Styrelse

Lean Forum Byggs verksamhet drivs av en styrelse med representanter från olika delar av byggsektorn. Från och med föreningens årsmöte 2020 är Jimmy Dahlström ordförande.

Välkommen att kontakta oss om du undrar över något eller om du är intresserad av att engagera dig i vår verksamhet som styrelsemedlem eller partnerföretag.

Valberedning