Lean Forum Byggs årsmöte med mingel

Publicerat den 26 juni 2015

Över 60 föranmälda deltagare till årsmötet den 20 maj visade på det allt ökande intresset för Lean i byggsektorn. Tilläggas ska att föredrag av såväl Niklas Modig som av Årets Lean-byggare Veidekke säkerligen bidrog till intresset. Ordförande Kajsa Simu kunde konstatera att föreningen har vuxit till cirka 1100 medlemmar och 16 partnerföretag – och vi ser en fortsatt god tillströmning. Det gör även att ekonomin ser god ut enligt ekonomiansvariga Helena Lidelöw.

Det formella årsmötet genomfördes innan de lite mer spännande föredragen, där styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt förslag från revisor Peter Tolf. Styrelsen för kommande verksamhetsår blir Kajsa Simu (ordförande, NCC Construction Sverige), Helena Lidelöw (kassör, Lindbäcks Bygg/Luleå tekniska universitet), Jerker Lessing (Tyréns), Marie Nordqvist (Strängbetong), Emile Hamon (Veidekke), Johan Brantehag (Peab) och Linda Ericsson (Vellinge kommun). Dessutom tillkommer de nyinvalda styrelseledamöterna Tina Karrbom Gustavsson (KTH), Petter Jurdell (Sabo), Christel Isaksson (Arcona) och Erik Söderholm (Moelven).

Avgående styrelsemedlemmar John Eklund (JM), Hans Henriksson (Småa), Karin Färnevik (Chalmers) och Jan-Olof Edgar (Projektengagemang) avtackades med en förhoppning om att fortsatt se dem som synnerligen aktiva medlemmar.

Till revisor för kommande år valdes Jan-Olof Edgar (Projektengagemang) och valberedningen kommer att bestå av Sverker Andreasson (Ikano Bostad), Veronica Olsson (JM), Fredrik Anheim (Ikano Bostad) och Kyösti Tuutti (Skanska).

Med årsmötet avklarat lämnade Kajsa över till dagens första föredragare Niklas Modig, som utan omsvep förklarade att han inte kan särskilt mycket om byggbranschen.

– Efter att ha föreläst om Lean säkert 7-800 gånger är det en sak som jag lärt mig: Gå inte in i en för mig ”ny” industri och berätta om möjligheterna med Lean, för då kommer kommentaren som ett brev på posten: ”Kom inte hit och säg hur vi ska göra, din lilla ekonom!

Men det var precis vad han gjorde … Med ett konkret exempel i bakfickan lyfte Niklas intressanta frågeställningar, samtidigt som han konstaterade att även om han var ute på okänd mark så … ” Jag vet knappt vad projektering betyder, men jag kan Lean!” Intresset från åhörarna var dock både stort och välvilligt. Niklas exempel – ett mindre projekt på 2,5 månader och cirka en miljon – var en ögonöppnare som handlade om ett litet spa på en bergshäll ovanför en kursgård. Byggaren hade valts med omsorg och de hade även tagit höjd för oväntade kostnader och avvikelser.

Ändå blev det dubbelt så dyrt och tog dubbelt så lång tid.

Med sin djupa Lean-kunskap problematiserade Niklas kring upplägget med utgångspunkt i resurseffektivitet kontra flödeseffektivt, något alla vi som läst boken ”Detta är Lean” kunde associera till. Som alltid vid Niklas föredrag tillkom en extra twist med både humor och allvar och efter föreläsningen kom flera intressanta frågeställningar upp.

Med tanke på att det var Niklas första föredrag med bygginriktning var det extra intressant då Lean Forum Bygg – vilket nämns på annan plats i nyhetsbrevet – arbetar tillsammans med honom och hans medarbetare på att ta fram en utgåva med inledande ”byggkommentarer”. Att få in lite mer av Niklas Lean-kunskap i byggsektorn ser vi som väldigt positivt.

Innan det avslutande minglet berättade Veidekke om sitt arbete som lett fram till att de utsågs till Årets Lean-byggare. Här pratar de mer om ”involvering” än om Lean, ett arbetssätt som leder till ökat engagemang hos både den egna personalen liksom hos underentreprenörer och olika yrkesgrupper. Tack vare sitt arbetssätt har Veidekke lyckats minska företagets icke värdeskapande tid med 15 procent. Även kvaliteten på företagets produkter liksom arbetsmiljön har blivit bättre i jakten på slöserier, där resultatet är en lärande organisation som tar hand om och följer upp erfarenheter mellan olika projekt.

Dagen avslutades med mingel och det alltid lika värdefulla kontaktskapandet under lättare former. Håll uppsikt under hemsidans ”Kommande aktiviteter” – vi planerar som bäst för höstens möten och arrangemang!