarbetet kan alltid bli bättre och hållbarhetsfrågorna måste tas på största allvar. Temporära delar i ett byggprojekt såsom fallskydd, logistik, moduler och ställningar – det vill säga allt som inte finns kvar när byggnadsverket står klart – står i regel för 20 procent av projektets volym.

Här vill vi vara nyskapande, vi vill göra en entreprenad av allt det temporära och skapa en professionalism kring dessa delar. Det finns massor med pengar att spara, men framförallt finns det massor att vinna för både säkerheten och hållbarheten. Genom att skapa rätt förutsättningar kan samhällsbyggnadssektorn fortsätta att utvecklas.

190814-jimmy

Så var det dags för nya tag efter sommarens semestertider. Det är alltid en väldigt speciell känsla att komma tillbaka och ställa om från en helt tidsoberoende och glassätande tillvaro med långa och lata dagar till arbetsverkligheten med Smart Phone-larm och deadlines …

Men det är också något härligt med att komma tillbaka. Den närmaste tiden efter semestern brukar vara något av ett blankt blad vilket i sig är väldigt inspirerande. Vilka lärdomar och insikter har du skaffat dig i hängmattan eller kajaken som du tänker implementera på jobbet och fylla det blanka bladet med?

Jag hoppas i och för sig att du har kunnat hålla tankarna från jobbet och inte reflekterat alltför mycket över arbetets utmaningar under ledigheten, men det är nästa ofrånkomligt att en del tankar och nya idéer dyker upp. Själv har jag beslutat mig för att ta med och genomföra följande:

  1. Jag ska nätverka mycket mer och låta mig förloras i inspiration från andra
  2. Jag ska involvera flera i mera
  3. Jag ska jobba med ständiga förbättringar i mitt ledarskap.

Under hösten händer det också mängder av spännande saker inom Lean Forum Bygg – mycket som knyter an till såväl att nätverka som till att involvera: Seminarier, Årets Lean-byggare, Årets Lean-byggarstudent … Allt detta främjar möten som lockar till inspiration. Häng med!

190604-jimmy

Vid morgonkaffet på Ramirent diskuterades flitigt vad alla hunnit med under den lite extra långa helgen som nyligen varit och vad alla ska hinna med på den lite extra långa helgen som kommer. Jag tycker personligen att dessa tider är härliga. Många extra dagar till familj och vänner, det är många studentskivor att närvara på, och det brukar vara ett och annat bröllop.

Det är också tider då det gäller att skynda långsamt. För mig har det blivit allt tydligare att det är viktigt med en ”work life balance” – framförallt sedan jag blev pappa. Min uppfattning är att det är många som upplever att de inte ens har tid att träffas över en lunch då de måste städa undan allting innan semestern. Precis som att det inte fanns en tid efter semester …

Till viss del fullt förståeligt, vi vill inte ha saker hängande över oss på semestern, men jag vill slå ett slag för att vara noggrann med sina prioriteringar. Jag läser just nu boken Effektfull av Simon Elvnäs som menar att alldeles för många fokuserar på att göra en väldig massa saker. Du tror att du är effektiv utan att reflektera om vardagen blir bättre av alla insatser; fokusera istället på att vara effektfull. Likt Lean går det inte att kompensera fel riktning med hög fart. Så var rädda om er där ute, våga delegera och kom ihåg att det finns en tid efter semestern också.

190507-jimmy

I de sydliga delarna av Sverige pågår ett mycket spännande initiativ. Det är flera duktiga och modiga aktörer som gått samman i en stor satsning som egentligen vill åstadskomma något fullt logiskt, nämligen att göra något åt bostadsbristen i Malmö. Här handlar det om att återta fokus på slutkunden, något vi i branschen ibland har en förmåga att glömma.

Med det menar jag att det idag byggs ganska mycket bostäder som ”Svensson” inte har råd med. Därför har sex aktörer med Hyresgästföreningen i spetsen gått samman för att göra något konkret åt saken. Målet är att producera 1000 bostäder med ”bakvänd” prissättning, där de utgår från vad en ensamstående/ungdom/låginkomsttagare klarar av att betala och utifrån det anpassar produkten.

