Stabil bas – spännande utveckling

Publicerat den 10 juni 2016

Lean Forum Byggs årsmöte innebar både en titt i backspegeln – för att se ur långt vi kommit – men även ett avstamp för framtiden med en ordentligt förnyad styrelse. Flera trotjänare valde att lämna styrelsearbetet, däribland ordföranden Kajsa Simu, men entusiasmen hos de inte färre än sex nya ledamöter under ledning av ordförande Christel Isaksson gick inte att ta miste på.

arsmote
Delar av Lean Forum Byggs nya styrelse, från vänster: Helena Lidelöw (Lindbäcks Bygg/LTU), Marie Nordqvist (E.ON), Claes Dalman (Peab), Erik Söderholm (Moelven), Christel Isaksson (ordförande, Arcona), Tina Karrbom Gustavsson (KTH) och Nicklas Häggström (Cramo).

Kajsa hälsade 30-talet deltagare välkomna till Dome of Visions på KTH i Stockholm och inledde som vanligt årsmötet med formalia. En kort sammanfattning av året visade att styrelsen haft elva protokollförda möten inklusive en fysisk träff och att Årets Lean-byggare delats ut för sjunde gången (Värmdö kommun). Två frukostseminarier och två dagskonferenser har genomförts, fyra nyhetsbrev har distribuerats och en styrelselogg inklusive inlägg på Twitter, Facebook och LinkedIn har publicerats två gånger per vecka – styrelseordföranden har dessutom bloggat från en Lean-utbildning i Japan. Lean Forum Bygg hade vid årsmötet drygt 1200 medlemmar och 19 partnerföretag.

Föreningens kassör Helena Lidelöw konstaterade att ekonomi var god liksom prognosen för 2016, där en del av medlen under året kommer att satsas på informationsmaterial och uppdatering av boken ”Utmana dina processer”. Efter att resultat- och balansräkning fastställts och styrelsen beviljats ansvarsfrihet valdes kommande verksamhetsårs styrelse enligt valberedningens förslag:

Christel Isaksson, ordförande (Arcona), Helena Lidelöw, kassör (Lindbäcks Bygg/LTU), Claes Dalman, sekreterare (Peab), Mats Emborg (Betongindustri/LTU), Emile Hamon (Veidekke), Nicklas Häggström (Cramo), Tina Karrbom Gustavsson (KTH), Henrik Key (Skanska), Maja Modigh (Malmö stad), Marie Nordqvist (E.ON), Erik Söderholm (Moelven) och Per Öberg (NCC).

Uppsluppet på årsmötet, från vänster: Helena Lidelöw (Lindbäcks Bygg/LTU), Anders Eklund (Olivetree), Carina Molin (Värmdö kommun) och Kajsa Simu (NCC/LTU).

Därefter inledde Carina Molin, samhällsbyggnadschef vid Värmdö kommun, presentationerna med att beskriva deras Lean-resa inom bygg- och miljöavdelningen som ledde till att de utsågs till Årets Lean-byggare 2016 (läs mer om det i artikeln intill). Att föreläsningen var uppskattad visades av de många frågor som ställdes efteråt.

Tina Karrbom Gustavsson från KTH och Lean Forum Byggs styrelse redovisade sedan valda delar av sin forskning inom upphandling (Trafikverket hade tyvärr inte möjlighet att delta – vi hoppas återkomma till det vid ett senare tillfälle). Tina arbetar bland annat inom ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) som ska etablera en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet. Bakom samverkansplattformen står Sveriges Bygguniversitet, där de fyra stora tekniska högskolorna och universiteten Chalmers, Lunds universitet, KTH och Chalmers ingår, liksom Karlstads universitet. ProcSIBE samarbetar bland annat med Trafikverket och har publicerat rapporter som fått stor genomslagskraft och som ligger till grund för mycket av dagens upphandlingar.

Greta Jodal, NCCs partneringledare för anbudsarbetet för västlänken, avslutade presentationerna med att hävda att anbudsarbete visst kan vara Lean; ta till vara på den kompetens som finns, se till att anbudet är en del av själva projektgenomförandet och att fokus ligger på samverkan/samarbete – det är Lean! Västlänken representerar en stor infrastruktursatsning med en tunnel för pendeltågstrafik under hela Göteborg till en kostnad av 22 miljarder kronor. I ett första skede så avlastar länken Göteborgs Central men i ett längre perspektiv kommer den att stärka regionen och möjligheten att ta sig dit.

Både Carinas, Tinas och Gretas presentationer finns att läsa på hemsidan, men en sammanfattande reflektion från årsmötet var att det nog är många personer bland våra medlemmar, partnerföretag och övriga intressenter som idag ångrar att de inte deltog – med all rätt. Men ni är varmt välkomna nästa år!