Ledare: Analysera – anpassa – applicera

Publicerat den 27 september 2012

Copy/Paste. Ett enkelt sätt att identifiera det du vill ha, klippa ut det för framtida bruk och sedan klistra in det närhelst, varhelst det kan behövas. Snabbt, smidigt, enkelt. Och fullkomligt livsfarligt.

Jag tror förvisso på en bredare och tightare samverkan mellan olika verksamheter – både inom byggsektorn och mot andra industrigrenar – men där fokus ligger på tankesättet snarare än metoderna. Med en mängd olika tillämpningar är det avgörande att vi tar till oss det ”verkligt” gemensamma, det vill säga just tankesättet. En tillämpning inom en verksamhet kan vara direkt kontraproduktiv i en annan och utan en övergripande insikt är det lätt att skylla på verktygen när det är förståelsen som saknas …

Även inom byggsektorn står vi inför helt olika utmaningar. En del har kommit långt med en flödeseffektiv strategi, ofta de som har någon form av standardiserade produkter. Ett företag som utifrån sina förutsättningar utvecklat sitt koncept för industriellt byggande på ett framgångsrikt sätt är Strängbetong. Deras Kungsörsfabrik har tagit det hela ännu ett steg längre och initierat en konkret Lean-satsning, vilket du kan läsa om i detta nyhetsbrev.

För entreprenadföretag är utmaningarna annorlunda. Svårigheten består bland annat i att ta arbetet till en lokal, situationsanpassad byggplats. Här krävs det ett annat angreppssätt. Här går varken motsvarande metoder eller verktyg att använda rakt av, utan endast en grundläggande förståelse för Lean-begreppet kan leda till en lösning. Mycket av motståndet mot Lean beror på användandet av ”Lean-verktyg” i felaktiga sammanhang eller på felaktigt sätt; om någon testar något de tror är ”Lean” men i fel kontext så blir det fel – och reaktionen blir ”Lean fungerar inte”.

Samtal pågår med bland annat forskare vid Luleå tekniska universitet om vad en verkligt industrialiserad och flödesseffektiv byggprocess innebär. Det är ännu i sin linda men dessa inledande forskarmöten kan förhoppningsvis leda vidare till något mer konkret. Det enda vi vet i dagsläget är att det kommer att innebära nya krav på alla aktörer i hela processen.

Sprid gärna Lean Forum Byggs nyhetsbrev bland både kunder, kollegor och konkurrenter – att väcka tanken är första steget. Tillsammans utvecklar vi byggbranschen!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB