210319-mikael

Publicerat den 19 mars 2021

Den 17 mars deltog jag vid ett seminarium arrangerat av Brains & Bricks kring logistikstrategier för resurseffektivt och hållbart husbyggande. Föreläste gjorde Martin Rudberg och Petter Haglund om hur exempelvis byggentreprenörer kan arbeta med detta – här kan du ta del av seminariet. Intressant med resurseffektivitetsaspekten, vilken jag återkommer till, och att åter få lyssna till Martin Rudberg. Det gav återkopplingar till mina egna studeier i Norrköping då jag vid ett flertal tillfällen fick lyssna till professor Rudberg, detta dock innan han blev professor.

Det är också mycket inspirerande med arbetet inom Lean Forum Bygg med en grupp väldigt engagerade människor. Vi har, som förening, stora planer inför framtiden vilka jag uppskattar att få utgöra en del av. Tyvärr kan jag inte avslöja planerna mer än så, men de finns där. Det får räcka med en liten teaser att vi ska föreningen till en ny nivå.

I mitt dagliga värv med Lean-arbete är mitt återkommande bidrag tankarna kring vad försörjningskedjan kan bidra med. För att relatera till det inledande stycket så handlar det mer om flödeseffektivitet än resurseffektivitet. Enligt min erfarenhet är det ganska begränsande att titta på en kran för att konstatera att den ständigt är verksam; jag är mer intresserad av vad den har på kroken, det vill säga flödeseffektiviteten.

Vi behöver naturligtvis lyckas med båda – resurs- och flödeseffektivitet – men vägen till att nå full potential går via flödeseffektivitet. Det vi måste vara medvetna om är att den fulla potentialen begränsas av de variantioner du har i systemet. Till syvende og sidst handlar det om att förstå och dämpa dessa – du blir aldrig av med dem, men de kan dämpas.