Julklappstips Numero Uno

Publicerat den 11 november 2015

Specialutgåva av detta är Lean

Ta del av succén – köp ditt och ditt företags exemplar medan tid är! Den perfekta medarbetarjulklappen för det framåtinriktade företaget finns för beställning på Lean Forum Byggs hemsida. Vi är osvenskt väldigt stolta över resultatet, eller som vår styrelseledamot Emile Hamon uttryckte det: ”Att vi genom en enkel anpassning kan rikta Modigs och Åhlströms bok mot byggsektorn är ytterligare ett tecken på att de grundläggande idéerna inom Lean kan appliceras på de flesta verksamheter.” Ordförande Kajsa Simu slår lika oödmjukt fast: ”… ett kommande standardverk inom byggsektorn!”

Det gäller dock att du passar på; redan under releasepartyt i början av oktober såldes hundratals böcker och beställningarna fortsätter att trilla in. Om du ska hinna få en bok till varje anställd innan jul är det säkrast att du beställer snarast. Vi räknar med ett nytryck, men det hinns inte med före nyår. Det visar sig att vår styrelseledamot Johan Brantehag förmodligen var nära sanningen när han tidigt konstaterade: ”Jag tror att detta även kommer att vara en milstolpe för Lean Forum Bygg och räknar med att få se boken liggande på de flesta byggkontor över landet …”

Beställ specialutgåvan av "Detta är Lean"