210312-nicklas

Publicerat den 12 mars 2021

I en tid som inneburit svåra prövningar för många industriföretag har vi på Contiga i Uddevalla kunnat gå mot strömmen. En målmedveten satsning på Lean genom det nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet har skapat positiva effekter i hela verksamheten. Ökat engagemang och bättre trivsel bland medarbetarna. Minskat antal olyckor och bättre kvalitet. Det är nu vi på allvar ser alla de positiva effekterna av arbetet vi har lagt ner på att införa Lean-metodiken i vår verksamhet. Det är en stor investering i både tid och pengar, men det har gett oss mycket mer än väntat.

Ökad säkerhet och ständigt förbättringsarbete är två tydliga exempel på hur vi har utvecklats. Vi har drastiskt minskat antalet olyckor som leder till sjukfrånvaro och vi har ökat antalet genomförda förbättringsåtgärder till en helt ny nivå. I år är vi redan uppe i två till tre per person, vilket blir ganska många förbättringar i en verksamhet med cirka 250 medarbetare. Dessutom har vi ökat kvaliteten och leveransprecisionen, vi har minskat svinnet i produktionen och kapat bort onödiga inköp genom att skapa bättre ordning och reda.

Engagemang och delaktighet i kombination med att vi har lagt mycket stor vikt vid ledarskap på alla nivåer är nog den viktigaste framgångsfaktorn. Ett kvitto på att vi är på rätt väg är att 2020, trots pandemin, ser ut att bli ett av våra bästa år någonsin. Att via en kanal som Lean Forum Bygg kunna dela med oss av våra erfarenheter känns mycket positivt och förhoppningen är att vi härigenom också kan inspirera fler företag att anamma Lean!