210524-matilda

Publicerat den 24 maj 2021

Med tanke på byggsektorn och deras traditionella Lean-perspektiv så vore det önskvärt med ett bredare sådant, vi behöver inte alltid börja i det lilla utan kan också tänka och agera på en högre, strategisk nivå. På iTid arbetar jag just nu med ett projekt med Frälsningsarmén och deras vision och principer, där vi till exempel hjälper dem att bryta ner sin femårsplan i konkreta mål och arbetssätt för att nå målet. De arbetar från ett övergripande fokus och konkretiserar med hjälp av daglig styrning, förbättringsarbete, uppföljningar – ett bra steg bort från exempelvis 5S och verktygstänk.

Det gäller att inte fastna i verktygen, det finns ingenting som hindrar att vi ser det större perspektivet. Det finns sätt att arbeta utan på att gå in på rena flödesmetoder, där processen fortfarande går att genomlysa och förbättra med hjälp av framtida läge, utmaningar, hinder, samt mer ”administrativa” verktyg för att ta sig framåt.

Det är lite samma sak på universiteten, i den världen tänker de inte heller alltid så. Utan verktygstänk går det ändå att se strukturen, bryta ner, följa upp. På mitt tidigare arbete på avdelningen för Träbyggnad på LTU använde vi exempelvis daglig styrning när vi följde upp flödet av skrivande av vetenskapliga artiklar, avhandling, exjobb och undervisning. Allt enligt ett klassiskt Lean-tänk, men med fokus på huvud- och stödprocesser, intressenter, värdeskapande och icke värdeskapande arbete – vilket skulle fungera på vilken universitetsavdelning eller byggföretag som helst.

210305-matilda

I min verklighet upplever jag lite av dubbla perspektiv i mina olika roller. Som verksamhetskonsult på iTid arbetar jag mot företag och organisationer, inte bara inom byggsektorn utan med allt från tillverkande industri till offentlig sektor. Å andra sidan arbetar jag viss tid som adjungerad lektor på Umeå universitet där jag varje år handleder ett antal examensarbetare inom området industriellt byggande och Lean.

Det här ger mig en ganska bra bild av vad som efterfrågas ute hos företagen som intresserar sig för den tankesfären inom byggsektorn, det vill säga Lean. Det är den efterfrågan som styr studenternas examensarbeten. Senaste tiden har det bland annat varit företag som vill arbeta mer med erfarenhetsåterföring och då är det exjobbarnas utmaning att bena ut den utmaningen för byggbolaget.

Här kommer de dubbla perspektiven in, för i denna frågeställning kommer aldrig de frågor som jag jobbar med dagligdags in; ledarskapsfrågor, värderingar, principer, det vill säga allt det som krävs för att det ska fungera långsiktigt. Dit når byggföretagen aldrig fram. Samma sak gäller företag som exempelvis vill bli bättre på arbetsberedning och studenterna skriver ett fint arbete, men insikterna eller mognaden från företagen är sällan på nivån att de har tänkt steget längre, mot hur sättet att arbeta med arbetsberedningar faktiskt kan göra dem så mycket bättre om arbetssätten implementeras på ett långsiktigt och mer framåtsträvande sätt.

I ”verksamhetskonsultvärlden” ligger istället fokus på just dessa frågor. Organisationens ledarskapsideal, principer och värderingar – hela kedjan. Och det fungerar! Vi sitter med en massa olika företag, och de flesta tar till sig det som en naturlig del. Däremot verkar inte byggbranschen mogen för detta, de verkar inte alltid se det större perspektivet som är nyckeln bakom att få det att snurra och bli en kultur.