160504-johan

Publicerat den 4 maj 2016

Be there or be square! Naturligtvis syftar jag på årsmötet, vilket även kommer att bli mitt sista framträdande som styrelsemedlem i Lean Forum Byggs styrelse. Det vore verkligen trevligt att få säga både tack och hej till så många som möjligt av er!

Mitt sista jobb för styrelsen sträcker sig dock en bra bit längre över året, då jag kommer att ingå i den arbetsgrupp som ska driva uppdateringen av boken ”Utmana dina processer”, ett arbete jag verkligen ser fram emot. Det är också ett sätt – både för mig personligen och för föreningen som sådan – att behålla kontakter och fortsatt kunna utnyttja gjorda erfarenheter och uppbyggda nätverk. Det finns fortfarande en stor potential (en del skulle nog säga utmaning) beträffande Lean inom byggsektorn och det är inspirerande att arbeta med att försöka styra branschen år samma håll som övrig industri. I detta arbete är det oerhört viktigt att vi eldsjälar håller ihop även utanför styrelsen; detta är egentligen hela syftet med Lean Forum Bygg, så ni får nog fortsatt räkna med mig ett bra tag framåt …

I övrigt arbetar vi på Peab just nu mycket med utvecklingsstyrning, en strukturerad modell där vi väver in förändringsledning för att säkerställa att vi når önskad effekt hela vägen vid utrullningen av projekt. Förändringen ska nå hela vägen ut till sista hantverkaren; alla förändringsprojekt handlar om människor och förmågan att förändra invanda beteenden, vilket i sig är en utmaning. Detta och andra förändringsprojekt och processer i ett aktivt Lean-arbete är vad som kommer att ta det mesta av min tid framöver.

Med det vill jag önska er alla en fantastisk sommar – vi ses på årsmötet!

160415-johan

Det är inte utan att man längtar till sommaren men det är redan nu mycket skönare, ljusare morgnar – ”den ljusnande framtid är vår” som studenterna sjunger. Det känns även hos oss på Peab, där alla verkar ha sina kalendrar fulltecknade. Å andra sidan är det liksom vädret säsongsberoende och vi hamnar i återkommande toppar; först har vi massor som måste vara färdigt före årsskiftet, sedan allt som ska vara klart till semestern.

Implementeringen av visuell planering produktion är igång för fullt och ska ut i Peabs alla regioner. Med tanke på det tryck som råder i byggsektorn är det en olycklig situation att vi hamnade i ett konfliktläge. Jag hoppas att de kan lösa detta snabbt och snyggt, det är ingen som vill hamna i detta läge och risken är att det kostar mer än det smakar – för alla parter. Hela havet stormar, för att återknyta till väderreferensen.

Inom Lean Forum Bygg går vi med stormsteg mot årsmötet i mitten av maj – save the date 17/5! – då vi summerar året som varit och presenterar planer för det som komma skall. Bland annat har vi planer för ännu en bokrelease, så det blir återigen en spännande höst. Själv kommer jag dessvärre att lämna styrelsen; min arbetsbelastning har ökat och dessutom är det alltid bra med rotation bland medlemmarna. Jag har redan ”nominerat” en ersättare för mig eftersom Peab med all rätt anser att detta är ett viktigt forum att vara representerad i. Sedan är det naturligtvis upp till valberedningen att föreslå kandidaterna.

160205-johan

Har tillbringat de senaste två dagarna på havsnära konferens i Göteborg med ett teknikgäng från Peab. Den korrekta beskrivningen är Verksamhetsutveckling Teknik där vi planerar uppstart inför 2016/2017 och lägger planen för de kommande åren. Vi har diskuterat mycket runt mobilitet och hur vi kan använda det för ständiga förbättringar och utveckla processerna med hjälp av de tekniska hjälpmedel som idag står till buds, allt från appar till molntjänster. Det gäller att fortsätta ”verksamhetsflytten” från pappersfyllda pärmar i bokhyllan via komplexa mappsystem på datorn till lätthanterliga och säkra informationsdatabaser. Vi rör oss i rätt riktning men det krävs att vi utnyttjar tekniken på bästa sätt.

Även inom Lean Forum Bygg rör vi på oss i rätt riktning och det senaste styrelsemötet var både utmanande och spännande. Vi skulle då bland sju mycket starka kandidater till Årets Lean-byggare ena oss kring tre bidrag som går vidare för juryns bedömning. Det var jättesvårt! Till sist kunde vi dock enas och de nominerade till Årets Lean-byggare är: Moelven, Värmdö kommun och Peab. Stort grattis till dem, men jag vill återigen framhålla den höga kvaliteten också hos de övriga bidragen. Priset delas ut vid bygg-galan den 9 mars på Cirkus i Stockholm. Vi ses där!

151126-johan

På hemsidan har det stått att ansökningstiden till Årets Lean-byggare går ut den sista oktober; det är fel, du kan söka hela året ut (det vill säga till och med den sista december). Vi är väldigt glada över de spännande ansökningar som kommit in och ser en tydlig trend i det stigande antalet år från år. Det finns dock fortfarande platser kvar, så har du inte hunnit anmäla dig (eller din kollega) så gör det nu!

Internt i Lean Forum Bygg har vi, som min styrelsekollega Tina nämnt, effektiviserat och linjefierat styrelsearbetet med hjälp av Projectplace, där vi arbetar med Kanban-kort och tavlor. Vi har helt enkelt skapat en visuell mötesplats där vi kan ”träffas” trots att vi sitter spridda över hela Sverige.

