Historiskt steg för byggsektorn

Publicerat den 11 maj 2015

Historiskt steg för byggsektorn

Vi kan glädjande nog konstatera att det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har blivit beviljat, ett program som i stort består av två delar: Industriellt byggande och informationsteknologi via BIM, med det grundläggande budskapet att vi måste inkludera hela värdekedjan hårdare. Det finns en stor överhörning mellan Lean och produktionsfrågan; med Smart Built Environment slår företagen fast att vi måste jobba gemensamt med dessa frågor.

Det är historiskt mycket pengar som kommer att kunna göra en stor skillnad; om vi använder denna möjlighet på rätt sätt kan vi bli en av de ledande nationerna i världen. I Sverige är vi duktiga både inom Lean och industriellt byggande, men vi ska inte ”bara” vara nöjda med vår inhemska utveckling utan även titta på den internationella aspekten. Hur kan vi bli en global spelare på ett helt annat sätt än vi är idag?

Läs mer på IQ Samhällsbyggnads hemsida