Om Lean Forum Bygg

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i svenskt samhällsbyggande. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och nya arbetsmetoder för att bidra till ökat kundvärde och minimerat slöseri. Lean Forum Bygg identifierar utvecklingsbehov, utvecklar och driver seminarier, workshoppar, konferenser och utbildningar.

Lean Forum Bygg är en ideell förening som stöttas av ett antal partnerorganisationer.

Lean i byggsektorn

Det som idag kallas för Lean startade på Toyota som en strävan efter att erbjuda produkter som bidrar till att lösa människors behov av en enklare vardag. Det var i den andan som den halvautomatiska vävstolen utvecklades i familjen Toyoda under slutet av 1800-talet och som, när patentet såldes, gav en plattform för att starta tillverkningen av bilar.

Toyotas biltillverkning hämtade kunskap och inspiration från Fords masstillverkning och löpande band på 1930-talet, men Toyota saknade det mesta av de resurser som Ford hade till sitt förfogande. På grund av de förhållanden som rådde i Japan efter kriget var de tvungna att hitta sina egna vägar. Toyotas läge och ekonomi pressade dem till att börja hushålla med resurserna. Dessutom låg de efter i den tekniska utvecklingen, vilket innebar att det var nödvändigt för dem att ge akt på vad de kunde lära sig av varje situation.

1997 grundades Lean Construction Institute i USA av Greg Howell och Glenn Ballard, där Lean anpassades för den mer projektorienterade byggindustrin. Initiativet var det första i sitt slag, det vill säga att applicera Lean-koncept och dess tekniker på byggbranschen. Därefter har ”Lean Construction” som begrepp spridit sig och nya forum och nätverk har bildats över hela världen. Målet är att effektivisera byggandet med utgångspunkt från det aktuella projektet och dess förutsättningar genom att optimera processen till en precis leverans samt öka kvaliteten.