160216-kajsa

Publicerat den 16 februari 2016

Ju mer man vänder och vrider på saker ju krångligare blir de … I dessa omorganisationstider handlar det mycket om att hitta rätt personer till rätt funktioner och samtidigt tänka fritt kring vad vi ska göra och vad vi vill åstadkomma. Vi ska inte rita organisationskartor, men det är en uppenbar risk eftersom vi är snabba på att hitta ”färdiga” lösningar där vi nöjer oss med att fylla i namn i ”rätt” ruta.

Egentligen ska vi fokusera på ”vad” och ”för vem”, men med många olika intressenter och förutsättningar så blir det onekligen komplicerat. Det är vad jag roat mig med under den senaste veckan … Samtidigt som glädjen är stor över hur många det är som kan och vill så mycket, så grumlas känslan med svårigheten att ta rätt beslut; att hitta de rätta exemplen i en stor och duktig organisation kräver kunskap. Oavsett om det gäller forskning, där det handlar om att föra andras kunskaper vidare, eller våra duktiga experter så blir det svårt i en tillämplad situation att ställa rätt frågor.

Här kan jag konstatera nyttan med mina två roller på NCC respektive LTU – eller tre roller om vi inkluderar Lean Forum Bygg – genom att mina gränssnitt mot ny kunskap har ökat. Detta är nog min verkliga insats; att bygga bryggor mellan olika kunskapskällor, att vara mer av katalysator och nätverkare än organisationsritare.

160209-kajsa

Vikten av relationer och olika korskopplingar ska inte underskattas. Befinner mig i (ett regnigt) Göteborg för ett möte med ett annat större företag i NCCs leverantörskedja och deras trevliga representanter för att se hur vi tillsammans ska kunna utvecklas långsiktigt. Det är priviligierande både att få arbeta med människor man uppskattar och i möten där vi fokuserar långsiktigt för att förändra arbetssätt på kanske 5-10 års sikt. Vi rör oss i konstellationer med både forskning och utveckling som ligger väldigt långt fram och därmed ganska långt från konkreta aktiviteter här och nu – även om vår guideline (eller vägledande principer) ligger i botten som en kompass.

Annars är det den tid på året när fokus ligger på konkreta planer, även om det skiljer mellan olika organisationer beroende på vilken ”årsbrytning” som gäller. För NCC gäller det att vi får till budget- och resursplanering på bästa sätt; hur går vi från de stora penseldragen till praktiska handlingsplaner?

Frågeställningen gäller även Lean Forum Bygg som förening, där vi nu ligger i den senare delen av årscykeln med tanke på att vi har vårt årsmöte i maj (vilket är det närmaste bokslut och årsredovisning vi kommer). Det är nu hög tid för planer och riktlinjer inför nästa verksamhetsår, både vad gäller ambitioner, resursfördelning och bemanning. Hur går vi från vision till verklig verksamhet? Nu kommer alla frukostseminarier och andra aktiviteter som också ska resurssättas och handlingsplaneras – allt med koppling till vår vision om att skapa insikt, kunskap och förståelse om vad Lean innebär för oss. Det är tillsammans – med alla relationer och korskopplingar som jag inledde med – som vi verkligen kan förändra.

Här vill jag även återkoppla till loggen för ett par veckor sedan: Vi söker fler byggherrar, fler representanter från kundsidan. Var är ni? Vi söker fortfarande närmare kontakt med fler från den delen och det gäller inte bara inom Lean Forum Bygg; hur syns ni i förfrågningar, i debatten, i ”frågan” i stort? En tydlig synlighet är inte att förakta och vi delar den gärna med er.

160202-kajsa

Det är mycket som händer nu, inte minst inom NCC med omorganisation och nya planer. Som alltid i en tid av förändring och förnyelse så ställs det höga krav på ledarskapet och – vilket tangerar mitt förra logginlägg – kommunikation och tydlighet.

Vanligen säger vi ”du hör inte vad jag säger”, men det är kanske intressantare att formulera det ”jag säger inte det du hör …”? Vi vill idag ha ett ledarskap som baseras på förtroende, eller som en av de tidiga Toyota-cheferna i USA uttryckte det (har inte den exakta ordalydelsen): Agera som om du inte hade någon makt. Det knyter ofta an till det ledarskap som krävs inom förändringsledning, där ”ledaren” ofta agerar utan ett formellt chefsskap.

