Stipendium och reseblogg

Publicerat den 11 maj 2015

Stipendiater

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium tilldelades adjungerad lektor Kajsa Simu vid Luleå tekniska universitet, tillika Lean Forum Bygg styrelseordförande, vid en ceremoni i Göteborg i mitten av november 2014. Stipendiet ska Kajsa använda för att delta i tränings- och utbildningsveckor Lean management i Tokyo, kunskap som sedan ska omsättas i effektivare byggprocesser.

I slutet av maj 2015 reser Kajsa till Japan för den första omgången och under sin vistelse kommer hon att skriva en reseblogg som publiceras på Lean Forum Byggs hemsida, med möjlighet att både kommentera och komma med följdfrågor. Resebloggen kommer att läggas upp den 23 maj.