En annan kul detalj är att sedan vi för någon månad sedan gick med på LinkedIn – vilket styrelsekollega Christel skrivit om – så närmar sig gruppen redan 200 deltagare! För egen del är det mycket resande landet runt då jag driver ett projekt inom byggservice. Tanken är att alla hantverkare ska ha en surfplatta dit platschefen kan skicka ordrar från kontoret. Hantverkarna å sin sida fyller i sina timmar, materialförbrukning samt när arbetet är klart = färdigt underlag för faktura. Vi kallar systemet för Orange (eftersom Apple var upptaget …) och ser stora möjligheter inom Peabs servicefunktion tack vare den förenklade hanteringen. Det har således varit en hektisk och intensiv höst, både inom Peab och i branschen som helhet, varför jag verkligen ser fram emot jul och en möjlighet att ladda batterierna.

150917-johan

Den här hösten har verkligen rivstartat och den drog praktiskt taget igång redan före semestern; jag har aldrig haft så mycket inbokat redan före sommaren! I ett Lean-sammanhang ser vi inom Peab över vårt verksamhetsledningssystem och förbättrar våra processer utifrån vad vi verkligen gör i produktionen. Målet är att förbättra och förenkla enligt de förslag som kommit in, vi vänder helt enkelt på processen: Istället för att skapa en verksamhetsprocess som sedan ska följas ute i ”verkligheten” (vilket i ärlighetens namn brukar fungera sisådär) utgår vi från vad vi verkligen gör och skapar våra processer utifrån detta. Det ska ge oss en basnivå, en grund att utgå från vid utveckling och förbätring av våra processer, ett arbete som nu är i full gång.

Även inom Lean Forum Bygg rusar arbetet på med full fart. Just nu ligger fokus på Årets Lean-byggare och att få in så många bra ansökningar som möjligt – titta gärna under fliken ”Årets Lean-byggare” här på hemsidan, vi har verkligen försökt underlätta för den som vill söka själv eller tipsa om lämplig kandidat. Vi försöker också betona att även delinsatser kan nomineras, det behöver inte röra sig om omvälvande insatser som berör hela företaget eller organisationen. Det kan vara ett lyckat Lean-arbete med etableringen av ett pulsrum, välfungerande förbättringsgrupper, lyckade slöserijakter … You name it! Det viktiga är att vi får “nys“ om lyckade Lean-insatser och sedan kan ta det vidare i samtal med aktuellt företag eller organisation.

I övrigt ser jag verkligen fram emot den 9 oktober och releasen av Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean”, där jag har fått äran att medverka som en av skribenterna till kapitelförorden. Jag tror att detta även kommer att vara en milstolpe för Lean Forum Bygg och räknar med att få se boken liggande på de flesta byggkontor över landet … Innan dessa måste jag dock strukturera upp mitt eget arbete för att klara hösten!

150507-johan

Jag skrev tidigare om det pilotprojekt inom Lean som vi drivit inom Peab för visuell planering av produktion, ett lyckat projekt där det har blivit dags för nästa steg. Nu tar vi den visuella planeringen ut i verkligheten med planen att inleda med alla projekt i Göteborgsområdet som startar efter semestern, vilket innebär att jag kommer att tillbringa en del tid på västkusten för utbildning och information.

En annan intressant sak vi arbetar med är surfplattor, där vi tittar på möjligheten att använda dessa i produktionen; en effektivare hantering där vi går från pappershantering med tydlig Lean-koppling och digital information.

Sist men inte minst måste jag nämna utmaningen jag fått från Lean Forum Bygg i samband med publiceringen av föreningens version av boken ”Detta är Lean”, där jag ska reflektera kring kapitlet om processer och flödeseffektivitet. Det känns otroligt spännande och är både en förmån och en utmaning, men det är ju en del av Lean – och jag gillar utmaningar! Vem vet, det kanske blir en egen bok vad det lider … =)

150319-johan

För tillfället arbetar vi på Peab med ett spännande Lean-projekt, ett pilotprojekt för visuell planering av produktion som vi kommit en bra bit på vägen med. Vi använder bland annat postit-lappar på tavlor för daglig styrning där vi har möten varje dag för planering två-tre veckor framåt i tiden. Respektive platschef ansvarar för satsningen men den drivs av medarbetarna själva för detaljplanering av arbetet; hur gick det igår, hann vi med allt, hur ser det ut idag?

Det har gått riktigt bra och platscheferna får en mycket bättre kontroll på sina underentreprenörer, UE. Tidigare har UEs tidsplaner gjorts av personer som själva inte varit på plats, varför de lagbaser/montörer på byggplatsen nu är betydligt mer insatta i projektet. I arbetet ingår veckoplanering för kommande vecka vilket även ger samordning mellan arbetsgrupperna och underlättar både logistik och tidsplanering för olika hantverkare – alla vet i vilken ordning saker och ting måste ske.

En annan aktivitet som jag verkligen ser fram emot är kommande måndags arrangemang Årets Bygge-gala där det äntligen avslöjas vem som blir Årets Lean-byggare. Jag har i Lean Forum Byggs styrelse arbetat mycket med priset och nomineringarna tillsammans med styrelsekollegan Marie Nordqvist från Strängbetong, så det ska bli jättekul att får träffa alla nominerade. Vi har ju läst alla presentationer i A3-format, men det ska bli spännande att även få träffa och diskutera med pristagarna ”på riktigt” – liksom med alla andra närvarande branschkollegor!