Ser tillbaka på en intressant vecka i Spanien där jag deltagit i en workshop om hur vi skriver vetenskapliga artiklar. Alla som var med hade fokus på effektivisering, utveckling och förbättring av bygg- och infrastrukturbranschen, det vill säga tydliga kopplingar mot Lean (även om just begreppet Lean inte användes). Att träna på att formulera sig för publicering är en nyttig och viktig del i vårt arbete – både gällande ”mitt” företag Tyréns och Lean Forum Bygg – när det gäller att sprida budskapet kring utveckling av byggindustrin.

Denna vecka fortsätter jag att finslipa mina artiklar på temat industriellt byggande med just Lean Construktion som grund. Det är även inspirerande att den bok som jag är medförfattare till – Industriellt husbyggande – nu har publicerats, skriven tillsammans med Helena Lidelöw (Lindbäcks Bygg), professor Lars Stehn (Luleå tekniska universitet) och Dan Engström (Swerea IVF). Boken togs även upp i Tyréns eget nyhetsbrev, vilket har lett till en hel del glada tillrop (sök ”Industriellt husbyggande” på www.studentlitteratur.se)! Dessutom förbereder jag mig inför kommande veckas styrelsemöte där vi ska ta beslut kring en nypublicering av ”Vad är Lean?”-boken med byggrelaterade kapitel tillagda, något jag tror kan bli ett väldigt lyckat koncept.