Vi har tidigare sett liknande initiav hos exempelvis BoKlok och tankegångarna kan härledas ända tillbaka till Toyota – en verkligt spännande satsning i sann Lean-anda med tydligt fokus på slutkunden!

190411-jimmy

Vikten av långsiktighet är något som jag funderat en del över på senaste tiden. Utvecklingsarbete tar per definition tid, något som inte alltid harmonierar med den ekonomiska redovisning som normalt styr ett företag. Med tanke på just detta fick jag under mars månad vara med om något riktigt spännande.

Jag var med i ett samverkansprojekt, vilket i sig inte innebär något nytt. Det som var annorlunda med detta projekt var den långsiktighet som låg i fokus samt – medvetet eller omedvetet – en tydligt inriktning mot Lean. Det är Haninges fastighetsbolag Tornberget som tillsammans med entreprenören ByggDialog ska upprätta en mängd förskolor tillsammans.

Det är ett långsiktigt samarbete i samverkan där många av de traditionella målen återkom, men där ett par saker stack ut som jag reagerade på. Först och främst ville de på riktigt utnyttja det tillfälle som skapats i och med att de bygger samma sak om och om igen. Genom att använda ständiga förbättringar ska de kontinuerligt förfina produkten men även minska kostnaderna över tid; de senast byggda skolorna ska vara de billigaste.

Det här var alltså uttalade mål för projektet och ur ett Lean-perspektiv blir det oerhört intressant att följa projektet. Har vi kanske en aspirant till Årets Lean-byggare? Långsiktighet är ledordethör gärna av er om ni vill veta mer!

190312-jimmy

Dagens logg kretsar kring ett intressant område, nämligen kring upphandling. Personligen så arbetar jag ganska mycket med upphandlingsfrågor; inte så att jag handlar upp själv men jag hjälper andra att analysera effekten av upphandlingsprocessen på olika sätt. Det är både spännande och utvecklande med tanke på att upphandlingar i mångt och mycket sätter ramarna framöver.

Hur vill din organisation utvecklas? För att nå nya resultat och förbättringar måste precesserna kring upphandlingen ses över. Du får inte någon annan utveckling om du använder samma processer som tidigare. Fast industri har gjort detta bra under en längre tid och det är oftast förknippat med hög lönsamhet, produktivitet och effektiva värdfekedjor.

Så varför tar jag upp detta i loggen? Därför att detta för mig även är starkt förknippat med Lean. Du ska ställa höga krav på dina leverantörer som dessutom bör vara få men återkommande. De ska vara utmärkande för sin kompetens, engagemang och utvecklingsförmåga – inte för att de presenterat lägst pris just den dagen. Genom kravställan, uppföljning och systematiskt effektiviseringsarbete uppnås framgångsrika resultat över tid tillsammans med dina utmanade och utvecklade leverantörer. Det är Lean enligt mig.

190214-jimmy

Att bidra till något större och bättre är en stark drifkraft för många. Signifikativt för de flesta ledande Lean-företagen är att de öppnar upp och bjuder in till studiebesök för att sprida sina erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Stora företag som Scania, men även mindre som exempelvis Ytterbygg, har verkligen lyckats med sitt Lean-arbete och bjuder in både kunder, kollegor och konkurrenter till sina produktionsmiljöer.

Det ligger naturligtvis något mycket fint i att lyckas med sitt eget arbete, men det känns oftast ännu bättre att bidra till något större, att arbeta för att inspirera fler så att även de sedemera kan lyckas. Med Lean-tänket etablerat i processerna blir slöserijakt och ständiga förbättringar en del av vardagen, så när dessa företag visar upp sin produktion så är det en utveckling som redan är pågående. Det är med andra ord ingen fara för konkurrenssituationen.

Att bidra till att en hel bransch kollektivt blir bättre är en lyckad investering. Får alla lite starkare konkurrenskraft så ökar både kvaliteten och innovationstakten, det är ett välkänt faktum – per definition leder således delad kunskap till högre kvalitet i branschen som helhet. Budskapet är därför att både bjuda in till och gå på seminarier, erbjud studiebesök, var stolta över att visa era resultat.

Tillsammans kan vi bidra till något större. Att öppna upp och släppa in andra passar dessutom utmärkt som slutkläm på Alla Hjärtans Dag – hoppas ni har en fin sådan!