Strängbetong i Kungsör tog hem Årets Lean-byggare

Publicerat den 8 april 2014

Strängbetong i Kungsör bygger för framtiden med en långsiktig satsning på industriellt byggande och Lean. Fabrikschefen Marie Nordqvist och hennes medarbetare har lyckats föra in sitt nytänkande i den traditionella byggbranschen – den 31 mars tilldelades de Lean Forum Byggs pris Årets Lean-byggare för sin insats.

Strängbetongs vd Charlotte Bergman till (till vänster) tar emot priset tillsammans med Marie Nordqvist, fabrikschef. Foto: Johanna Åfreds, Tidningen Byggindustrin.

Strängbetong levererar industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till slutmontage. Genom att utveckla och införa industriella metoder arbetar de för att vara ett byggföretag som förknippas med kostnadseffektivitet och Lean samtidigt som de tar sitt ansvar för att driva marknaden för industriellt byggande. Den 31 mars utsågs Strängbetongs Kungsörsfabrik till Årets Lean-byggare med följande motivering:

”Genom konsekvent ledarskap byggd på gemensamma värderingar har vinnaren inte enbart förbättrat sina resultat utan även blivit ett föredöme långt utanför byggsektorn.”

– Det är fantastisk roligt för alla som varit delaktiga, vilket otrolig uppmärksamhet vi fått, säger fabrikschef Marie Nordqvist. Det här innebär en sådan inspiration för alla i Kungsör att jobba vidare!

Sedan våren 2011 har Kungsörsfabriken som ett av de första byggföretagen arbetat med Produktionslyftet, en nationell satsning för att utveckla svenska företags produktivitet med Lean som grund.

– Syftet är att se till att företaget blir konkurrenskraftigt genom ett ständigt pågående förbättringsarbete, berättar fabrikschefen Marie Nordqvist. I arbetet är jag själv och produktionschef Per Forsberg stödjande och drivningsansvariga.

Målet är att skapa ett bästa, överenskommet arbetssätt som är dokumenterat och som alla följer. När alla vet vad som gäller är det lättare att lära upp nya medarbetare på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt. En styrgrupp med medlemmar från ledningen, flera olika avdelningar och IF Metall har arbetat fram följande vägledande principer:

  • Rädda om varandra
  • Rätt från mig
  • Rätt ordning
  • Dagen innan
  • Arbetsinnehåll hela dagen
  • Var sak har sin plats
  • Lite bättre varje dag

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas eftersom vi förankrat de vägledande principerna så väl i hela organisationen, avslutar Marie Nordqvist. De utgör grunden för vårt förbättringsarbete och stommen i verksamheten.

Priset som Årets Lean-byggare visar att hennes övertygelse är korrekt!

Mer information om prisutdelningen: Läs artikel på Tidningen Byggindustrins hemsida

Marie Nordqvist, tillsammans med produktionschef Per Forsberg.