Seminarium – Taktplanering del 3

Publicerat den 17 november 2023

Vid Lean Forum Byggs tredje seminarium om taktplanering fick vi ta del av erfarenheter och insikter från den finska byggsektorn och forskning vid Aalto University. Inbjuden föreläsare var med Aleksi Heinonen, Takt specialist på Vison Oy. Seminariet genomfördes den 7 november 2023.

Ta del av presentationerna (pdf) →

Läs mer om Aleksis Lean-resa och utvecklingen av taktplanering i de nordiska länderna i artikeln A couple of phone calls revolutionised construction, som publicerades i finsk media tidigare i år. Artikeln översatt till engelska kan hämtas här (pdf) →

Se filmen från seminariet