Ledare: Att stimulera och stimuleras – årsmöte 21 maj

Publicerat den 17 april 2013

I mars i år deltog jag på en studieresa till Paris där vi fick en introduktion till ett mycket spännande projekt: Byggandet av Louis Vuittons museum (Fondation Louis-Vuitton pour la création), ritat av arkitekten Frank Gehry. Det är ett tekniskt mycket komplicerat projekt i den absoluta framkanten med mängder av stimulerande problemställningar, bland annat ifråga om materialkombinationer med betong, glas och trä. Invigningen är planerad till 2014.

Deras främsta utmaning har dock inte varit teknisk, utan har bestått i att få alla leverantörer, alla specialister inom olika discipliner, att arbeta tillsammans. Det var projektstyrning på en helt ny nivå som krävdes; det var ett Lean arbetssätt för att verkställa planeringen som krävdes. Även om projektet och bygget står för en enorm wow-faktor i sig så var det detta som inspirerade och stimulerade mig mest av allt. Det viktigaste för genomförandet var samverkan med fokus på flödet i produktionen, det vill säga Lean!

Vad har då detta med Lean Forum Byggs årsmöte att göra? Vid ett årsmöte blickar vi både tillbaka och ser framåt. Det slog mig att redan vid föreningens årsmöte för 2009 stod Lean ledarskap överst på agendan. Vi både ansåg och insåg att det var viktigast redan då – precis som det är nu och framöver! En lustig detalj i sammanhanget var att det årsmötet liksom i år genomfördes hos NCC, med Robert Kusén som föredragshållare. En lite tråkigare upptäckt var att vi under 2009 hade lika många medlemmar (drygt 700) och besökare på hemsidan (drygt 10 000) som vi har haft under 2012.

Här har vi en stimulerande utmaning inom Lean Forum Bygg! Vi måste engagera fler av de eldsjälar i branschen som liksom vi brinner för Lean. Tillsammans kan vi uträtta underverk, men precis som i Parisprojektet krävs det att vi samverkar. Ju fler vi är, ju fler medlemmar som söker sig till oss för att dela med sig av – och kunna ta del av – nya kunskaper, desto fler kommer att inse nyttan av ett medlemskap i Lean Forum Bygg.

Vi vill alla påverka branschen och det är bara på det sättet vi blir starkare. Genom att samverka på både företags- och individnivå kan vi bäst stimulera Lean-tänkandet. Välkommen till ett stimulerande årsmöte i Stockholm den 21 maj!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB