Ledare: Med Lean Construction som bas

Publicerat den 21 maj 2018

Vi har en utmaning med vårt bostadsbyggande i Sverige. Ifjol byggdes det 51 500 bostäder, medan det för att fylla behovet behövs 80 000 bostäder per år. Denna ”backlogg” har vi nu byggt på under flera år vilket innebär ett stadigt ökande underskott. Samtidigt ser vi en nedgång i bostadsrättsmarknaden; i Stockholm har den stannat av.

Allt detta skapar en situation där vi behöver bygga snabbt, billigt och tillgängligt för alla typer av människor, vi måste skapa boende för många. Det kopplar tydligt till Lean där alla aspekter täcks in av Lean Construction – helt enkelt en rimlig och applicerbar metod för att långsiktigt lösa problemet.

I det sammanhanget känns det bra att konstatera att vi idag har flera kollegor i branschen som arbetar med Lean Construction som bas. Det vittnar om att vi börjar få en etablerad kultur kring detta i Sverige och det gäller inte bara husbyggandet, även om det är tydligast där. Det här tror jag är lösningen för landets boendeproblem – och det visar samtidigt att Lean Forum Byggs arbete är lika viktigt som aktuellt.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en satsning som ska kombinera digitalisering och industriellt byggande. Det bästa med satsningen är dess långsiktighet, det här är något som ska byggas upp under ett decennium – vilket är precis vad som behövs för att parallellt arbeta med frågorna inom Lean Construction.

Det känns viktigt och bra att Sverige har valt denna väg och det tar sig redan utryck i projekt som VALLACoach och Uppkopplad byggplats, där vi på allvar diskuterar integrationen mellan olika arbetsområden, mellan process och teknik liksom mellan människor och processer. Nu ska vi se hela systemet istället för den enskilda byggprocessen!

Helena Lidelöw
Ordförande Lean Forum Bygg