Mognadsmodell gav seger i Årets Lean-byggarstudent

Publicerat den 17 oktober 2019

Årets Lean-byggarstudent 2019 är Michaela Eriksson från Luleå tekniska universitet. Hon belönades för sitt examensarbete där hon har utvecklat en mognadsmodell som kan användas för att bedöma i vilken grad byggföretag har lyckats implementera Lean.

Michaela Eriksson presenterade sitt arbete och svarade på frågor.

Den 16 oktober delade Lean Forum Bygg ut pris i föreningens tävling för bästa examensarbete – Årets Lean-byggarstudent. Prisutdelningen genomfördes på mässan Nordic Architecture Fair i Göteborg, under ledning av Lean Forum Byggs Per Öberg. På mässans öppna scen presenterade Michaela kort sitt arbete och svarade på frågor.

– Alla kan ha nytta av att få ett kvitto på statusen i den egna byggproduktionen, förklarade Michaela Eriksson. Mognadsmodellen kan också fungera som en intresseväckare för de företag som ännu inte har börjat arbeta med Lean.

Så här motiverade juryn sitt val av pristagare:

Det vinnande arbetet utforskar på ett förtjänstfullt sätt hur etablerade metoder inom Lean kan anpassas och användas inom byggsektorn. Författaren har utvecklat en mognadsmodell som utvärderar byggarbetsplatsers tillämpning av Lean med utgångspunkt i de åtta slöserierna. Modellen kan hjälpa aktörerna inom byggsektorn att identifiera förbättringsåtgärder och effektivisera sina arbetssätt.

Klicka här för att ta del av Michaela Erikssons examensarbete →

Martin Rudberg presenterade det Vinnova-finansierade projektet Uppkopplad byggplats. Ett av flera intressanta exempel från projektet var utvärderingen av en "smart" container för mottagning av ankommande leveranser till en byggarbetsplats.

Som en del av Lean Forum Byggs seminarium på mässan presenterade även Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet, projektet Uppkopplad byggplats. Projektet är finansierat av Vinnova och syftet är att utveckla och implementera digitala lösningar för att öka graden av digitalisering inom byggindustrin.