Ledare: Lär av varandra för att bli världsledande

Publicerat den 29 november 2013

Toyota har under lång tid varit en förebild för många företag, även utanför bilindustrin. Toyota tillverkar dock inte enbart bilar. De har sedan 1975 byggt hus och Toyota Housing producerar idag fler än 4 000 bostäder per år med samma principer i botten, det vi i västvärlden kallar Lean. Ett tänk, en filosofi eller som jag kallar det, en verksamhetsstrategi. Denna strategi resulterar i både kostnadseffektivitet, nöjda kunder och hög kvalitet på utförande oavsett produkt eller tjänst.

Jag är övertygad om att Lean Forum Bygg – genom inspiration och kunskapsspridning kring Lean – kan bidra till att svensk byggindustri och samhällsbyggnadssektor utvecklar ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Genom att verka inom Lean Forum Bygg kan vi lära oss av och sporra varandra till att bli än bättre och därmed stärka svensk industri på en internationell marknad. Ensam är inte stark när det gäller lärande – det är genom samverkan blir vi starkare.

Lean Forum Bygg är en förening för samtliga aktörer i samhällsbyggnadssektor. Vi skickar fyra gånger per år ut ett nyhetsbrev med goda exempel och erfarenheter från såväl konkurrenter som leverantörer och kunder. Vi erbjuder medlemmar och partnerföretag möjligheter till exponering av egna kunskaper, liksom nätverk med andra aktörer som vill utvecklas och lära sig. Vi skapar förutsättningar för ny kunskap och inspiration, exempelvis genom att medverka vid eller arrangera olika seminarier och andra aktiviteter.

En av dessa aktiviteter är Årets Lean-byggare, ett Lean-pris inom samhällsbyggnadssektorn som Lean Forum Bygg i samarbete med Tidningen Byggindustrin delar ut varje år. De nominerade företagen får en extern genomlysning och granskning av sin verksamhet och stort utrymme för att ytterligare öka sina kunskaper om ständiga förbättringar och lärande. I sin tur återkopplar de med sin erfarenhet till att inspirera andra inom branschen att satsa på Lean – läs gärna artikeln i detta nummer och inspireras du med!

Byggbranschen klarar sig inte utan samverkan och ett gemensamt driv kring arbetet med ständiga förbättringar. För att klara det krävs gemenskap och fokus på individers lärande, precis som på Toyota. Lika övertygad är jag om att vi kan bli världsledande om vi lär av varandra – den som lär sig snabbast blir morgondagens vinnare. Därigenom bidrar vi till att säkra jobben för våra barn och pensionerna till oss själva!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB