190627-kansliet

Publicerat den 27 juni 2019

Nu har vi sommar och semester att se fram emot och från kansliets sida hoppas vi att ni alla får möjlighet till vila och återhämtning. Vi har mycket att se fram emot efter sommaren med en stabil styrelse med stort engagemang och spännande idéer. Helena, Claes, Per, Anders och Jimmy är kvar och står för den nödvändiga kontinuiteten medan nytillskottet Pia med sin entusiasm redan haft en positiv inverkan på såväl styrelse som kansli – ett samarbete vi verkligen ser fram emot!

Sedan har vi till vår stora glädje också fått tillbaka Kajsa i styrelsen. Kajsa engagerades till Lean Forum Byggs styrelse redan under 2011 och från maj 2012 tog hon över ordförandeskapet. Det vi ser i verksamheten idag och den positiva utveckling som föreningen har haft startade med Kajsas ordförandeskap. Med den ungdomliga glöd hon alltid visar är det väldigt svårt att tro att Kajsa nyligen fyllt 50 år – massor med gratulationer och bemärkelsekramar från kansliet!

Med det tar vi ett litet uppehåll över sommen men sparkar igång igen i augusti med nyhetsbrev och styrelsemöte. Till dess önskar vi er alla en härlig sommar!

190524-kansliet

Vikten av utbildning och ett ständigt lärande är ett återkommande ämne för alla Lean-intresserade. Det knyter an såväl till den egna kompetensutvecklingen som till grundprincipen inom Lean att den som kan delar med sig av kunskapen.

Inom Produktionslyftet har de farmgångsrikt arbetat med cirka 240 företag, där en framgångsfaktor är att de deltagande företagen ska skicka minst två deltagare på kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Den kursen är framtagen av Chalmers Professional Education och främst riktad mot tillverkande industri, men de har en motsvarande kurs för byggbranschen.

Kursen Lean för bygg och anläggning, också på 7,5 högskolepoäng, bygger även den på fem träffar à två dagar med mellanliggande ”hemläxor”. Bland föreläsarna i Lean för bygg och anläggning återfinner vi bland andra Janni Tjell från NCC som också medverkade vid Lean Forum Byggs årsmöte. Även vår styrelseledamot Helena Lidelöw föreläser i kursen och dessutom ingår ett studiebesök hos Lindbäcks Bygg, där Helena är konstruktionschef.

Nästa kursstart för Lean för bygg och anläggning är den 4 september och kursen är öppen nu. Mer information och anmälan hittar du här!

190515-kansliet

Så har det åter genomförts ett årsmöte med Lean Forum Bygg. Mötet genomfördes den 14 maj med 25 deltagare från styrelse, partnerföretag och akademi/Chalmers under ledning av föreningens majordförande Anders Vennström från Trafikverket. Anders kunde meddela att Cecilia Johannison (Framtiden Byggutveckling) och John Hedblad (BoKlok) lämnar styrelsen och vi tackar båda två för fina insatser och bra diskussioner! Två ”nya” ledamöter valdes in; dels vår tidigare ordförande och styrelsemedlem Kajsa Simu (NCC/LTU), och dels Pia Saveborn från Ikano. Vi hälsar dem varmt välkomna och ser fram emot det kommande samarbetet!

Årsmötet bjöd även på en presentation av Janni Tjell från NCC som beskrev hur NCC har rullat ut Lean på bredden i organisationen, bland annat genom en omfattande satsning på utbildning. ”Det handlar inte om att göra snabba ryck utan om att göra rätt från början och att få med alla i förändringsarbetet.” De har infört ett nytt KPI-system som skapar incitament för Lean-arbete och har även börjat att arbeta med konceptet ”projektstudio”, en metodik för samprojektering.

Årets Lean-byggare NorDan representerades av Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef i Kvillsfors, och Jörgen Olsson, kvalitets- och miljöansvarig på Nordan-koncernen, som bland annat beskrev hur de har lyckats minska ledtiderna i Kvillsforsfabriken från 25 till 12 dagar och nu arbetar för att komma ner på fem dagar. Ledtidsprojektet blev ett startskott på förbättringsarbetet som nu bedrivs inom varje team där även ständiga förbättringar är en del av vardagen. Det var inspirerande att höra hur de arbetar tillsammans på koncernnivå där de olika fabrikerna sporrar och hjälper varandra och där de dokumenterar sina framgångar med en intern Lean-certifiering. Vi arbetar nu med att försöka kunna erbjuda ett studiebesök vid fabriken i Kvillsfors, något vi får återkomma till.

Vid årsmötets avslutande mingel släpptes även Lean Forum Byggs ”Loggbok” som nu kan beställas via hemsidan. Beställ ditt eget exemplar här!

190321-kansliet

Det drar ihop sig får de viktigaste händelerna inom Lean Forum Bygg under året. Närmast – redan nästa vecka – har vi Årets Bygge med galakväll på Cirkus på Djurgården i Stockholm. Den 26 mars arrangeras denna gala då vi under kvällen kommer att avslöja vinnaren av Årets Lean-byggare bland de nominerade företagen El-Björn, Lindbäcks Bygg och NorDan.

På plats för prisutdelningen är Lean Forum Byggs styrelsemedlemmar Helena Lidelöw, Anders Vennström och Claes Dalman. Helena medverkar för övrigt i sin roll som konstruktionschef även vid seminariet ”Hus på löpande band?” tillsammans med Lean Forum Byggs tidigare styrelsemedlemmar Emile Hamon (Veidekke) och Jerker Lessing (Tyréns).

Den 14 maj är det dags för årets andra stora event, nämligen Lean Forum Byggs årsmöte. Hit är alla välkomna för att ta del av föreningens verksamhetsberättelse, valberedningens förslag och styrelsens kommande sammansättning. Dessutom kommer en representant från Årets Lean-byggare att berätta om deras Lean-resa och anledningen till att just de fick utmärkelsen i år. Årsmötet genomförs vid Chalmers på Lindholmen i Dome of Visions den 14 maj – anmäl dig här!

190110-kansliet

Med det nya året intensifieras också arbetet med Årets Lean-byggare. Anmälan stängdes i december och nu är det styrelsens arbete att kontakta alla förhoppningsfulla företag och organisationer som anmält sig. Utan att gå händelserna i förväg så ser det ut att vara ett starkt startfält i år; styrelsen kommer inte att få någon lätt uppgift att nominera dem som får gå vidare.

Detsamma gäller naturligtvis även juryn – Hans Reich (Produktionslyftet/Chalmers Professional Education), Maria Viidas (SiQ/Utmärkelsen Svensk Kvalitet) och Lars Stehn (professor vid Luleå tekniska universitet) – som tar det slutgiltiga beslutet kring vilka av de nominerade som blir Årets Lean-byggare.

Precis som tidigare år kommer vinnaren att tillkännages vid Årets Bygge-gala den 26 mars på Cirkus i Stockholm. De nominerade får ett par fribiljetter per företag eller organisation men det finns alltid möjlighet att köpa fler. Hoppas vi ses där!

181113-kansliet

Grattis säger vi till Göteborgs Byggmästareförening som nyligen firat sin 125-årsdag! Den 8 november uppmärksammades jubileet med inledande mingel i Byggarnas Hus där VD Christina Lööf välkomnade var och en, vilket då även omfattade kansliet för Lean Forum Bygg.

Efter god dryck och läckra snittar fortsatte jubileet med fackeltåg ner mot kvällens festlokal på Elite Park Avenue Hotel. På vägen dit var det också ett överraskningsstopp på Götaplatsen där föreningen bjöd på ett imponerande fyrverkeri. Kvällen avslutades med middag och underhållning.

”Trevligt med representanter från Lean Forum Bygg på plats vid vårt jubileum, vi hoppas på ett fortsatt fint samarbete”, hälsar Christina Lööf.

180605-kansliet

Lean i byggbranschen är inte bara standardiserade processer och industriellt byggande. På samma sätt som i traditionell, tillverkande industri så handlar det om ett tankesätt och en förmåga att ta till sig nya sätt att arbeta – möjligen är kopplingen till och med ännu tydligare inom byggsektorn.

Vid Lean Forum Byggs årsmöte berätta Ola Adolfsson, vd på Flexator, om sin karriär; från tekniskt gymnasium med bara killar, via lumpen och sedan till ett jobb på ett stort byggbolag – oväsentligt vilket, på den tiden var alla tämligen snarlika. Hur många av hans kollegor har inte en motsvarande bakgrund? Som Årets Lean-byggare har Flexator ändå lyckats anammat nya tankesätt och den svenska modellen av Lean, med betydligt mindre inslag av auktoritärt ledarskap.

Ola berättade att det som förvånat honom mest under företagets Lean-resa är alla dolda talanger som blommar ut inom organisationen. Eller som han själv så fint uttryckte det: ”Det finns alltid en kronprinsessa i ledet!” Att tillvarata medarbetarnas kreativitet, engagemang och kompetens är en bärande tanke inom Lean, liksom att dela med sig av sina erfarenheter. Ola och Flexator är ett lysande exempel på både och!

180329-kansliet

Vi står inför påsken och ett par dagar av välförtjänt vila. Mars och april brukar vara hektiska månader och det gäller även för Lean Forum Bygg. Just nu pushar vi för två kommande arrangemang i april – den 12 i Göteborg och den 19 i Linköping – samtidigt som vi passar på att andas ut efter Årets Lean-byggare. Återigen grattis till Flexator och vi återkommer inom kort med en uppföljningsartikel kring deras arbete.

Nu går vi som sagt in i påsken, där det enligt traditionen borde vara för tidigt att utropa ”Glad Påsk”. Vi ska ju gå från lidande till uppståndelseglädje först på påskdagen, där utropet egentligen passar in allra bäst. Vi passar i alla fall på redan nu: Glad Påsk med önskan om en skön ledighet!