Nominerade till Årets Lean-byggare 2015

Publicerat den 9 december 2014

Lean Forum Byggs styrelse har nominerat tre företag till utmärkelsen Årets Lean-byggare. Hedareds Sand & Betong AB, Nordan AB (Tanumsfabriken) och Veidekke gör upp om Lean Forum Byggs utmärkelse för framgångsrikt Lean-arbete.

De nominerade företagen påverkar genom sitt arbete med Lean byggprocessen på de marknader och i de sammanhang där de är verksamma. Det finns också ett stort engagemang hos medarbetarna i dessa företag och en tydlig strävan efter ständiga förbättringar både i stort och smått.

De tre kandidaterna kommer nu att granskas och bedömas av en extern jury:

Hans Reich, juryns sammankallande, är en av grundarna till Lean Forum Bygg och idag en ledande profil inom Lean. Hans är anställd på Chalmers Professional Education och en av de drivande bakom satsningen Produktionslyftet.

Maria Viidas finns på SiQ där hon är ansvarig för arbetet med Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Maria har tidigare varit kvalitetschef i Vara kommun och är sedan några månader invald i styrelsen för vår systerorganisation Lean Forum.

Lars Stehn är professor från Luleå tekniska universitet med djup kunskap om Lean och industrialiserat byggande, där han drar nytta av sitt breda kontaktnät inom byggsektorn.

För mer information, kontakta Kajsa Simu, kajsa.simu@ncc.se eller 070-589 98 96.