170425-tina

Publicerat den 25 april 2017

Så var det dags för mitt sista logginlägg som medlem av Lean Forum Byggs styrelse. Vid årsmötet kliver jag av för att ta mig an nya utmaningar, men jag tar med mig trevliga minnen, goda erfarenheter och en hel del ny kunskap om utvecklingen av Lean inom byggbranschen.

En av de lärdomar jag tar med mig är betydelsen av ambidextri. Det är ett ord som används alltmer inom akademin och som betyder tvåhänthet, det vill säga förmågan att göra saker lika bra med båda händerna – eller att till och med kunna göra olika saker med händerna. I byggbranschen får det sin betydelse i att både kunna arbeta med unika projekt – olika markförutsättningar, kundkrav och annat – men även kunna arbeta mer standardiserat med ett Lean-perspektiv kring industriellt byggande, kvalitetssäkring och effektivitet.

Det är två oerhört viktiga kompetenser som båda måste hanteras och där vi måste veta när det är den ena eller andra som gäller – eller till vilken grad båda måste hanteras i projektet. Ibland måste vi hantera kaos med kunders och intressenters olika krav, men givetvis ska vi också dra nytta av tidigare erfarenheter med rutiner, processer och strukturer. Det är inte alltid självklart men måste alltid hanteras.

Själv tar jag med mig detta vid utvecklingen av kurser och program, balansen mellan unikt och standardiserat. Båda sidor måste utvecklas, du måste vara både effektiv och lyhörd. Det leder till bra diskussioner, allt är inte alltid lika men allt är heller inte alltid olika. Det visar också att Lean Forum Bygg behövs som kompelement till alla projektinitiativ som pågår, även det är en balans. Det är en av branschens stora utmaningar; visst finns det ytterligheter, men oftast rör det sig om att hitta rätt balans.

170309-tina

Idag genomför vi seminariet ”Lean, arbetsmiljö och säkerhet” och jag måste erkänna säga att mina förväntningar på seminariet är höga. Ämnet är verkligen högaktuellt och jag har också gjort vad jag kan på mitt håll. På KTH har vi infört arbetsmiljö och säkerhet som en modul i en av kurserna för alla studenter i årskurs två på civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, en modul som innehåller en föreläsning om centrala begrepp, lagar och roller.

Studenterna har sedan fått gå runt i en stad under uppbyggnad för att utvärdera de olika skedena och reflektera och diskutera både kring de boendes närmiljö och säkerhet och de arbetandes arbetsmiljö och säkerhet. Hur är det att bo intill en byggarbetsplats? Hur är det att arbeta på en förskola bredvid en byggarbetsplats? Hur är det att köra lastbil/buss/taxi i en stad under utveckling? Hur är det att arbeta på höga höjder på en byggarbetsplats? Dessa, och många andra frågor, är något som vi uppmärksammar i kursen.

170131-tina

Det har hänt mycket roligt inom Lean Forum Bygg på senaste tiden med både boklansering, releaseparty och föreläsningen på Dome of Visions. Året har bara börjat och vi har så mycket mer att se fram emot. Själv tycker jag förstås att det är extra intressant med seminariet här på KTH som Lean Forum Bygg arrangerar den 9 mars: ”Lean, arbetsmiljö och säkerhet – hur ser kopplingarna ut?”

Inte minst med anledning av de granskande TV-program vi sett den senaste tiden kring arbetsplatsolyckor och ansvarsfördelning är det ett högaktuellt område. Om Lean Forum Bygg kan dra sitt strå till stacken och förhoppningsvis räta ut några frågetecken så befäster vi den riktning som vi lagt för året. Lean kan bidra till både bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet, framförallt på lång sikt. Här har Lean en lika självklar som viktig roll.

Seminariet vill vi hålla i ett mindre format för förtroendefulla diskussioner mellan deltagare och föreläsarna Johanna Strömgren (föreståndare för KTH Leancentrum, regionledare för Produktionslyftet) och Jörgen Eklund (professor på Skolan för teknik och hälsa, KTH). Lean Forum Byggs styrelsemedlem Claes Dalman (Peab) inleder och jag själv modererar arrangemanget, men det finns bara 30 platser och över hälften är redan bokade – anmäl dig redan idag så hoppas jag vi ses den 9 mars!

