190531-pia

Publicerat den 31 maj 2019

En vecka gammal som styrelsemedlem …😊 Roligt, spännande och inspirerande att få vara med i Lean Forum Byggs fortsatta arbete! Att få tillfället att vara med och vara delaktig i allas vår intressanta resa mot ett än mer Lean-fokuserat arbete inom bygg och ha möjlighet att ta del av – och dela med mig till – alla goda initiativ som det berättas om och sprids via Lean Forum Bygg.

Känner alltid att jobba tillsammans är kul, till exempel med mina kollegor på Ikano Bostad vid våra visuella projektplaneringsmöten, som för oss ger en snabbare överblick hur det går med framdriften av våra bostadsprojekt samt ger oss möjlighet att dryfta eventella frågeställningar. Vi håller oss till en kort agenda, drar endast det som ändrats sedan sist men passar på att dela med oss av våra erfarenheter mellan kollegor.

Vi omnämner det ”+/-1-erfarenhet” (läs bra/mindre bra erfarenhet); vanligtvis brukar det vara enklare att dela med sig av goda erfarenheter, men vi vill ju bli ännu bättre … Vad passar bättre än att ”bjuda” på de mindre bra erfarenheterna, för att på detta sätt hjälpa kollegorna att slippa ”köra ner i samma dike”. Tillsammans är allt möjligt!