Ledare: Allting startar med SUNN

Publicerat den 24 februari 2016

Kajsa Simu

Att tänka stort i det lilla sammanhanget och att i helheten fortfarande se detaljerna är svårt. Mycket svårt till och med, men samtidigt också mycket viktigt. Ett ord från en förändringskurs från förr dyker upp: SUNN, det vill säga Skit-Under-Naglarna-Nivån (tack Bo Ahrenfelt). Det är här allt förändrings- och förbättringsarbete börjar.

Allt hänger ihop; det börjar i det småskaliga som samtidigt ska följa den övergripande strategin för att styra mot det långsiktiga målet. Ju längre ut i verksamheten desto viktigare är detta. Det finns en intressant koppling till de företag och organisationer som sökt till Årets Lean-byggare; det gäller sällan hela organisationen utan snarare en avdelning eller liknande som representerar de första tecknen på att de börjat arbeta i en given riktning. Detta är viktigt att uppmärksamma även om vi inte ska nöja oss med ”stjärnskotten” utan i nästa steg se till en större struktur och strategi som omfattar hela organisationen – och i förlängningen hela byggprocesskedjan. Det betyder också att vi i Lean Forum Bygg behöver och vill få in aktörer tidigt i kedjan, från byggherresidan, det vill säga dem vi bygger åt.

Det pågår stora infrastruktursatsningar i våra storstäder, liksom en gigantisk stadsflytt här uppe i norr, och vi står inför en enorm bostadsbyggnadsutmaning. Vi behöver se en strategi för en hel sektor där det inte handlar om att bli effektivare för att bli färre, utan för att vara bäst som lag och gemensamt kunna leverera mer och bättre. Vi kommer inte att klara av att rekrytera för att kunna bygga i den omfattning som krävs, vår utmaning består i att förändra arbetssättet. När vi möter utmaningen med Lean så ser vi hur även trivsel, hälsa och säkerhet påverkas positivt. Vi måste gemensamt anta utmaningen för att tillsammans, med samma resurser, arbeta både säkrare, smartare och effektivare.

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg