Innovativ projektredovisning

Publicerat den 21 maj 2018

I början av februari genomförde Brains & Bricks i samarbete med Lean Forum Bygg ett seminarium, eller snarare en slutkonferens, kring projektet RePlan – resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk – med projektledare Anna Fredriksson. Detta projektavslut inom utmaningsdriven innovation hade ett annorlunda och innovativt att presentera resultaten på ett lite mer interaktivt sätt.

Innan dess fick dock Lean Forum Byggs styrelsemedlem Anders Vennström vid Linköpings universitet möjlighet att hälsa alla välkomna både på Lean Forum Byggs och Brains & Bricks vägnar. Seminariet genomfördes högst upp på Campus Norrköping och medan presentatörerna gjorde sig redo tipsade Anders deltagarna om att de kunde roa sig med att räkna alla byggkranar utanför fönstren … Det byggs uppenbarligen mycket i Norrköping!

RePlans idé är att skapa förutsättningar för att på nätverksnivå planera så att flexibilitet, effektivitet och resursutnyttjande uppnås. Målet är att utveckla, implementera och sprida planeringsverktyg, metoder och arbetssätt som åstadkommer detta. Istället för den traditionella projektpresentationen med en projektledare som berättar om resultat och kommande förhoppningar så presenterades projektet med tre olika tema:

  • Tema 1: Multiprojekt- och multikontrakt-planering – hur skapar vi överblick över resursbehovet i flera projekt/kontrakt samtidigt?
  • Tema 2: Behovet av att koppla samman olika planer och system – hur skapar vi en kontinuerlig uppdatering av information under drift av projekt och kontrakt?
  • Tema 3: Insamlingssystemet och behovet av informationsdelning mellan olika aktörer i byggprocessen – vem har nytta av vilken information och när?

Varje temafråga inleddes av en kort presentation av de som ansvarat för arbetet med respektive tema med avslutande tre frågeställningar. För exempelvis tema 1 var dessa följande:

  • Vad krävs för att taktisk planering på multiprojektnivå ska bli verklighet?
  • Hur skapar vi bra ”recept” för att kunna resursplanera projekt innan anbud? Vad kan vi kontrollera?
  • Vad är egentligen känt när vi börjar planera för ett projekt innan anbud? Vilken information har vi tillgång till?

Efter att deltagarna fördelats i grupper fick de var och en diskutera igenom frågeställningarna, där Anna sedan sammanställde de viktigaste slutsatserna på ett flipchart. Det blev en väldigt tydlig interaktion mellan presentatörer och åhörare där projektresultaten direkt kom till användning i konkreta frågeställningar. Vi ska inte ta upp alla frågeställningar, men läs gärna mer här  – ett mycket bra upplägg!