Partnerdag och frukostseminarium i december

Publicerat den 19 december 2014

Det är hög aktivitet inom Lean Forum Bygg just nu. Förutom det pågående interna arbetet med styrelsemöten och upplägg inför Årets Lean-byggare, så genomfördes i december både en Partnerdag i Stockholm och ett frukostseminarium i Malmö. Tillsammans så lockade arrangemangen ett 70-tal personer.

I Stockholm arrangerades en liten men naggande god Partnerdag som samlade ett 25-tal personer på Scandic Foresta på Lidingö den 2 december. Flera av partnerföretagen fanns på plats och höll föredömligt korta och inbjudande presentationer kring vilka de är, vad de jobbar med och varför de tycker att Lean Forum Byggs arbete är viktigt.

Paula Braun, Lean Concepts

– Det var trevligt lyssna till våra nya partner och väldigt intressant att lära känna dem lite närmare, säger Lean Forum Byggs styrelseledamot Karin Färnevik. Lean Concepts var väldigt duktiga med bra diskussioner, vilket även gäller Ikano Bostadsproduktion.

Karin noterade dessutom att det var flera representanter från andra företag än partnerföretagen som var mycket engagerade i diskussionerna. Det är ett gott tecken och vår förhoppning är naturligtvis att de ska inspireras till att engagera sig som Lean Forum Byggs partnerföretag i framtiden.

Förutom företagspresentationerna fick deltagarna under dagen lyssna till två väldigt olika men lika intressanta föreläsningar av Joakim Bjurström och Alan Mossman. Joakim Bjurström är bland annat Lean-coach inom Produktionslyftet och har erfarenhet från ledande befattningar inom industrin. Han är även en av översättarna av den aktuella boken Toyota Kata.

– Jag uppskattar verkligen Joakims rättframma sätt med citat som ”slöserijaktens tid är förbi”, konstaterar Kajsa Simu, Lean Forum Byggs ordförande. I Kata-tankegången gäller det inte längre att ta fram diverse förbättringsförslag utan riktning, istället gäller det riktade förbättringsinsatser för att nå ett uttalat måltillstånd.

Joakim Bjurström

Joakim reflekterade också kring det faktum att Toyota arbetade i 30 år med sitt produktionssystem innan några forskare upptäckte det och kallade det för Lean. Vad gjorde de egentligen under de första 30 åren? Enligt Joakim så coachade de varandra och arbetade med ständiga förbättringar, vilket onekligen ger dem ett litet försprång.

– Det var spännande att få tala inför en annan publik än vad jag är van vid, säger Joakim Bjurström. Det kändes som att vi hade ett bra utbyte och det var många trevliga samtal vid den efterföljande lunchen.

Joakim betonade vikten av att komma loss från metoder och verktyg och se Lean som en lärande process. Han konstaterade samtidigt att det var ett riktigt intresserat gäng på plats och att det lyste ordentligt i ögonen på några av deltagarna.

Alan Mossman från Storbritannien behöver som uppskattad föreläsare och utbildare inom Lean förändringsarbete inte någon närmare presentation. Han är en av grundarna av brittiska Lean Construction Institute och har undervisat i Lean Construction vid både Loughborough och Nottingham Trent University.

– Alan är en väldigt duktig pedagog, duktigt på att visualisera och att leda diskussioner där de medverkande interagerar, säger Karin Färnevik. Framförallt var det jätteroligt att båda föreläsarna fick så många frågor och verkligen tog sig tid att svara.

Alan Mossman har en tydlig inriktning mot byggsektorn, som han menar tenderar att jobba i separata silos – en problembild vi känner igen! Han betonade även vikten för branschen att hitta flöden och sedan identifiera de hinder som hindrar oss från att kunna öka flödestakten.

– En annan återkommande punkt i Alans budskap är att vi måste kommunicera bättre, säger Kajsa Simu. Vi måste bygga förtroende och tillit.

Just detta fokuserade Alan på i en övning kallad Silent Squares. Deltagarna delades in i grupper för att samarbeta under tystnad och lösa ett problem, där var och en i gruppen representerade en del av lösningen – utan samarbete kunde inte var och en bli klara, vilket var förutsättningen. Utan att avslöja för mycket framkom det med all tydlighet hur snabbt vi sätter upp regler och ramverk för vad som ska gälla, tysta överenskommelser kring allt vi gör. Den första ”regeln” vi skrev in var att detta var en tävling mellan grupperna, den andra att vi inte fick ”tjuvkika” för att se hur de andra gjorde. Inget av detta fanns med som förutsättningar och gick stick i stäv med tanken på samarbete och kommunikation, det vill säga att ge och dela information för att bygga förtroenden.

– Lärdomen var att vi är snabba på att sätta upp regelverk utan att egentligen prata om det, säger Kajsa Simu. Det var helt irrelevanta regler, baserade på vår egen förförståelse. Vi satt vackert kvar i våra silos.

Det var trots allt lite synd att det inte var fler anmälda, men det var ett väldigt uppskattat program av dem som var där. Joakim Bjurström fick många positiva kommentarer och väckte en hel del nya tankar hos många av åhörarna. Det fanns även god tid till mingel och nätverkande under lunchen och förhoppningen är att fler anmäler sig till våra kommande event.

– Det var nog en ganska nyttig korsbefruktning eftersom jag inte är särskilt insatt i byggsektorns utmaningar, säger Joakim Bjurström. Det är alltid intressant att få lära sig om andra branscher.

Två dagar efter Partnerdagen arrangerades i Malmö ett frukostseminarium den 4 december, en uppföljning till det lyckade arrangemang som vi genomförde den 19 september tillsammans med Veidekke och Chalmers Professional Education. Denna gång var det MKB Fastighets AB och NCC som stod som samarrangörer och även denna gång lockade seminariet många deltagare – 45 anmälda!

Vid frukostseminariet föreläste Linda Ericsson, MKB Fastighets AB och styrelseledamot i Lean Forum Bygg. Linda är byggprojektledare för ett av Sveriges mest hållbara bostadsprojekt, Greenhouse Augustenborg, och hon gav sin syn på hur Lean kan användas för att skapa en mer hållbar stad och för att öka innovationskraften i byggbranschen.

Medverkade gjorde också NCC med utvecklingschef Henrik Hyll och platschef Emil Norén, vilka har fungerat som Lean-coacher i Greenhouse-projektet. Henrik och Emil berättade om NCCs Lean-resa och om hur NCC arbetar med Lean i Greenhouse.