Ledare: Kvalitetsledning enligt ISO 9001 – ringer det några Lean-klockor?

Publicerat den 10 juni 2016

christel_isakssonAtt sätta fingret på vad som är Lean och hur det främjar arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i byggsektorn verkar det råda delade meningar kring – kanske rent av vissa missförstånd. Ett missförstånd, eller snarare okunskap kring Lean-filosofin och dess metoder, har visat sig vara att det finns de som tror att Lean innebär att arbeta snabbare, vilket i sin tur skulle innebära risker ur arbetsmiljösynpunkt. Skulle vi hasta igenom vårt arbete, oavsett vad vi arbetar med, så håller nog alla med om att det ökar riskerna för såväl ett dåligt utfört arbete och ökade risker gällande vår arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala. Att arbeta Lean innebär att vi strävar mot att arbeta SMARTARE! Det är något helt annat. Att arbeta smartare leder till effektivare processer, noga planerade arbetsflöden, eliminerade slöserier, löpande riskhanteringar – allt detta för att säkerställa en leverans till rätt kvalitet med en nöjd kund i fokus.

Det får mig att tänka på den reflektion jag gjorde i våras när jag gick en grundläggande kurs i ISO 9001:2015 på SIS (Swedish Standards Institute). Som en del av mitt uppdrag som Lean-ledare på Arcona så utreder jag vad en eventuell ISO-certifiering skulle innebära för företaget, förstå vårt nuläge och önskade läge. Det visade sig att vi är väldigt nära vårt önskade läge tack vare Lean-arbetet! Det vi fick lära oss var de principer som ligger till grund för kvalitetsledning, som enligt definition i ISO 9000 är kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. Ringer det några Lean-klockor? Jo, visst gör det det! Enligt de principer som gäller för kvalitetsledning så kan jag konstatera att ISO 9001 går hand i hand med definitionen av Lean.

För övrigt så hänvisar de i ISO 9001:2015 till PDCA (Plan, Do, Check, Act) gällande metodiken för förbättringsarbete. Även här går kvalitet och Lean hand i hand. Det Lean ytterligare kan bidra med i ett kvalitetssäkrat arbete är ett antal metodiker, det vill säga HUR vi kan involvera, visualisera och effektivisera processer. I styrelsen har vi beslutat att tema för det kommande året är Lean och arbetsmiljö, där vi hoppas kunna lyfta fram goda exempel på hur Lean-arbete ger oss säkrare arbetsplatser och en möjlighet att bjuda in till diskussioner.  Vi tänker oss att detta tema är högaktuellt för alla parter inom byggsektorn idag med det gemensamma målet noll arbetsplatsolyckor. Vi sitter mitt i planeringsfasen av årets kommande evenemang – kom gärna med förslag på goda exempel, vi ordnar gärna ett evenemang i din närhet!

Christel Isaksson · Ordförande Lean Forum Bygg