Fortsatt utveckling på Nordan i Kvillsfors

Publicerat den 30 mars 2023

2019 vann Nordans fabrik i Kvillsfors tävlingen Årets Lean-byggare, bland annat för sitt arbete med att minska ledtiderna och höja leveransprecisionen. Förbättringsarbetet fortsätter och nyligen utsågs fabriken till ”Factory of the year” inom Nordan-koncernen.

– Vi känner en stor stolthet över att vi hela tiden förbättrar oss, säger Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef på Kvillsfors. Vi höjer vår 5S-nivå, vi jobbar mer fokuserat med standardiserat arbete, vi jagar slöserier och vi försöker alltid identifiera möjliga förbättringar i vår vardag.

Nordans fabrikstävling består av fem delar – säkerhet, kvalitet, leveransprecision, korttidssjukfrånvaro och resultat. Dessa nyckeltal ger en bild av hur fabrikerna presterar och under 2022 var alltså Kvillsfors fabrik nummer ett i koncernen. Priset delades ut av koncernchef Dag Kroslid, som även är ledamot i Lean Forum Byggs styrelse, vid en ceremoni i Kvillsforsfabriken den 20 februari.

Läs tidigare artikel om hur Nordan Kvillsfors implementerar Lean →