Frukostmöte i Luleå

Publicerat den 3 juni 2014

Den 20 maj arrangerade Lean Forum Bygg och Chalmers Professional Education ett seminarium på temat ”Så kan vi få ner byggkostnaderna med Lean”. Ett 40-tal morgonpigga Lean-entusiaster slöt upp i Vetenskapens hus i centrala Luleå.

En av talarna var Ola Magnusson, Lean-koordinator på Lindbäcks Bygg. År 2010 belönades Lindbäcks Bygg med Lean Forum Byggs pris som nu benämns ”Årets Lean-byggare”. Ola betonade att utmärkelsen var mycket uppskattad och att den gav inspiration och energi. Han beskrev deras Lean-satsning som en resa med många utmaningar, där den kanske viktigaste består i att få med sig personalen.

Lindbäcks har varit uthålliga i sin Lean-satsning och de har lyckats ändrat sitt arbetssätt och sina processer från grunden. Avslutningsvis konstaterade dock Ola att det fortfarande finns mycket kvar att göra och att arbetet går vidare.

Karin Johansson, affärsområdeschef på partnerföretaget Chalmers Professional Education, beskrev hur utbildning och träning kan utgöra ett stöd för de organisationer som tar sig an Lean-utmaningen och vill komma vidare i processen. Med flera olika utbildningar erbjuds ett tillskott på kunskap och ett kontinuerligt lärande riktat till alla i organisationen.

Hans Reich, Chalmers Professional Education och Produktionslyftet, visade på exempel från olika branscher där Lean har etablerats som ett framgångsrikt arbetssätt. Han berättade också att Produktionslyftet under innevarande programperiod har öppnat upp för företag inom samhällsbyggnadssektorn. Ett exempel är Strängbetong i Kungsör, som har deltagit i Produktionslyftet och som vann Årets Lean-byggare 2014. Ett annat företag som nyligen har blivit antagna till programmet är Contigia som gör prefab-stommar i stål och betong.

Medverkade gjorde även Lean Forum Byggs Kajsa Simu och Helena Lidelöw. Sammanfattningsvis gav frukostseminariet i Luleå ytterligare ett kvitto på att intresset för Lean i samhällsbyggandet ökar. Fler seminarier planeras, håll utkik!