Det stämmer även väl överens med sättet vi måste driva Lean Forum Bygg som förening, eftersom alla som är engagerade i styrelsen är det på frivillig och ideell basis. Samtidigt vill vi förverkliga föreningens visioner. En annan jämförelse som alla (blivande) hundägare känner till är sättet du ska styra din hund, det vill säga konsekvent och kärleksfullt, för att få ut det bästa ur relationen. Det är lika bra att vi vänjer oss vid detta moderna ledarskap, för nästa generation kommer inte att köpa det auktoritära och hierarkiska. De kommer att efterfråga det coachande ledarskapet som vi förespråkar inom Lean.

En kollega kombinerade hund- och Lean-jämförelserna på ett kul sätt efter genomgången Lean-utbildning i Japan genom att konstatera: ”Det här är inte svårare än hunduppfostran. Det är bara att vara j**ligt konsekvent!”

160126-kajsa

Vad säger vi, hur lyssnar vi? Den eviga kommunikationsfrågan … Hur tydlig ska – eller kan – vi vara? Är det bra att vara övertydlig? Detaljstyrning eller övergripande instruktioner, information kring vad som önskas men inte vad som ska göras?

Det är som alltid en balansgång. När vi säger saker försöker vi egentligen förmedla en bild som vi (alltför ofta) utgår från att den vi talar med också ser och därför förstår vad vi förväntar oss. Ibland fungerar det, ibland inte. Ibland är det rätt att exakt säga vad som ska göras, ibland är det rent ut sagt provokativt att ge för tydliga instruktioner. Det är alltid en individuell anpassning, privat som professionellt, men privat känner vi oftast den vi talar med väl och professionellt har vi (med all rätt) höga förväntningar.

Det här är grunden till många problem i byggsektorn; vi vill ha ett hus byggt och förväntar oss att mottagaren ser samma hus som jag ser. Kravställande och kommunikation är svårt i allt vi gör, men det blir väldigt tydligt i detta fall. En uppmuntran/uppmaning till kravställare/beställare/byggherrar i byggprocessen är att vara tydliga med vad ni behöver utan att detaljstyra, men samtidigt vara uppmärksam på hur informationen tas emot och uppmuntra till dialog. En duktig byggare vill inte ha någon detaljstyrning för den tekniska lösningen, men måste samtidigt veta vilka behov som måste fyllas för en godkänd leverans.

I Lean Forum Bygg välkomnar vi med öppna armar fler beställare och byggherrar bland partnerföretagen – kommunikation omfattar alltid flera parter.

160119-kajsa

Trots kylan – minus 27 i Luleå! – så präglas tillvaron just nu mer av värme och efterfrågan av samverkan. Fler och fler vill arbeta med fler och nya människor; Lean Forum Bygg har bllivit uppvaktade från både Norge och Danmark de senaste veckorna kring utbyte och samverkan.

Från Norge har de visat intresserade för vår logg för informations- och bloggutbyte, medan det från Danmark har kommit en förfrågan kring företagspresentationer/goda exempel från ”Lean-företag” för en konferens i september kring Lean i offentlig förvaltning. På universitetet i Luleå söker vi också samverkanspartner för att stärka interaktionen mellan näringsliv och akademi som en del av Smart Built Environment, vilket kräver att vi alla bjuder till – och intresset är tydligt.

Även NCC går utanför sina normala ramar för att hitta nya områden för sin utveckling i nya spännande konstellationer. Alla aktiviteter tillsammans visar trots den rådande kylan på mycket värme och glöd!

160112-kajsa

Jag tänker ofta i bilder och förra veckan bestod visionen i mångt och mycket av en trög dieselmotor … Minus trettio grader och första arbetsdagen med minnet av ledigheten som en varm filt – det var jobbigt att komma upp i varv! Nu börjar motorn få upp värmen, men förra veckan behövdes nog för uppvärmningen skull.

Starten av denna vecka har inte alls gått lika trögt och jag tog mig från Luleå till huvudkontoret i Solna med en god känsla i kroppen. Det finns mycket att se fram emot trots avsaknaden av julledigheten. För Lean Forum Bygg börjar vi närma oss utnämningen av finalisterna till Årets Lean-byggare. Till mötet i slutet av januari ska styrelsen ha gjort sitt jobb, det vill säga studerat ansökningarna och nominerat bidragen. Själv har jag genomfört en första genomläsning, väldigt inspirerande och roligt.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har ett forskningsprogram börjat konkretiseras, ett första steg mot samverkan mellan akademi och näringsliv för forsknings- och utvecklingsprojekt som stärker såväl digitalisering som industrialisering inom byggsektorn. Själv är jag förstås engagerad via LTU, där vi har ny avdelning sedan årsskiftet – Industriellt och hållbart byggande – vilket betyder både ny energi och nytänding inom forskningsområdet.

Inom NCC har vi från årsskiftet också en ny organisation på plats, något som innebär många utmaningar både i stort och smått. I veckan har vi ett första uppstartsmöte med nya ledningsgruppen, där mycket handlar om att få grepp om helheten; det är en hal tvål att greppa för att få alla detaljer på plats och säkra optimal leverans.

160105-kajsa

Ur led är tiden … I Luleå hade vi spöregn på julafton, men tack och lov så har vädret nu stabiliserat sig runt normala minusgrader. Det är inte så mycket snö, men skridskoisarna är fantastiska. Skridskoturerna har fått julmaten att sjunka undan (en aning) och väckt tankarna på det kommande arbetet till liv. Det känns dock tacksamt med den mjukstart som erbjuds tack vare en ledig dag mitt i veckan, något som kan behövas för en mer energifylld ”riktig” start nästa vecka då de flesta är tillbaka på jobbet.

Inom Lean Forum Bygg har vi mycket att se fram emot under vintern och våren. Tre frukostmöten är redan under planering – Luleå, Lund och Göteborg – liksom utmärkelsen Årets Lean-byggare i samband med Årets bygge-gala den 9 mars. Därefter är det även dags för Lean Forum Byggs årsmöte.

I juli genomförs konferensen International Group for Lean Construction i Boston dit jag tillsammans med styrelsekollegan Helena Lidelöw även i år skickar in ett ”abstract” som forskare vid Luleå tekniska universitet. Även om det kan vara lite segt att komma igång efter julledigheten så beror det i alla fall inte på att det inte finns något att göra!

En privat reflektion och rekommendation är behållningen av att lyssna på årets vinterpratare på radion (det går alldeles utmärkt att ladda ner dem i efterhand). När vi bilat runt under ledigheten har jag hunnit lyssna på två av programmen: Johan Rockström och Hans Rosling. Rockströms program var något av en uppföljning från hans ”sommarprat”, vilket väckte så stort intresse att det till och med översatts till engelska. De pratade dagarna efter varandra med lite olika fokus på sociala och ekologiska perspektiv på de utmaningar vi står inför gällande en hållbar utveckling. Det var kloka tankar som på många sätt kopplar till det vi strävar efter inom Lean som ett högre mål, det vill säga en långsiktig hållbarhet i allt vi gör.

151222-kajsa

Det lackar mot jul men vi har redan nu blickarna riktade en bra bit in i 2016. Lean Forum Byggs styrelse har bland annat ett hedersuppdrag i arbetet med att välja ut tre nominerade bland de ansökningar som inkommit till Årets Lean-byggare. Urvalet kommer att spikas vid styrelsemötet den 28 januari, innan juryn tar över det slutgiltiga ansvaret att utse en vinnare. Liksom ifjol består juryn av Maria Viidas, Lars Stehn och Hans Reich, en verklig samling Lean-rävar. Frukostseminarier är redan under planering i både Göteborg, Malmö och Luleå och vi funderar även på att ha ett ”fysiskt” styrelsemöte för att ytterligare höja energinivån – erfarenheterna från det senaste var mycket positiva.

Helt opåverkad av julen går det dock inte att vara. Jul och nyår representerar till stor del en tid för tillbakablickar och reflektion. En lärdom från mina studieresor till Japan är att en av de viktigaste aspekterna är att själv reflektera. Vad har jag gjort, vilket är mitt bidrag till vad som hänt – och vad är det jag inte kunnat påverka? Dessa tankar är avgörande för vårt förhållningssätt i tider av förändring; vad KAN jag påverka och vad kan jag INTE påverka? Om vi ”ältar” det vi varken kan eller kommer att kunna påverka så har vi en ganska tung resa framför oss. Rådet är att reflektera över vad du gjort och vad du kunnat göra och lär av det, oavsett de ”opåverkbara” omgivande förändringarna. Gör dina reflektioner kring din egen utveckling.

En god vän påminde mig om att det faktiskt inte finns några ”måsten”, däremot finns det val att göra. Särskilt aktuellt blir detta i jultider med alla förväntningar, vi måste lära oss att sortera och prioritera. Varje gång du lyckas justera ett ”jag måste” till ett ”jag vill” så flyttar du fokus till målet med aktiviteten istället för själva aktiviteten. Vill du städa? Nej, men du vill ha rent. Vill jag handla julklappar? Nej, men jag vill glädja mina nära. Justera inställningen till ett aktivt val. Fungerar inte det så ingår aktiviteten förmodligen bland det ”opåverkbara” – släpp det! Med det önskar jag dig och de dina en lugn och stämningsfull jul.

151215-kajsa

Visuell styrning, vi måste se vad vi gör … Det här är ett jätteintressant område som kommer mer och mer, sättet vi jobbar med kommunikation med stöd av/i kombination med visualisering. Det faktum att vi i Lean Forum Byggs styrelse använder Projectplace ger oss möjlighet att direkt dela med oss av annan information än det traditionella samtalet, viktigt inte minst när det rör sig om flera deltagare.

Att arbeta utan att tydligt se är som att orientera utan karta så vi söker med ljus och lykta efter de bästa lösningarna för att visualisera vad vi gör – utan att krångla till det. Det finns många fffiga lösningar för att dela och visa, men det gäller att inte tappa enkelheten, det är lätt att det stjälper mer än det hjälper. I en projektbaserad verksamhet som Lean Forum Byggs vill vi ha en digital enkelhet, de traditionella styrtavlorna passar inte in här. En sådan, riktigt smidig lösning önskar jag mig i julklapp …

Jag nämnde i en tidigare logg exjobbspresentationer och studenter som jag handlett. I fredags hade jag nöjet att lyssna på dessa fantastiskt trevliga presentationer från tre olika företag och även här betonades vikten av att se, förstå och dela med sig av information. Det löpte som en röd tråd mellan de tre i övrigt helt särskilda exjobben. Det är nya krav och förutsättningar som gäller; tänk själva på de traditionella julkorten. Idag interagerar vi istället på sociala medier och får – och förväntar oss att få – direkt respons. Därmed inte sagt att jag inte uppskattar ett vacker julkort på posten!

151208-kajsa

Många av oss befinner sig i en tid av kick-off och avslut; avslut av terminen/säsongen/året, kick-off inför vad som komma skall (eller i alla fall att knyta ihop vad som varit och ladda för det nya). Själv ser jag det väldigt tydligt här på NCC då min chef går vidare mot nya utmaningar i organisationen (avslut) och jag själv förbereder mig för att ta en bredare ledarroll (kick-off).

En kick är det också att få handleda exjobbare inom ramen för min tjänst på Luleå tekniska universitet. Här handleder jag en student åt Peab och en åt Veidekke och det är både kul och inspirerande att se dessa unga människor på väg ut i arbetslivet, samtidigt som det även ger möjlighet till kontakter över företagsgränser.

Apropå företagsgränser hade jag också ett spännande telefonmöte med Christian Blomdahl, Lean Practices Manager på Suffolk Construction i USA. Vi har initierat ett Lean erfarenhetsutbyte mellan företagen och det första mötet var riktigt bra. De har kommit en bra bit med Lean inom projekt där de kör klassiska verktyg som Pull Planning, IPD och Last Planner med fler. Även de brottas dock med att se Lean som ett ledningssystem och en verksamhetsstrategi, de är fortfarande på verktygs- och metodnivå för att effektivisera sina projekt. Å andra sidan har de på den nivå kommit riktigt långt och är duktiga på att mäta och följa upp – här har vi helt klart något att lära.

Jag har även haft en annan Amerikakontakt, nämligen med Glenn Ballard, beträffande ett seminarium som vi planerar tillsammans med IFL i Stockholm. Jag försökte identifierade lämpliga datum och föreslog några veckor som alternativ. När jag sedan stämde av datumen under de veckor som Glenn kunde så var han ändå upptagen … De använder tydligen inte samma veckonumrering (om de alls använder det), en tydlig kulturkrock och belysning av vikten av standardisering.

Slutligen ser jag själv fram emot nästa datum då vi har årets sista styrelsemöte i Lean Forum Bygg, den 17 december, då vi fortsätter vårt arbete med att förenkla och effektivisera styrelsearbetet.