Struktur och kultur

Publicerat den 20 december 2018

Lean och Lean Construction har som vi alla vet egentligen två sidor. Det handlar dels om struktur, dels om kultur. Vi är ganska duktiga på att öva och träna runt strukturen; arbetssätt, daglig styrning, förbättringsprojekt, Kaizen Events med mer – allt är metoder och strukturer som vi lär människor att använda och växa med i arbetet de befinner sig i.

Sedan har vi människorna i sig och ledningskulturen; får vi dem att växa i kulturen, arbetar vi med den ”mjuka strukturen” för att bygga den bästa kulturen? Jag tror faktiskt inte att vi gör det i någon större grad och då kommer naturligtvis frågan: Beror detta på att det är svårare att jobba med kulturen och mjuka värden, eller beror det på att vi är sämre på att träna på det? Själv tror jag att det finns ett stort behov av att träna. När blir ”medarbetarskap” lika etablerat som ”just-in-time”?

Det vore både nyttigt och bra om vi kunde lyfta det faktum att Lean inte bara styrs av metoder utan även av människornas behov, värderingar och funderingar. Boken ”Respekten för människan” av Robert Kusén och Arne Ljung har vi tidigare tagit upp inom Lean Forum Bygg och vi har även haft Robert och Arne som föreläsare vid ett årsmöte för flera år sedan. Den boken tycker Lean Forum Bygg är en bra ingång till ämnet. Allt fler människor och ledare, både i små och stora företag, börjar på allvar ta till sig detta och det beror inte på att de plötsligt blivit mer godhjärtade. De har insett att detta är nyckeln till verklig framgång.

Helena Lidelöw
Ordförande Lean Forum Bygg