Heidelberg Materials Precast Abetong vann årets Lean-byggare

Publicerat den 4 oktober 2023

Den 4 oktober genomförde Lean Forum Bygg sin årskonferens och under den efterföljande middagen delades utmärkelsen Årets Lean-byggare ut. Vinnare blev Heidelberg Materials Precast Abetong, och på en hedrande andraplats kom Veidekke Entreprenad.

Glada vinnare – Filip Sten, vd Precast Abetong, Beppe Harrysson, produktionsledare Vislanda H, Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda H, Branislav Dimitrijevic, produktionsledare Vislanda H, Emmie Karlsson, förändringsledare, Anders Olofsson, divisionschef Lantbruk Precast Abetong.

Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Med Lean-baserade verktyg förankrade i ett tydligt ledningssystem och en tydlig ledningsfilosofi knyter det här företaget ihop sin målbild och vision med ett aktivt dagligt förbättringsarbete som över tid har gett tydliga, mätbara och redovisade effekter i produktivitet, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat.

Deras mod, vilja och uthållighet har drivit igenom beteendeförändringar där företagets målbild idag är tydligt länkad med den dagliga verksamheten, där gemensamma arbetsmetoder och mångkunnighet tar mer plats, och där Lean-arbetet resulterat i tydliga kvantifierbara förbättringar. Genom digitalisering och inspirerande visualisering samt tränade, engagerade ledare har bolaget visat hur Lean gör skillnad. Ett föredöme och en inspiratör för all projektdriven verksamhet – oavsett produktionsmiljö.