Ledare: Cool teknik bygger inte effektiva företag

Publicerat den 19 december 2017

Per Öberg, Head of digitalization and VDC på NCC, styrelseledamot i Lean Forum Bygg.

Kännetecknande för Lean-arbetet är att vi försöker väldigt mycket, söker nya vägar och lösningar och är öppna för nya sätt att tänka. På gott och ont. Jag fick en bra kommentar kring detta från en person som jobbar inom den tillverkande industrin. Han konstaterade att på i stort sett alla företag som betraktas som effektiva – lönsamma, produktionstekniskt duktiga, innovativa – finns det alltid ganska basic planeringstavlor med lappar och anteckningar. Strukturen må variera, men det gemensamma är att de är till för att bryta vallar och göra det enkelt för alla att förstå.

”De effektivaste arbetsplatserna är inte de med den coolaste tekniken, utan de som får det att fungera med enkla medel.” En klok observation som jag helt håller med om. Inom byggindustrin talar vi mycket om ny teknik med paddor och robotar och annat, men den stora effekten kommer nog genom enklare medel. Min kollega från industrin besökte en av våra arbetsplatser där vi arbetar med enkla former av visualisering och menade att även byggindustrin är på väg åt det hållet. Vi var överens om att det nog är där som den stora hävstångseffekten ligger.

2017 har varit ett bra år för Lean Forum Bygg där vi ”satt” vår verksamhet på ett stabilt sätt. Vår senaste bok säljer bra, den nya hemsidan rullar på, vi har starka partnerföretag och ordningen med rullande schema för föreningens ordförande fungerar väldigt bra. Det är positivt också ur den bemärkelsen att det är nyskapande och innovatiovt, förutom att det som sagt fungerar effektivt. Dessutom har vi lanserat vårt studentpris, Årets Lean-byggarstudent.

Det känns bra att Lean även sipprar ner till studenterna med bygginriktning. Det var extra kul att vinnarnas bidrag dessutom var direkt kopplat till byggverksamheten och inte ”bara” ett projekt – detta kan skalas upp både i det företag där studentarbetet utfördes liksom i hela branschen. Lean handlar ofta om att jobba där du står, men detta rör en bredare branscheffektivisering. Riktigt roligt!

Lean Forum Bygg verkar framförallt nationellt men vår förhoppning är att kunna sprida våra tentakler både inom Norden och internationellt. Utvecklingen går så fort och en trend i branschen – både i Sverige och utomlands – är allt större byggprojekt. Det gör per automatik att små misstag kan ge förödande konsekvenser, men även att minskade slöserier kan ge stora effekter och därmed vara avgörande för vår konkurrenskraft. Vi måste bli bättre på att ta bort slöserier och här finns det mycket att lära internationellt. Vi skulle som branschforum vilja lyssna av, samla in och sprida information för att inspirera till en effektivare svensk byggbransch. En utmanande målsättning för 2018!

Per Öberg
Ordförande december 2017