170411-marie

Publicerat den 11 april 2017

Efter 1,5 år i energibranschen återvänder jag till byggsektorn och företaget Gyproc. Det känns naturligtvis lite vemodigt att lämna E.ON men jag känner samtidigt att Lean-arbetet där är igång med full fart och de har fortfarande stöd av Produktionslyftet under ett halvår till. Jag är inte orolig för att arbetet ska stanna av; alla ledare och hela styrgruppen är så starkt engagerade i förbättringsarbetet så det kommer alldeles säkert att drivas vidare. Det ska bli spännande att följa E.ONs utveckling, om än på håll.

Min utmaning på Gyproc kommer att vara drivningen av WCM-arbetet (World Class Manufacturing), vilket är deras arbetssätt för att jobba med ständiga förbättringar. En rolig slump i sammanhanget är att när vi var nominerade med Strängbetong till Årets Lean-byggare, vilket vi också vann, så satt jag vid samma bord som Gyproc – som också var nominerade. Jag satt bredvid min blivande chef, vilket gör att det känns lite som att cirkeln är sluten. Efter att ha rekryterat mig uttryckte min chef sig så här: ”If you can’t beat them, join them!” 😃

Med fullt fokus på mitt nya arbete måste jag också meddela att jag lämnar – eller tar paus från – styrelsen i Lean Forum Bygg. Det har varit en härlig tid och jag tänker fortsätta att hålla kontakten och förhoppningsvis kommer jag att kunna engagera mig på något sätt i framtiden. Jag ska också se på möjligheten att engagera Gyproc i Lean Forum Bygg …

170308-marie

En intensiv vecka på många sätt! För egen del har det blivit både Tjejvasan, Halvvasan OCH Vasaloppet – vilket följts upp med ett ledningsmöte med E.ON här i Tandådalen. Allt sammantaget väldigt inspirerande.

Nu är det fullt fokus på Årets Lean-byggare och prisutdelningen den 27 mars. Juryn ligger i slutfasen av sitt arbete med att utse en vinnare, där vi som vanligt förlitar oss på expertkompetensen hos Hans Reich, Lars Stehn och Maria Viidas. Här kan du läsa mer om de nominerade.

I samband med detta vill jag också passa på att slå ett slag redan nu för årsmötet den 18 maj, då du bland annat kommer att få lyssna till en presentation av Årets Lean-byggare 2017. Vi återkommer med ett komplett program, men du kan anmäla dig redan nu!

170126-marie

Tyvärr måste jag erkänna att jag inte kunde närvara vid releasepartyt för den uppdaterade boken ”Effektivt byggande – utmana dina processer” igår; som säkert även du har upplevt så har spännande och intressanta händelser en förmåga att krocka … Boken är i alla fall på väg per post, vilket du också kan få – beställ ditt eget exemplar här!

Dessutom har jag fått förmånen att presentera de tre nominerade företagen till Årets Lean-byggare, vilket är fantastiskt inspirerande. Följande företag har nominerats:

  • Moelven Byggmodul – smart produktion +50
  • Arcona – implementering av involverande arbetssätt
  • NCC – logistik, standardisering av digital informationshantering.

Nu är det juryn som tar över arbetet med att utse vinnaren. Själv har jag tillbringat några dagar med E.ONs ledningsgrupp i Malmö. På jobbet har vi gått vidare i arbetet med Produktionslyftet och i veckan etablerat två nya pilotgrupper inom olika områden. I och med detta får vi ytterligare möjligheter till träning. Som sagt, en väldigt intensiv vecka!

Vi utmanar Lean-arbetet inom infrastruktursektorn

Det känns roligt att vi i år har fått in så många ansökningar till Årets Lean-byggare utan att behöva lägga ner alltför mycket kraft. Allt fler söker priset spontant. Jag vet inte riktigt varför det går lättare, men det kan naturligtvis vara så att priset har blivit mer känt och att Lean Forum Bygg i sig är mer aktivt och syns på olika arenor. Oavsett så ska det bli jättekul och spännande att få läsa deras ansökningar och motiveringar!

Apropå aktiviteter inom Lean Forum Bygg så är vi nu i slutfasen av planeringen för bokreleasen av ”Utmana dina processer”, vilken ser ut att hamna i slutet av januari då det känns lite onödigt att släppa den någon vecka före jul. Det jag sett av den så här långt är riktigt lovande! Ännu ett glädjeämne är att vi idag haft en coach- och ledningsträff för hela E.ON Värmeproduktion i Sverige med representanter från Produktionslyftet.

Nu utmanar vi Lean-arbetet inom infrastruktursektorn genom att köra fyra enheter parallellt, om än med viss tidsförskjutning. Detta skiljer sig från Produktionslyftets vanliga sätt att arbeta och även från hur vi jobbade under min tid på Strängbetong, där vi bara körde via en fabrik. På det hela taget känns allt både värmande, glädjande och energigivande!

161018-marie

Inom Lean Forum Bygg är vi i slutskedet av arbetet med uppdateringen av boken ”Utmana dina processer”, där vi siktar på att ha boken färdig och tryckt före årsskiftet. Arbetsgruppen bakom uppdateringen har gjort sitt och underlaget ligger nu ute på korrektur hos referensgruppen, det vill säga både ursprungsförfattarna och de som gjorde den första anpassningen mot byggbranschen.

I veckan påbörjas även arbetet med illustrationerna, spännande! Här på E.ON har vi just startat vårt pilotflöde i Lean-arbetet, vilket också är jättespännande. Vi jobbar med Produktionslyftets coacher Malin Hallin och Kalle Persson och har satt samman våra vägledande principerna, vilka vi faktiskt redan dragit praktisk nytta av – för första gången stoppade vi verkligen produktionen helt och hållet vid ett fel, något som känns riktigt bra!

För den som är intresserad av att lära sig mer om fjärrvärmeproduktion är för övrigt välkommen nu på lördag den 22 oktober då vi har öppet hus på Åbyverket i Örebro. På fredagen kvällen innan har vi en fest för alla medarbetare i samband med att vi levererat fjärrvärme till Örebro stad i 60 år, vilket då firas med både fest och öppet hus. Alla är välkomna på lördag mellan 11:00 och 14:00!

Avslutningsvis vill jag uppmana dig som ännu inte nominerat din kandidat till Årets Lean-byggare att göra det. Prisutdelningen sker i mars 2017, men vi behöver din nominering senast den 1 december. Lycka till!

160908-marie

Jag måste erkänna att jag känner mig både hedrad och glad över att ha blivit nominerad till Årets Kraftkvinna! Det är ett pris som är instiftat av föreningen Kraftkvinnorna för att lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i branschen. Jag ser verkligen fram emot den 25 oktober då vinnaren avslöjas vid ett arrangemang i Stockholm.

Här på E.ON har vi nu startat upp vår pilotgrupp inom arbetet med Produktionslyftet, det är nu det spännande arbetet börjar! Det ska bli intressant när de nu kliver in i matchen om de kommer fram till samma utmaningar som vi identifierat i styrgruppen; förhoppningsvis är det så, men helt säker kan man inte vara.

Inom Lean Forum Bygg har vi också mycket att se fram emot, bland annat den uppdatering av boken ”Utmana dina processer” som vi håller på att jobba med. Boken släpps i höst och själv har jag arbetat med ett avsnitt där vi på ett enkelt sätt försöker förklara hur värderingar, principer, arbetssätt och resultat hänger ihop. Tricket är att få alla engagerade. Lean går i mångt och mycket ut på att alla är med och engagerade vilket, för att knyta an till inledningen, inte ”bara” gäller kvinnor och män utan omfattar alla kategorier, på alla håll, på alla ledder – idag väldigt viktigt på många sätt.

160628-marie

Jag måste inleda med att hedra Island för deras insats igår. Jag kom hem lagom till matchen efter en lång arbetsdag med den bok vi just nu uppdaterar och kunde inte slita mig från TVn!

Boken är förstås ”Effektivt byggande – utmana dina processer”, en alldeles utmärkt bok men med snart tio år på nacken. Det har ju hänt en del sedan dess och nu ska vi försöka få med allt det nya. Vi som deltog på arbetsmötet var Lean Forum Byggs ordförande Christel Isaksson (Arcona), Kajsa Simu (LTU/NCC), Johan Brantehag (Peab), Helena Lidelöw (LTU/Lindbäcks Bygg) och undertecknad, det vill säga delar av både den tidigare och nuvarande styrelsen. Vår ambition är att kunna ha en ny bokrelease till slutet av året; varför inte ett arrangemang på Dome of Vision där det fungerade väldigt bra vid senaste årsmötet? Det vore trevligt med en upprepning men kansliet får avgöra om det är realistiskt.

I min E.ON-värld har vi annars kommit så långt i vårt arbete med Produktionslyftet att de pilotområden vi ska jobba med efter sommaren är utsedda, arbetet med coacherna går jättebra. Nu ser jag fram emot en lång och skön sommar med sikte på fjällvärlden, där jag ska samla både kraft och ro i själen inför höstens inspirerande Lean-arbete.