En våg av avhandlingar och projekt

I mitten av november försvarade Micael Thunberg den första doktorsavhandlingen från forskargruppen i bygglogistik vid Linköpings universitet. Jag ser det som väldigt positivt med dess fokus på bygglogistik och hoppas att det är början på en trend att inkludera försörjningskedjan i BIM. Vågar vi hoppas på en våg av avhandlingar och projekt?

Det finns en stor potential i kombinationen av försörjningskedjan och byggprocessen med ett resurseffektivt tänkande. Centrum för Byggeffektivitet på KTH tittar också brett på bygglogistikkunskap, där jag nyligen var på en riktigt intressant workshop hos Skanska. Precis som vid ett tidigare besök hos Arcona så bjuder företagen verkligen både på sina goda och lite jobbigare erfarenheter. Det är oerhört glädjande – och viktigt för vårt gemensamma lärande – att de så frikostigt delar med sig av sin kunskap.

161025-tina

Precis som min styrelsekollega Emile Hamon på Veidekke skriver även jag på andra portaler. Samhällsbyggarna har en blogg där jag senast reflekterade över en artikel i KTH Magazine om Jenny Johansson, civilingenjör från KTH och projektledare på ÅF. Hon leder projektet Ostlänken – sträckan Södertälje-Trosa – men menar att det kanske inte är så mycket ”ingenjörsjobb”.

Jag håller inte med; Jenny leder 200 specialister inom allt från berg och geoteknik till konstruktion och järnvägsteknik. Hur kan arbetet som projektledare för ett komplext miljardinfrastrukturprojekt inte uppfattas som ”ingenjörsjobb”? Hur kan arbetet att leda ett projekt med stor samhällspåverkan i generationer framåt, och att kommunicera med många olika tekniska specialister för att få alla att förstå varandra och det gemensamma projektet, inte uppfattas som ”ingenjörsjobb”?

Det finns idag mycket få, om ens några, tekniska problem som är avskilda från ekonomiska, politiska och sociala dimensioner, varför teknisk kunskap måste kunna kombineras med ekonomisk, politisk och social kunskap. Jenny Johanssons arbete är ett både imponerande och viktigt ”ingenjörsjobb” och precis som inom Lean är det avgörande med kommunikationen för att åstadkomma effektiva processer. Att leda tekniska specialister, organisera komplexa projekt och kommunicera med många olika aktörer är vad ingenjörer gör och behöver kunna göra år 2016.

160915-tina

Jag var på en workshop hos Arcona kring deras bygglogistiklösning. På plats var också de flesta stora byggentreprenörer liksom forskare från Linköping och KTH. Johan Danielsson och hans team från Arcona delade öppenhjärtligt med sig av sina erfarenheter vilket gjorde de följande diskussionerna så otroligt intressanta. När någon verkligen öppnar upp och delar med sig av både med- och motgångar så ger det förutsättningar för en fatastisk ”utbytesplattform”. Frågorna haglade men Johan och hans team svarade på allt, trots att många på plats också är deras konkurrenter.

Att som första företag ut i detta nätverk sätta nivån av öppenhet på den nivå som de gjorde hedrar verkligen Arcona och bådar gott för kommande nätverksträffar. Det viktiga för en sådan plattform – i det här fallet runt bygglogistik – är att etablera ett gemensamt språk; alltför ofta saknar vi gemensam terminologi eller handlingssätt, det blir svårt att jämföra och/eller dela med sig.

Lean Forum Bygg är också en plattform där vi etablerar en samsyn, vilket är en förutsättning för erfarenhetsutbyte och utveckling. I Lean ingår att dela med sig och lära andra som en viktig beståndsdel. För Lean Forum Bygg är öppenheten en naturlig del av verksamheten, men jag glädjer mig verkligen över att Arcona även i nätverket kring bygglogistik valt en motsvarande öppenhet. Genom att dela med oss utvecklar vi en gemensam styrka!

160623-tina

Vi har nämnt det tidigare i loggen men det är värt att betona: Arbetsmiljö och säkerhet är jätteviktiga frågor och det är ingen slump att Lean Forum Byggs fokusområde under detta verksamhetsår är arbetsmiljö och Lean. Genom att lyfta frågor kring detta så driver vi fram effektiviseringar, vi synliggör luckor och misstag, ifrågasätter gamla vanor – här finns en stor potential beträffande såväl effektivisering som produktionsutveckling.

Det finns de som påstår att arbetet med arbetsmiljö och säkerhet skulle vara en bromskloss, men min åsikt är att det snarast är tvärtom. Det är dock en aktuell debatt som syns i såväl branschtidningar som inom forskning och utbildning, där bland annat skolan för teknik och hälsa på KTH ökar sitt fokus kring dessa frågor. Vi har bett dem ta fram moduler för att säkerställa att det tas på allvar. Frågan är hur vi tillsammans ytterligare kan lyfta detta på olika fronter – näringsliv, akademi, institut – och hur vi kan ifrågasätta dagens ”sanningar”. Ska vi göra som vi alltid gjort eftersom det är så vi alltid gjort?

Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar, men resultaten kommer inte fort; här krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete. Med detta vill jag önska er alla en både glad och säker midsommar!

160211-tina

Nu har vi en ny ”plattform” där vi kan samla akademi och industri: Dome of Visions. Som de skriver på hemsidan en ”forskningsstation, möteslokal, konsthall, café, odlingsplats …”

KTH och NCC har tllsammans skapat en underbar och neutral miljö för samarbete med olika tema som berör oss alla: Rymden, skogen, vattnet med mer. Jag har fått tillfälle att mingla där med branschen och det är verkligen en unik plats och det vore perfekt om vi på vår ordförande Kajsa Simus initiativ kunde ha Lean Forum Byggs årsmöte där. Vi minglade där när vi drog igång KTHs ”Centrum för byggeffektivitet” med rektor, företagsledare, studenter och forskare med spännande samtal om samarbeten, funderingar, bekräftelser och en tydlig nyfikenhet om varandra. Det vore en perfekt mötesplats för Lean Forum Bygg!

151112-tina

Det är mycket att se fram emot just nu, även om jag inleder med en liten tillbakablick. Senaste styrelsemötet i slutet av oktober var verkligen jättekul men framförallt modernt. Det är alltid inspirerande med ny teknik och jag tror att vi inom Lean Forum Bygg blir mer effektiva med det tekniska stöd som Projectplace erbjuder; en tydlig struktur men samtidigt väldigt tillåtande.

Annars ser jag fram emot Byggprojektledningsdagarna som arrangeras av Teknologisk Institut den 3-4 december i Stockholm. Jag kommer att tala under rubriken ”Så kan byggandet effektiviseras” där jag bland annat tar upp utmaningar och möjligheter för en ökad byggeffektivitet. På konferensen kommer även Samhällsbyggarnas nya VD Sara Haasmark att delta.

En annan händelse att se fram emot är den 27 november då vår styrelsekollega Jerker Lessing doktorerar med en avhandling som lyfter intressanta aspekter kring effektivitet och industriellt byggande. Det innebär att vi inom loppet av en vecka har två högaktuella aktiviteter kring vad effektivitet i byggande kan innebära!

150903-tina

Vi är i slutfasen av att etablera ett ”Centrum för byggeffektivitet” på KTH, ett centrum där forskning bedrivs gemensamt mellan samhälle, akademi och näringsliv. När jag skriver detta är jag på väg till ett möte med Stellan Lundström, skolchef för ”Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)” på KTH, för att förankra alla detaljer – en spännande plattform för samverkan inom process, produktion och logistik.

Det har även kommit en förfrågan från Anna Fredriksson och forskargruppen Bygglogistik vid Linköpings universitet beträffande en Vinnova-ansökan med projekttiteln ”Förbättrad logistik för ett resurseffektivt byggande”, där hon frågar om Lean Forum Byggs styrelse kan agera referensgrupp. I projektet deltar även Stockholms stad och jag själv är engagerad i ett ”work package” som tittar på upphandlingsstrategier; Anna är med i ett som fokuserar på processeffektivitet.

Båda har stor betydelse för hur vi i branschen kommer vidare både forskningsmässigt och hur vi i samhälle kan effektivisera och hitta fler Lean-lösningar. Referensgruppsarbetet skulle innebära en ny och intressant roll för Lean Forum Byggs styrelse.