Fortsatt utveckling på Lindbäcks Bygg

Publicerat den 18 december 2020

Industriell produktion på Linbäcks Bygg. Foto: Lindbäcks Bygg.

2010 vann Lindbäcks Bygg i Piteå den första upplagan av Årets Lean-byggare. Det har gått tio år sedan utmärkelsen och med ett öga i backspegeln och ett framåt konstaterar Pierre Ek, verksamhetsutvecklare på Lindbäcks, att företagets Lean-satsning har gett en stabil grund att stå på.

– Metoder och metodutveckling är på plats och vi har koll på våra processer, säger Pierre Ek. Ägarna har hela tiden stöttat och drivit fullt ut och vi har bland annat arbetat med ledtider och gått över till enstycksflöde i de två fabrikerna i Öjebyn och Haraholmen. Dessutom upplever jag att vi har lyckats med att gå från ett skråbaserat tänk till att balansera arbetsbelastningen mellan olika arbetsgrupper och mellan de två fabrikerna.

De senaste åren har Lindbäcks expanderat kraftigt och anställt många nya medarbetare, vilket har lett till att fokus just nu och framåt är att få med alla nyanställda i Lindbäcksandan. Individuellt och i grupp arbetar även företaget med ledarskap kopplat till Lindbäcks Lean-satsning One Way. Ett ytterligare steg framåt är att få in materialleverantörerna i företagets JIT-tänk, samt att fortsätta utveckla montageplatserna till att också tänka mer enstyck och flöde på samma sätt som i projektering och fabriker.

– Vi har börjat se byggarbetsplatsen som den egentliga fabriken, säger Pierre Ek. De tillverkande enheterna i Öjebyn och Haraholmen är mer att betrakta som komponenttillverkning och som en del i flödet mot ett färdigt hus.

På frågan vad Lean Forum Bygg kan bidra med, svarar Pierre Ek att det viktigaste ur hans perspektiv är nätverkande, att skapa nya kontakter och utbyta tankar och erfarenheter med andra inom samma bransch med utgångspunkt i samma filosofi.

Läs tidigare artikel om Lindbäcks Bygg →
Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →