Styrelse

Lean Forum Byggs verksamhet drivs av en styrelse med representanter från olika delar av byggsektorn. Välkommen att kontakta oss om du undrar över något eller om du är intresserad av att engagera dig i vår verksamhet som styrelsemedlem eller partnerföretag.

Valberedning