Lean för bygg och anläggning 7,5 hp

Publicerat den 1 april 2019

I denna kurs lär dig hur du kan använda dig av Lean för att effektivisera byggandets processer. Lean är en verksamhetsfilosofi och ett strategiskt angreppssätt som omfattar verksamheten i enskilda företag, men också samarbetssituationer mellan företag.

Genom spel, övningar och studiebesök hos Lindbäcks Bygg, där Lean är en verksamhetsstrategi, lär du dig hur samsyn kring grundläggande värderingar samt strukturerat och metodiskt arbete bidrar till att identifiera och eliminera faktorer som inte skapar värde för slutkunden eller samhället.

Kurstillfällen
Träff 1: 4-5 september
Träff 2: 25-26 september
Träff 3: 22-24 oktober
Träff 4: 20-21 november
Träff 5: 11 december

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till aktörer som är verksamma inom samhällsbyggandet, såsom entreprenörer, leverantörer, arkitekter och olika tekniska konsulter. Vi välkomnar olika funktioner inom dessa olika aktörsgrenar och ser gärna att projekteringsledare, platschefer, arbetsledare, handläggare och teknikkonsulter gör varandra sällskap i klassrummet.

Klicka här för mer information och anmälan!