Från partnering till digital visualisering

Publicerat den 21 maj 2018

I mitten av april genomförde Lean Forum Bygg ett frukostseminarium vid drottning Silvias Barnsjukhuset i Göteborg tillsammans med NCC och Framtidens Byggutveckling. Lean Forum Byggs styrelsemedlem Cecilia Johannison från Framtidens Byggutveckling hälsade alla välkomna och kunde konstatera att det var närmare 30-talet anmälda men att det faktiskt var fler närvarande vid mötet!

Inledde gjorde sedan Ytterbyggs VD Mats Berntsson med en inspirerande beskrivning av deras fortsatta Lean-resa efter att de utsetts till Årets Lean-byggare 2012.

Mats Berntsson, vd på Ytterbygg, berättade om företagets Lean-resa.

– Att bli utsedd till Årets Lean-byggare var fantastiskt kul, men även om vi hade kommit en bit på vägen så hade vi mycket kvar att göra, berättade Mats. Samtidigt var det något som min bror och jag har haft med oss från vår far, det finns lite i våra rötter.

När fadern startade verksamheten med att bygga och hyra ut lokaler krävdes det pengar, något han inte hade särskilt gott om. Han var tvungen att tänka smart och fokusera på kundnytta. I takt med att verksamheten växte sattes ett antal principer som dock inte fanns uppsatta på någon tavla.

– I och med Lean kunde vi sätta ord på vad vi menade, förklarade Mats. Därmed kunde vi också föra över våra tankar och idéer till våra medarbetare.

Affärsidén är att hyra ut anpassade lokaler, de varken säljer eller hyr ut hus. De bygger, bygger om och förvaltar. Företaget grundades 1973 och omsätter idag med sina 30 anställda 123 miljoner kronor. Partnering med underleverantörer är vanligt, det har ofta återkommande ”medarbetare” från leverantörsledet vilket både är viktigt för och underlättar samarbetet.

– Vi har ett förtroendefullt förhållningssätt med öppen redovisning, förklarade Mats. Leverantörerna är involverade i våra förbättringar och utvärderingar, vilket innebär att det inte bara är våra egna anställda som driver arbetet i Lean-anda.

Kunden och ständiga förbättringar ligger i fokus, de gör vad kunden vill ha och när kunden vill ha det. De har en utvecklad förslagsverksamhet med cirka 7-10 förslag per medarbetare och år. Mats betonar dock att detta inte är något som görs av sig själv, det måste aktivt hållas igång – speciellt när det är mycket att göra.

Idag är de tydligt ”leanifierade” med ordning och reda, allt är lätt att hitta med förbrukningsstyrda leveranser och de tänker inte längre i projekt utan på lösningar för kommande arbete. De har också etablerat ett gott rykte både bland kollegor och medarbetare.

– Vi sökte en person till en arbetsledartjänst och fick 75 sökande, berättade Mats. Att det talas väl om oss betyder något helt enkelt!

Därefter tog NCCs platschef Jonas Julin över och berättade lite övergripande om byggprojektet.

– Vi startade i maj 2015 och bygger ett nytt barnsjukhus i världsklass, förklarade Jonbas. Det byggs för ett modernt vårdarbete med krav på integritet, sekretess, tillgänglighet och hygien.

Lite siffror: Totalt 31 000 kvadratmeter golvyta, 1200 rum, 100 vårdplatser, 16 intensivvårdplatser och 7 operationssalar. All försörjning ligger under mark, på taket finns en helikopterplatta med en operationssalsinredd hiss så att behandlingen kan påbörjas omedelbart. Projektet omsluter cirka fyra miljarder och inflyttningen är planerad att påbörjas 2020.

Jonas Julin, platschef på NCC, förevisade den digitala visualiseringstavlan.

Med denna information i bakhuvudet fick deltagarna följa med Jonas till deras rum för visuell styrning, där de använder digital utrustning från Yolean. I det här fallet rörde det sig om en stor touchskärm där tavlan och de traditionella postitlapparna ersatts av digitala dito.

– När det platschefsledda mötet är över står tavlan till förfogande för respektive arbetsledare, berättade Jonas. De kan gå in tillsammans med sina medarbetare och planera sin del av arbetet, samma verktyg kan användas genom alla led.

Det var riktigt imponerande att se hur väl den digitala visualiseringstavlan fungerade och det var tydligt hur nöjda de var med funktionerna. Yolean i sig är en spinoff från ett Vinnovaprojekt kring produktionsplanering med bland andra Volvo och Chalmers. Amer Catic från Volvo berättade kortfattat om Yoleans tillkomst och möjligheter.

Det var ett tydligt intresse för alla talare vid arrangemanget och det var många som stannade kvar efter seminariet och minglade, både med presentatörerna och med varandra. Det kanske finns ett uppdämt behov i regionen att föra samman olika aktörer i branschen kring utvalda teman? Vi får se vad vi kan hitta på inom Lean Forum Bygg i den närmaste framtiden!