Delta i vårt arbete

Att vara engagerad i den ideella föreningen Lean Forum Bygg är att medverka i byggsektorns viktiga och nödvändiga utveckling. Som partner till Lean Forum Bygg profilerar du ditt företag som en del av framtidens samhällsbyggande. Du stödjer också vårt arbete med att sprida kunskap om framgångsrikt Lean-arbete.

Våra partnerorganisationer får bland annat delta på nätverksträffar där vi bjuder in föredragshållare som ger inspiration och kunskapshöjning inom Lean i samhällsbyggandet. Vi arrangerar studiebesök hos våra partner som frikostigt delar med sig av sina Lean-erfarenheter, och som i sin tur får värdefull feedback från besökarna. På Lean Forum Byggs hemsida visas våra partners logotyper, en kort beskrivning av verksamheten samt webbadress.

Nivåer för partnerskap

  • Företag med upp till 25 anställda – 5 000 kronor per år
  • Företag med 26 till 100 anställda – 15 000 kronor per år
  • Företag med fler än 100 anställda – 30 000 kronor per år
  • Förening eller annan organisation – 10 000 kronor per år

Beloppen ovan anges exklusive moms och avser ett årligt (kalenderår), löpande partnerskap som förlängs automatiskt om det inte sägs upp innan den 30 september.

Här ansöker du om partnerskap i Lean Forum Bygg