Ledare: Vi bygger en bas för fortsatt arbete

Publicerat den 28 februari 2013

Arbetet med att utveckla Lean Forum Bygg har pågått sedan starten, även om det aktiva arbetet för undertecknad som ordförande påbörjades först ifjol. Det finns paralleller till att komma in som ny i ett företag; du känner dig för, ”scannar” omgivningen. Du börjar inte med att ifrågasätta vad det är företaget vill åstadkomma. Frågor som ”Vad tror vi på?” eller ”Varför finns vi till?” kräver ett visst mått av förtroende för att ställas.

Precis som inför ett företags Lean-resa måste samsynen etableras först. Vi hade vårt första styrelsemöte i september 2012 och har sedan dess haft flera inspirerande och konstruktiva diskussioner. Vi inledde sedan det operativa arbetet med en del ”verktyg” – kansli, hemsida, nyhetsbrev – och har därefter successivt breddat frågeställningarna allteftersom samsynen växt fram.

Vi har en spännande tid framöver och idéerna kring verksamheten är många; en del i närtid, en del på lite längre sikt. Av de förstnämnda skulle jag vilja lyfta fram två aktiviteter som i sig utgör en stor del av Lean Forum Byggs kärnverksamhet: 1. En satsning på att engagera fler byggföretag i arbetet med att sprida Lean byggsektorn. 2. Lyfta fram goda exempel kring väl genomförda Lean-satsningar genom att utveckla byggbranschens Lean-pris.

Lean – ett sätt att tänka. Det är en nyckelfras, en ”slogan” som vi i styrelsen anser är avgörande för att sprida insikt om Lean. För att verkligen kunna påverka utvecklingen behöver vi dock fler aktivt stödjande företag i Lean Forum Bygg. Därför har vi tagit fram ett nytt erbjudande, ett ”partneravtal” för alla som är intresserade av att utveckla branschen mot en mer Lean inriktning. Klicka gärna på ”Partnerskap” överst på hemsidan och ta del av möjligheterna; sprid det gärna till såväl kunder som konkurrenter!

Årets Lean-byggare. Se där, äntligen ett riktigt namn efter det något fyrkantiga ”byggsektorns Lean-pris”. I samarbete med tidningen Byggindustrin ska vi lyfta arrangemanget ännu högre, förhoppningsvis till och med i samband med en ”galalik” prisutdelning! Vi återkommer med fler detaljer, men redan nu kan du via hemsidan tipsa oss om värdiga mottagare till Årets Lean-byggare.

Som jag skrev i en av mina första ledare så tror jag att vi – om några år – kommer att se tillbaka på den här tiden som den period då vi verkligen började ta till oss Lean i byggbranschen. Det är nu vi bygger basen för det fortsatta arbetet och då är ”Lean – ett sätt att tänka” i min tankevärld ett perfekt avstamp för den resa vi har framför oss. Hur tänker du?

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB