Frukostmöte med uppskattad mix

Publicerat den 25 september 2014

Cirka 35 personer kom till Lean Forum Byggs frukostseminarium i Lund den 19 september med en bred uppslutning från olika delar av byggbranschen. Temat var ”Lean som arbetssätt – hur kan det se ut?” och bland de anmälda företagen kan nämnas Veidekke (som också stod som värd för mötet), Ikano Bostad, Skanska, Tyréns, AG Arkitekter, BoKlok, Byggnadsfirman Otto Magnusson, Ebab Syd, Flexator, MKB Fastighets AB, Olivetree, Prolog, Sundprojekt, Fojab Arkitekter och HSB Skåne … Med tanke på det stora intresset och de intressanta diskussionerna så hoppas vi att mötet resulterar i både fler medlemmar och partnerföretag.

Lean-frukost i Lund

En annan noterbar detalj var att nästan en fjärdedel av deltagarna var kvinnor, vilket är mycket positivt med tanke på fördelningen i branschen generellt. Med denna mix av både människor och företag så känns det som att frukostmöteskonceptet är ett bra sätt att inspirera kring Lean och engagera fler i Lean Forum Bygg. Värden Veidekke med Emile Hamon i spetsen ska också ha ett stort tack för ett väl genomfört arrangemang med bra lokaler, uppiggande kaffe (behövdes då vi samlades redan vid sjutiden!) och goda smörgåsar.

Även föreläsarna bjöd på en innehållsmässigt lika intressant som bred mix: Emile Hamon (Veidekke), Hans Reich (Produktionslyftet), Jesper Strandberg (Peab PGS) och Karin Färnevik (Chalmers Professional Education). Lean Forum Byggs styrelseledamot Jerker Lessing från Tyréns inledde med att hälsa alla välkomna och en kort presentation av föreningen och våra aktiviteter: Seminarier som denna, informationskanaler som nyhetsbrev och hemsida, större konferenser samt partnerträffar – och givetvis vårt pris till Årets Lean-byggare (se notis på annan plats).

– Ett grunduppdrag för Lean Forum Bygg är kunskapsspridning mellan företag och människor i branschen, framhöll Jerker. Som individ kan du bli medlem alldeles gratis, det är bara att anmäla sig på hemsidan. Företag kan bli partner till föreningen mot en mindre avgift för att stödja och bidra till utvecklingen, viktigt för föreningen och ett sätt för företagen att visa sitt engagemang för en Lean utveckling av branschen!

Emile Hamon, strategi- och utvecklingschef hos värdföretaget Veidekke, tog sedan över med en presentation av VeidekkeMAX. Det representerar vad han kallar fjärde generationens industriellt byggande – produkt, organisation och process, effektivitet med kvalitet.

– Det känns riktigt kul att vara där vi är idag med tanke på att utvecklingsarbetet drogs igång för tre år sedan, berättade Emile. Vi började titta på produkten/byggandet men även på processen, där vi redan hade kommit en bra bit på väg. Det vi gjorde var egentligen att paketera vår kunskap på ett smartare sätt.

Själva produkten, eller komponenterna, omfattar delar som kombineras till hus. Hjärtat i byggsystemet är installationsmodulen där 90 procent idag görs i fabrik. Den lösningen valdes efter att de hade studerat tidplaner och insett att de stora slöserierna fanns vid överlämnandet mellan olika yrkeskategorier.

Kort beskrivet innebär VeidekkeMAX att byggkostnaden kan minskas genom att en ökad andel byggdelar prefabriceras och genom ett stort fokus på processen för att effektivisera produktionen, utan att göra avkall på design eller kvalitet. Veidekke tittar på både teknik och process för att minska antalet icke värdeskapande aktiviteter vid byggnation av bostäder, där ett versionstänk har introducerats för att över tid kunna förfina och förbättra deras plattformar och på så sätt skapa mervärde för kunderna.

Hans Reich från Produktionslyftet och Chalmers Professional Education är välkänd som Lean-föreläsare, också inom byggbranschen, och var en av initiativtagarna när Lean Forum Bygg grundades. Med sin långa erfarenhet från bland annat fordonsindustrin levererade han som alltid såväl beska sanningar som utmanande fakta, som exempelvis vikten av att ha med sig hela kedjan i processen.

– Jämför med bilindustrin, där kommer 80 procent av värdet av bilen från leverantörerna, berättade Hans. Det hjälper ju inte att du själv är bra om du inte har resten av systemet med dig.

Med en kort introduktion till Lean – från Toyota och framåt – och med flera exempel från både industri och byggsektor betonade han vikten av att hålla sig till överenskomna principer och filosofier. Ett nyckelmoment inom Lean är att ta bort slöserier; vi måste alla vara slöseriornitologer, och det gäller att alla lär sig känna igen slöserierna.

– I slutänden är det viktigaste att avgöra vilka aktiviteter som skapar värde för kunden, förklarade Hans. Enkelt uttryckt så handlar det om att vara lat och smart istället för dum och arbetsam!

Ett konkret exempel på detta finns hos tyska Porsche. Där beslutade de för snart ett år sedan att förkorta medarbetarnas arbetsvecka med en timme med bibehållen lön – inte för att de saknar efterfrågan utan för att produktiviteten i fabriken ökat så kraftigt.

– Slöseriornitologer, det tar jag med mig. Det borde vara något för oss alla att satsa på, kommenterade Jerker med ett leende och bollade ordet vidare till nästa talare: Har ni några ornitologer, Jesper?

Jesper Strandberg på Peab PGS har arbetat med frågor som dessa sedan 2003 och han kunde inte annat än att hålla med föregående talare.

– Jag gillar Hans Reichs beskrivning att det är bättre att vara lat och smart, berättade Jesper, men jag skulle gärna vilja lägga till ”tråkigt”; vi vill inte ha några överraskningar.

PGS är ett helägt dotterbolag till Peab som utvecklar, säljer, tillverkar och monterar flerfamiljshus. De startade som ett utvecklingsprojekt 2003 då de kom i kontakt med Lean och 2005 började de titta på ett system som bygger på modulariserade byggdelar, baserade på kundens behov och industriellt tillverkade för slutmontering på montageplatsen. Idag är de ett eget bolag med ett komplett byggsystem där samtliga byggdelar är fördefinierade och kan användas i många projekt. Flertalet av byggdelarna fabrikstillverkas i en torr miljö och kombineras till färdiga huskroppar.

– Jag är självlärd inom Lean men har jobbat med kloka människor och det jag lärt mig är att det gäller att träffa kundens behov, berättade Jesper. Det gäller att bestämma inriktningen, det vill säga förstå marknaden, välja segment och bygga strukturen. En tydlig produktstrategi helt enkelt.

I Peab PGS fall har resultatet blivit en snabbare byggprocess och attraktiva, energisnåla och miljövänliga bostäder. Slutprodukten blir densamma oavsett om byggsystemet PGS används eller om byggande sker traditionellt, det är själva byggprocessen som är annorlunda.

– Mycket spännande även detta, summerade Jerker. Ett ord jag fångade som inte används så ofta i traditionellt byggande var ”produktstrategi”; att tydligt identifiera vad vi ska göra och för vilken målgrupp, mycket intressant!

Karin Färnevik, ansvarig för Samhällsbyggnad vid Chalmers Professional Education, rundade av mötet med en presentation av utbudet av Lean-utbildning som erbjuds på Chalmers – men även hos andra av Lean Forum Byggs partnerföretag – och som möter utvecklingsbehovet i samhällsbyggnadssektorn. Chalmers Professional Education, som är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola, har bland annat introducerat Lean 24 för byggsektorn, en utbildning som genomförs lunch-till-lunch. Upplägget är utformat för företagsledare i samhällsbyggnadssektorn som vill öka företagets konkurrensförmåga med kunder, medarbetare och samhällsnytta i fokus.

Jerker Lessing
Jerker Lessing, Tyréns samt styrelseledamot i Lean Forum Bygg, modererade frukostmötet på ett förtjänstfullt sätt.

Jerker Lessing höll som moderator samman frukostseminariet på ett elegant och professionellt sätt med skarpa inlägg och reflektioner. Intresset gick inte att ta miste på; Sverker Andreasson från Ikano Bostad slog fast att han antecknat mer under detta frukostseminarium än vad han brukar göra under en normal tvådagarskonferens och som nämnts fortsatte de informella samtalen och frågorna till föreläsarna långt efter att program tiden tagit slut.

För er som inte hade möjlighet att vara med på detta arrangemang rekommenderar vi starkt att hålla uppsikt över kalendern på Lean Forum Byggs hemsida – fler seminarier och arrangemang utlovas under hösten!