160317-marie

Tillbaka i verkligheten efter Årets Byggegala den 9 mars då Årets Lean-byggare – Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning – utsågs. Som tidigare nominerad och vinnare med min förra arbetsgivare Strängbetong kände jag starkt för deltagarna runt bordet på galan, förutom Värmdö kommun också Peab och Moelven. Det är en blandad känsla av spänning och förtjusning när vinnaren offentliggörs, och det märktes tydligt hur överraskade vinnarrepresentanterna Jelinka Hall och Carina Molin blev.

Det ska bli intressant att följa vilken utväxling priset ger både bland andra kommuner och i Värmdö, exempelvis med förfrågningar kring studiebesök. Själv jobbade jag nästan heltid med studiebesöken efter utmärkelsen med massor av input och feedback till ytterligare förbättringar, något som förhoppningsvis Jelinka och Carina också kommer att uppleva. Från Lean Forum Byggs sidan ska det bli intressant att följa utvecklingen och vi kommer att försöka engagera dem som föreläsare vid olika arrangemang för att fånga upp deras erfarenheter. Det ska bli både roligt och viktigt, inte minst i samband med kommande nomineringsarbete.

E.ON i Örebro har sedan senast blivit antagna till Produktionslyftet och vi ska ha vår första workshop i mitten av april med ett Lean-spel för styrgruppen. Det ska bli så himla kul att få göra om resan vi gjorde med Strängbetong med ännu mer erfarenhet i bagaget tillsammans med min favoritcoach från Produktionslyftet, Malin Hallin. Bara det att energibranschen anammar Lean är inspirerande – det är mycket som händer och att se fram emot!

160128-marie

Nyss hemkommen från ett tvådagars ”Framtidsseminarium” i Malmö med E.ON där bland annat Hans Reich från Produktionslyftet berättade om Lean generellt och programmet specifikt, totalt ett 40-tal personer med alla kraftvärmeverkschefer och andra nyckelpersoner. Verket i Örebro är redan gödkänt för ett deltagande i Produktionslyftet och vi har ett uppstartsmöte inbokat till slutet av februari, men även produktionscheferna från de andra verken var väldigt intresserade. Vi diskuterade hur vi ska samla oss kring satsningen; ska alla fyra enheter köra samtidigt, hur planerar vi för bästa effekt? Varför bara Örebro? Jag tror faktiskt att Hans blev lite tagen på sängen över intresset … Kul!

För Produktionslyftet skulle det innebära en ganska stor insats, men det finns fördelar för oss att verken går i takt och arbetar tillsammans; våra vägledande principer ska ju vara gemensamma. För att dra nytta av varandras erfarenheter och inte möta likadana utmaningar samtidigt kanske det vore bra om vi inledde med olika fokus, några med förbättringsgrupper, andra med daglig styrning, 5S etcetera – med ständig återkoppling för att sprida varandras goda exempel. Däremot vore det nog bra om vi gick utbildningen i Lean produktion parallellt; det kräver lite planering men är samtidigt en spännande utmaning.

Idag har vi dessutom styrelsemöte i Lean Forum Bygg då vi ska utse de tre nominerade till Årets Lean-byggare som går vidare till juryns bedömning. Även tidningen Byggindustrin ska informeras om de nominerade för att kunna göra sina intervjuer. Det är riktigt roligt att så många har sökt och att bidragen är så seriösa, de har verkligen lagt ner tid på sina ansökningar. Det gör samtidigt vårt arbete i styrelsen svårare, men också det är en positiv utmaning!

151105-marie

Vilket mottagande jag har fått på det nya jobbet på E.ON i Örebro! Jag har väl aldrig varit med om ett så varmt mottagande på en ny tjänst. Här fanns redan namnskylt och blommor på plats när jag kom och efter några timmar kom ytterligare en bukett från en tidigare samarbetspartner. Och chefen från Malmö ringde personligen och hälsade välkommen … Rörande! Det enda strulet har varit de tekniska detaljer – dator, mobil och sådant – men det har mer än väl kompenserats av de mänskliga kontakterna.

Bortsett från välkomnandet har jag även inlett med att närvara vid det dagliga morgonmötet inom produktion och underhåll med fokus på säkerhet, gårdagens arbete och pågående aktiviteter; en form av daglig styrning skulle jag säga. De har mycket på plats, bland annat det som kallas ”Underhållsresan” och ”Safety-resan” – egentligen Lean i vår mening men med andra ord. Det ska bli riktigt intressant att verkligen få lära mig processen, hur ett kraftvärmeverk fungerar.

Sedan får vi se hur vi kan adressera ett kommande förbättringsarbete, men intresset för frågeställningarna är tydliga och jag känner ett stort stöd också för mitt fortsatta engagemang i Lean Forum Byggs styrelse. Även om E.ON inte är ett ”byggföretag” så är det en viktig aktör inom såväl infrastruktur som miljöfrågor och att vi ska hitta synergier mellan de båda verksamheterna är jag övertygad om.