Lean-stipendium till KTH-studenter

Publicerat den 7 november 2017

Den 7 november delades studentpriset Årets Lean-byggarstudent ut för första gången i samband med mässan Nordic på Svenska Mässan i Göteborg. Ett 30-tal åhörare fick se Lean Forum Byggs styrelserepresentant Helena Lidelöw lämna över vinstchecken på 30 000 kronor till vinnarna Åsa Östman och Aron Björkholm från KTH.

Motiveringen löd:

”För ett väl utfört examensarbete som adresserar en aktuell fråga – tredjepartslogistik i byggsektorn – tilldelar Lean Forum Bygg Åsa Östman och Aron Björkholm Årets Lean-byggarstudent 2017. Arbetet fokuserar på entreprenörens perspektiv och dennes önskan att åstadkomma en logistiklösning som är flexibel och följsam genom ett byggprojekt. Om denna önskan uppfylls skapas en situation som stöttar flödet av material på ett optimalt sätt, minimerar slöserier och skapar en god arbetsmiljö. Dessa grundvärden stöttar Lean Forum Bygg helhjärtat!”

Priset delas ut till minne av professor Per-Erik Josephson, en pionjör inom Lean och bygg och en av medgrundarna av Lean Forum Bygg. I samband med prisutdelning anordnade Lean Forum Bygg ett miniseminarium där Produktionlyftets Hans Reich inledde under rubriken ”Från hantverk till Lean och digitalisering”. Lean Forum Byggs styrelserepresentant Per Öberg från NCC föreläste sedan under rubriken ”Vi kan inte bara spela match, vi måste träna också”. Arrangemanget avslutades med mingel och lättare lunch – information om nästa års prisutdelning kommer inom en snar framtid att läggas upp på Lean Forum Byggs hemsida.

Läs den vinnande uppsatsen om tredjepartslogistik