Stort Lean-intresse inom bygg i Stockholm

Publicerat den 29 november 2013

Fredagen den 13 september arrangerade Lean Forum Bygg i samarbete med Chalmers Professional Education/Samhällsbyggnad ett frukostseminarium hos Ernst & Young i Stockholm.

Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu hälsade välkommen med en kort introduktion och lämnade därefter över till Hans Reich från Produktionslyftet. Hans slog fast att Lean och just-in-time inte fungerar särskilt bra inom byggsektorn förutom när det gäller betonggjutning … ”Ni kan om ni vill, men ni vill bara med betong” konstaterade han.

John Eklund från JM (se bild) kunde dock lyfta fram flera exempel på effekter av deras Lean-satsning, samtidigt som han i sin tur konstaterade att de – liksom branschen i övrigt – har massor kvar att göra.

”Vi måste komma bort från herrarnas fria åkning, vi vill bara ha det obligatoriska programmet kvar”, raljerade han med tanke på den mansdominerade branschen och bristen på standardiserade arbetssätt. Intresset var stort för seminariet med över 90 deltagare anmälda, vilket är positivt inför branschens fortsatta Lean-satsningar.