Jag har den senaste tiden funderat en hel del kring vikten av att undvika suboptimering. Vår firma Soleed utvecklar och konstruerar en ny produkt, en bostadsmodul, där ändringar/justeringar får långtgående effekter. Det är oerhört viktigt att beakta alla aspekter även av en tydlig förbättring, aspekter med avseende på kostnad, produktionsprocess, tidsåtgång etcetera – lika lätt som det är att ”köpa” en bra teoretisk lösning, lika svårt kan det vara att förstå konsekvenserna av hur förbättringen påverkar helheten.

Tar vi ytterligare ett kliv upp till ett helikopterperspektiv så blir det ännu tydligare; i vår fragmenterade industri saknar vi tydliga processägare där varje delaktör försöker ”skjuta över” kostnader till angränsande led, vilket gör risken med suboptimering ännu större. Detta är en av anledningarna till att jag är en stor anhängare av partnering och långsiktiga affärsrelationer, där vi tillsammans arbetar för att optimera hela kedjan och inte bara den egna insatsen.

Apropå samarbeten så träffade jag nyligen Katarina Malaga, vd för CBI Betonginstitutet, som leder ett intressant EU-projekt som vi är med i. Det fokuserar på högpresterande betong med målet att ta fram lätta väggkonstruktioner, löper på bra och avslutas 2017.

Avslutningsvis hoppas jag att jag får tillfälle att träffa så många som möjligt av er på Svenska Byggproduktionsdagen, som bjuder på ett riktigt intressant program. Boka ditt deltagande via hemsidan!