Ledare: Full diskretion utlovas …

Publicerat den 28 mars 2014

Det sägs att det fanns en duktig tekniker i USA som på 80-talet kom på en lysande affärsidé. Datorerna hade slagit igenom en gång för alla och alla insåg att det var fantastiskt – men alla var faktiskt inte med. Den unge teknikern satte ut följande annons i affärstidningar: ”Helgkurs i datorkunskap. Full diskretion. Kontakta …” Han blev överöst av uppdrag från direktörer och ledare på olika nivåer som hade insett möjligheterna, men som saknade kunskap.

Vad har då detta med Lean Forum Bygg att göra? Jo, det här är faktiskt en frågeställning som togs upp på Partnerdagen, en utmaning som flera deltagare tyckte att Lean Forum Bygg skulle ta tag i. De företag som vi har kontakt med – vid seminarier, på Partnerdagen och även i styrelsearbetet – är redan frälsta. Jag ska inte säga att det är en klubb för inbördes beundran, snarare en klubb för en kombinerad Lean-beundran och frustration över att inte fler engagerar sig.

Var är alla de som borde vara med men som inte är det? Och varför är de inte med? Företagens ledningar, ägare, styrelserepresentanter – branschens verkliga beslutsfattare? Hur når vi dem?

Ingen efterfrågar kunskap de inte känner till, det är paradoxen inom utbildning. Lika sant är att ingen vill skylta med sin okunskap. Vi misstänker att det finns många duktiga individer som drivit och utvecklat företag i branschen under lång tid och som inser att Lean är något bra. Men var finns deras forum? Hur adresserar vi deras frågeställningar? De vill inte sitta bland en massa nyutexaminerade byggnadsingenjörer där det fullkomligen sprutar Lean ur öronen och som slänger sig med mer eller mindre obegripliga japanska uttryck och som samtidigt saknar kunskapen om de utmaningar som personer högt upp i ledningen står inför.

Här kommer den diskreta helgutbildningen in. Kan vi skapa exklusiva, ”stängda” träffar där intresserade får lufta sin okunskap – eller, snarare, bygga vidare på ett intresse utan att känna sig hopplöst efter? Vi skulle kunna bjuda in ledningsgrupper i entreprenadföretag för gemensam diskussion, kanske under ledning av någon från Lean Forum Byggs styrelse. Alternativt skapar vi möten med representanter från hela kedjan – från materialleverantör till slutkund – för att diskutera Lean i affären, Lean i strategin.

Har du något annat förslag? En grundtanke i Lean är att den som kan ska lära ut. Hjälp oss att hitta ett sätt att engagera fler, för vi vet att behovet finns och tror att även viljan gör det. Vi vill hitta ett sätt att inleda samtal, att erbjuda alla att prata med andra som står inför samma utmaningar – och möjligheter!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg